ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.07.2011 11:31:00

Koncepce bydlení do roku 2020 poslána do vlády

Koncepce bydlení do roku 2020 poslána do vlády

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá vládě ke schválení základní dokument pro realizaci bytové politiky do konce tohoto desetiletí.

Koncepce vychází z přístupu, že zajištění bydlení je odpovědností jednotlivce, avšak téma bydlení v širších souvislostech je sdílenou odpovědností společnosti.

 „Role státu nastupuje tam, kde jednotlivec nedokáže z objektivních důvodů svoji odpovědnost naplnit. Stát musí působit preventivně, motivačně a z pohledu veřejných prostředků efektivně," říká Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj. Koncepce byla veřejně představena 20. června. V rámci vypořádání připomínek z meziresortního řízení byla řešena především úloha státu v oblasti sociálního bydlení a odpovědnost jednotlivých resortů za její naplňování.

  Jednou z pilotních novinek je i návrh nařízení vlády předkládaný ministerstvem pro místní rozvoj v oblastech podpory bydlení. „Chceme umožnit investorům výstavby nájemního bydlení čerpat zvýhodněné státní úvěry na výstavbu bydlení pro seniory, osoby se zdravotním postižením a pro osoby s nízkými příjmy, ale také nájemního bydlení podporující mobilitu pracovních sil. Výše úrokové sazby bude diferencována právě s ohledem na zvolenou cílovou skupinu nájemníků," pokračuje Miroslav Kalous. Úvěr na výstavbu nájemních bytů bude přístupný komukoli.

  Projekt je zaměřen na novou výstavbu bytového domu a na rekonstrukce existujících staveb, ze kterých vzniknou nájemní byty v bytových domech. Úvěr je poskytován ve výši max. 70 % celkových rozpočtových investičních nákladů. Splatnost může být až 30 let. Parametry úrokové sazby, tedy jeho výše, doba fixace atp. se stanovují v závislosti na výběru cílové skupiny. Cílovou skupinu si může žadatel vybrat, ale pouze při podání žádosti. Nájemné je volné, bez limitu. Podlahová plocha bytů musí být v intervalu 35 až 90 m2 a musí svému účelu sloužit po celou dobu splácení úvěru, nejméně však 10 let. Úvěr musí být zajištěn. V rozpočtu SFRB je pro tento typ podpory pro letošek počítáno se 120 mil Kč. Bezodkladně po schválení nařízení vládou by měl být program otevřen.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama