Ing. Josef Šenfeld

Za lepší život a krásnější domov
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,74. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.08.2010 16:56:00

České zemědělství je ve velmi vážné situaci

České zemědělství je ve velmi vážné situaci

Stanovisko poslance PČR k avizovanému krácení národních doplňkových plateb do zemědělství.

Povodně, které postihly v nedávných dnech ČR a obzvláště její severní oblast, způsobily kromě velkých materiálních škod na nemovitostech a infrastruktuře také vážné škody zemědělcům na polních kulturách. V tomto kontextu překvapilo rozhodnutí vlády pozastavit finanční prostředky na národní doplňkové platby (TOP-UP) podle poslední informace ve výši cca 740 mil. Kč a kompenzovat tak snížení rozpočtu u jiných resortů. Je nutné připomenout, že z kapitoly zemědělství byly již v roce 2009 odvedeny rezervní prostředky ve výši cca 13 mld. Kč s cílem snížit schodek rozpočtu státu. Další krácení by tak mělo vážné dopady na konkurenceschopnost českých zemědělců. 

Argumentem nemůže být avizované zvýšení cen obilovin např. v důsledku požáru v Rusku a následné zastavení vývozu obilovin z Ruska. Ze zvýšených cen budou převážně profitovat jiní. Většina produkce obilovin byla již dříve smluvně ošetřena (zelené úvěry), a nemůže tedy reagovat na aktuální změny cen.

Ceny v zemědělství poklesly v loňském roce proti roku 2008 o 24 % a v prvním pololetí letošního roku dále pokračovaly v poklesu o 4 % oproti roku 2009.

Konkurenceschopnost našich zemědělců klesá vinou nerovného postavení v podporách po vstupu do EU. Největší pokles je u živočišné produkce. Klesly stavy prasnic o 50 %, prasat celkem o 42 %, stavy skotu o 8 %, dojných krav o 15 %. Pokles pokračuje i v tomto roce. Logicky narůstají dovozy. Vepřového masa se dováží 45 %, mléčných výrobků 38 %, drůbežího masa 33 % a u hovězího masa je to 24,8 % celkové domácí spotřeby.

Dá se předpokládat, že nevyplacení veškerých plateb TOP-UP se projeví na záporném hospodářském výsledku zemědělství při současném cenovém trendu odhadovaném Zemědělským svazem na cca - 4,5 mld. Kč.

Uvedené krácení ještě více prohloubí nepříznivý rozdíl mezi českými zemědělci a jejich konkurenty ze zemí původní evropské patnáctky. S tímto snížením zásadně KSČM nesouhlasí a žádá vládu, aby uvedené rozhodnutí přehodnotila.

Velmi vážná je situace u zemědělských podniků, které byly přímo postiženy záplavami. Tady je důležitá velmi rychlá pomoc od státu, byť za cenu určitých záloh. Vyčíslování škod vždy trvá delší čas a některé podniky by se pomoci nemusely dočkat. Navíc je značně vážná situace i ve žňových pracích téměř v celé ČR. K 9. 8. byla zveřejněna informace, že obilí je sklizeno ze čtvrtiny a řepka ze 72 %. Ve stejném období minulého roku byla řepka už sklizena a obilí ze 60 %. Vzniká obava, zda se vůbec podaří sklidit veškerou úrodu. Již dnes obilí vykazuje špatné kvalitativní parametry. Prodloužením sklizně a nepříznivým počasím je ohroženo založení nové úrody ve správném agrotechnickém termínu. Sečteno a podtrženo, české zemědělství je ve velmi vážné situaci a její neřešení může mít za následek dlouhodobé a někdy již nevratné změny.

Josef Šenfeld, poslanec PČR

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama