ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17. 4. 2011 15:40:00

Asociace krajů svými prohlášeními vyvolává paniku

Asociace krajů svými prohlášeními vyvolává paniku

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje, se ve čtvrtek hlasitě opřel do Vlády ČR. Podle něj prý vážně ohrožuje čerpání peněz z prostředků EU.

Haškova obvinění jsou však spíše jen vyvoláváním zbytečné paniky a prokazují neznalost situace. Navíc je potřeba připomenout, že způsob čerpání a rozdrobení prostředků EU do 24 operačních programů nenastavila současná vláda. Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci považuje za nezbytné uvést prohlášení Asociace krajů na pravou míru.

Evropská komise ve svém dopise upozornila na nedostatky v některých operačních programech, zmiňuje i možnost pozastavení lhůty pro proplácení průběžných plateb, nicméně k reálnému pozastavení nedošlo. Zastavení proplácení je možné na evropské i národní úrovni (ze strany Ministerstva financí – tzv. zastavení certifikace), žádné toto opatření však nemá dopady na příjemce, jedná se pouze o opatření ve vztahu Evropská komise – Ministerstvo financí nebo vztah Ministerstvo financí – řídící orgán daného programu.  
 
„Mediálně zveličované téma pozastavení certifikace ze strany Ministerstva financí se příjemců nijak nedotkne. Po dobu trvání tohoto opatření nebudou prostředky předkládány Evropské komisi k proplacení, ve vztahu k žadatelům se nic nemění,“ vysvětluje Kamil Jankovský.  
 
MMR, respektive jeho Národní orgán pro koordinaci, pečlivě sleduje, jak jednotlivé operační programy čerpají. Rychlost čerpání není jediným parametrem. Důležitá je také kvalita a udržitelnost projektů. Pro květnové jednání vlády je také připraven návrh přerozdělení financí mezi některými programy. Jedná se o ty programy, kde se objevují  nedostatky při využívání peněz, nebo se ukazuje, že jejich cíl je splnitelný i s nižším rozpočtem a peníze by mohly být využity efektivněji.
 
„Ministerstvo pro místní rozvoj plní roli Národního orgánu pro koordinaci zodpovědně. Pečlivě monitorujeme situaci v čerpání prostředků a využíváme všech možností koordinace, které máme k dispozici,“ uvedl v bezprostřední reakci ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. „Vnímám tyto události jako potvrzení toho, že kontrolní mechanismy jak na národní úrovni, tak v Evropské komisi jsou schopny odhalit případné nesrovnalosti a situaci řešit,“ doplňuje Jankovský.
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU).
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama