ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.06.2011 12:15:00

Odborná diskuse o národních rozvojových prioritách vrcholí

Odborná diskuse o národních rozvojových prioritách vrcholí

Grand finále v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. I tak se dá charakterizovat konference „Evropské fondy v poločase - nové výzvy", kterou končí odborné diskuse o národních rozvojových prioritách pro příští programové období po roce 2013.

„Diskuse s odborníky na kohezní politiku i našimi partnery jsou pro nás cenné. Tato konference nás ujistila, že naše pečlivá příprava se vyplatila; bylo dobré dát prostor všem, aby se do identifikace a přípravy zapojili a řekli svůj názor. Nyní je ministerstvo připraveno splnit úkol daný Vládou ČR a předložit jí do konce července komplexní materiál o zaměření kohezní politiky, vč. národních rozvojových priorit pro vyjednávání o příštím programovém období," uvedl ministr Kamil Jankovský.

  Dnešní konferencí vyvrcholila série diskusních setkání, na kterých probíhala příprava zaměření budoucí kohezní politiky za účasti zástupců resortů, krajů, měst a obcí, hospodářských i sociálních partnerů, neziskového sektoru i profesních organizací.  Cennými komentáři na dnešním setkání přispěli i zahraniční zástupci reprezentující nejen bruselskou administrativu, ale i země, které si na konci měsíce června předají předsednictví Evropské unie, tedy Maďarsko a Polsko.

  Navrhované národní rozvojové priority pro budoucí kohezní politiku po roce 2013 se budou zaměřovat na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podporu sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví a integrovaný rozvoj území. V další fázi přípravy kohezní politiky budou priority dále rozpracovávány pro vymezení budoucích operačních programů.

  Zde naleznete přesměrování k jednotlivým příspěvkům: materiály z konference (bude otevřeno v novém okně)

 Hlavní závěry ze společných jednání k přípravě národních rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013

 Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo ve dnech 25. - 30. 5. 2011 celkem 5 společných jednání k přípravě rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013 (dále „kulaté stoly"):

  1. „Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky",
  2. „Rozvoj páteřní infrastruktury",
  3. „Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy (Instituce)",
  4. „Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví",
  5. „Integrovaný rozvoj území".

 Cílem kulatých stolů byla debata se zástupci resortů, krajů, měst a obcí, zástupců hl. města Prahy, sociálních a hospodářských partnerů a dalších partnerů nad strategickým zaměřením národních rozvojových priorit, jejich vazbami a východisky zpracování.

 Získané podněty z kulatých stolů MMR využije při přípravě podkladů pro příští programové období EU 2014 - 2020.
   
Všeobecným závěrem všech kulatých stolů byla shoda:

 - Nad koncepčním přístupem MMR ke stanovení rozvojových priorit.
  - O soustředění se na řešení 3I (Infrastruktura, Instituce, Inovace), kde má ČR deficit.
  - Na stěžejní roli podpory konkurenceschopnosti české ekonomiky založené na stejnojmenném pilíři.
  - Nad různou vahou jednotlivých priorit, přičemž o definitivních vahách se bude nadále jednat.
  - Na uplatnění nástrojů politiky soudržnosti při posilování konkurenceschopnosti ČR primárně v těch oblastech, které prokazují nejvyšší evropskou přidanou hodnotu a nejlepší parametry účelnosti, ekonomické výhodnosti a efektivity (3E). Na nutnosti zapojit do řešení problémů i jiné procesy (legislativa) a zdroje (národní a soukromé financování).
  - Nad potřebou zohlednění specifik různých území při zaměření národních rozvojových priorit.
  - Na nastavení měřitelných a posléze hodnotitelných cílů.
  - O postupném zlepšování systému implementace (nikoliv jeho razantní přenastavení) při využití dosavadních zkušeností a příkladů dobré praxe a prostřednictvím vyššího zapojení nových efektivnějších a více motivujících nástrojů podpory. Byl kladen důraz na udržení proškolených a zkušených pracovníků dosavadních implementačních struktur.
  - Na potřebě zjednodušení implementační struktury pro příští období, zejména co do počtu operačních programů, vč. zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže.
  - V otázce nutnosti jednotného a pevného řízení procesů přípravy i implementace budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2013.
  - Na nutnosti koordinovaného přístupu k rozvoji venkova s gesčně příslušným ministerstvem zemědělství.
  - Na potřebě vzít v úvahu kromě regionálních strategií i strategie municipální.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama