ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.05.2011 13:39:41

Další šance pro majitele starších domů

Další šance pro majitele starších domů

Vzhledem k obrovskému zájmu se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rozhodlo vyhlásit druhou výzvu dotačního programu Podpory oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro podání žádostí běží do 29. července.

Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě. Podrobné informace o dotačním titulu lze nalézt na webových stránkách MMR ČR na adrese www.mmr.cz/bytovapolitika-dotace. „Žadatel může získat příspěvek na výměnu rozvodů částkou až 10 000 Kč na jeden byt v domě. Celkem bude rozděleno 5 milionů korun,“ uvedl ministr Kamil Jankovský.

 Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím tohoto programu usiluje o snížení obsahu olova v pitné vodě. Maximální povolené množství olova v litru pitné vody určuje směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu na úrovni 10 mikrogramů.
 
Žádosti o dotaci spolu se všemi přílohami je nutné podat elektronicky i písemně. Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad/uvod.aspx, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě doručí do 29. července do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor politiky bydlení
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama