Ing. Jozef Síkela

  • BPP
  • ministr průmyslu a obchodu
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.5.2022 14:33:00

Dvoutřetinové snížení dodávek plynu z Ruska do konce roku 2022 není dosažitelné

Dvoutřetinové snížení dodávek plynu z Ruska do konce roku 2022 není dosažitelné

Projev na 25. schůzi Senátu 18. května 2022 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, ER, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii

 Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři.

Dovolte mi, abych uvedl pozici České republiky ke sdělení REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii, které vyšlo 3. března 2022. Dokument navazuje na sdělení k vysokým cenám energií z října 2021, takzvaný Toolbox, a zároveň reaguje na aktuální geopolitickou situaci, kdy jedním z jeho cílů je ukázat cestu k ukončení závislosti Evropské unie na dovozech fosilních paliv z Ruska před rokem 2030. Takže cíl by měl být splněn primárně a především rozvojem obnovitelných zdrojů energie, snižováním spotřeby, diverzifikací dovozu zemního plynu a dekarbonizací průmyslu. Pravděpodobně dnes by měla Evropská komise vydat podrobnější takzvaný REPowerEU plán, což bude balíček legislativních i nelegislativních návrhů, které pomohou splnit vytyčený cíl. Já jsem v této souvislosti ještě včera telefonoval s paní komisařkou Kadri Simson, která má energetiku na starosti.

Dalším významným opatřením, které Komise ve sdělení z března avizuje, je zavedení povinnosti členských států zabezpečit strategické zásoby zemního plynu v zásobnících na území EU na úrovni alespoň 80 % jejich kapacity na začátku topné sezony k 1. listopadu každého roku. Komise dále poskytuje členským státům vodítka pro aplikaci pravidel státní podpory a dalších opatření za účelem zmírnění dopadů vysokých cen energií na zákazníky a zranitelné společnosti.

ČR v obecné rovině toto sdělení Komise vítá a podporuje společnou koordinovanou evropskou iniciativu pro zajištění cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energie. ČR vnímá potřebu snížení poptávky především po zemním plynu, zvyšování diverzifikace a postupného ukončení závislosti na fosilních palivech.

V případě zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech ČR upozorňuje na vysoké ambice. Dvoutřetinové snížení dodávek plynu z Ruska do konce roku 2022 není v případě ČR dosažitelné. Je reálné postupně závislost na dodávkách ruského plynu snižovat, v závislosti na několika různých faktorech, kterými jsou diverzifikace dodávek, dekarbonizace některých hospodářských sektorů, energetická účinnost, rozvoj obnovitelných zdrojů a také nových jaderných zdrojů.

ČR podporuje další diverzi dodávek zemního plynu, poukazuje na důležitost spolehlivé a dobře propojené plynárenské infrastruktury s dostatečnou kapacitou napříč celou EU. V současné situaci by ukončení dodávek plynu z Ruské federace zasáhlo členské státy velmi asymetricky. Pokud se týká rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů energie, ČR upozorňuje na aktuální nedostatečné kapacity instalačních společností a certifikovaných autorizovaných specialistů pro instalace obnovitelných zdrojů, což může být překážkou pro jejich rychlejší instalaci.

Řešení tohoto problému by Komise měla navrhnout právě ještě tento týden.

To je z mé strany všechno k senátnímu tisku K 167/13. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama