ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.05.2013 8:53:00

Chceme lepší ochranu zákazníků cestovních kanceláří

Chceme lepší ochranu zákazníků cestovních kanceláří

MMR předkládá na dnešním jednání vlády novelu zákona, která přináší opatření vedoucí ke zvýšení ochrany klientů cestovních kanceláří. Nejvýznamnější je zpřesnění úpravy povinného pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku.

Cílem novely je eliminovat postupy některých pojišťoven, které v případě úpadku cestovní kanceláře, vraceli zákazníkům pouze část vložených prostředků. Takový postup pojišťoven je podle názoru MMR v rozporu se zákonem č. 159/1999 Sb. a také se směrnicí Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, která byla do tohoto zákona implementována.

Novela zákona také zlepšuje informovanost spotřebitele o tom, která cestovní kancelář pořádá zájezd prodávaný jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou. Dále přináší zpřísnění podmínek pro vydání koncese na provozování cestovní kanceláře, upřesnění dozoru
a kompetencí správních orgánů nad činností cestovních kanceláří a cestovních agentur, zavedení správního trestání, zavedení možnosti vydání rozhodnutí o pozastavení oprávnění cestovní kanceláře k uzavírání cestovních smluv…

Pro provozovatele cestovních kanceláří se zavádí mimo jiné povinnost vést průkaznou evidenci o počtu prodaných zájezdů a výši tržeb za tyto zájezdy.

„Navrženými opatřeními dojde k posílení jejich ochrany klientů v případě úpadku cestovní kanceláře a ke zlepšení jejich informovanosti“, zdůrazňuje ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Pojišťovnám novela také ukládá nové informační povinnosti ve vztahu k Ministerstvu pro místní rozvoj a upřesňuje podmínky sjednání povinného pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Pro urychlení přijetí této novely, která je předkládaná bez rozporu chce ministr Jankovský, aby vláda zvážila možnosti navrhnout Poslanecké sněmovně přijetí návrhu zákona již v prvním čtení.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama