ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.06.2011 20:39:32

Stát chystá novou koncepci bytové politiky

Stát chystá novou koncepci bytové politiky

Jaké se dají do budoucna čekat změny v oblasti bydlení, pokud jde o přístup státu?

Promyšlená podpora nejen pro pořízení bydlení do osobního vlastnictví, mnohem razantnější opravy zanedbaného bytového fondu a bytová výstavba zaměřená na ohrožené skupiny obyvatel, jako je sílící skupina osamělých seniorů či rodičů samoživitelů. Chystaných změn má však být mnohem více.

Neexistenci státní bytové politiky, jako systematického přístupu i nedostatky v dílčích programech by měla napravit chystaná nová koncepce státní bytové politiky, která je promyšleným dokumentem, jež přináší ucelené řešení a zohledňuje vývoj pro oblast bydlení a to až do roku 2020.

 Koncepci připravil Státní fond rozvoje bydlení pod vedením ministra pro místní rozvoj a předsedy výboru fondu Kamila Janovského ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a zástupci profesních svazů a organizací. Nyní je na vládě, aby koncepci posoudila. „V České republice neexistuje politika bydlení, pokud politiku bydlení chápeme jako dlouhodobý výhled. Existují jen jednotlivé aktuální nástroje podpory bydlení,“ upozorňuje Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

Státní bytová politika se ocitla na rozcestí. V uplynulých dvaceti letech se podařilo rozjet intenzivní bytovou výstavbu a několik dotačních programů (například Nový panel či Zelená úsporám). Dosavadní systém založený především na dotacích a preferující vlastnické bydlení se ukázal jako neudržitelný. Uvědomění si tohoto faktu urychlila i hospodářská krize v jejímž důsledku se silněji projevuje hrozba rozšiřování skupin ohrožených sociálním vyloučením.

 Efektivnímu naplňování úlohy státu v oblasti bydlení brání mimo jiné i fakt, že ačkoli bytová politika spadá do gesce ministerstva pro místní rozvoj, ve skutečnosti se na ní podílí hned několik resortů – jejich kompetence se někdy překrývají, podobně jako se zbytečně dublují některé programy. Nestabilitu systému založeného převážně na dotacích ze státního rozpočtu potvrdilo postupné utlumování jednotlivých programů v důsledku klesajících možností veřejných rozpočtů. Průvodním jevem s přímými dopady na zaměstnanost je pokles objemu stavební výroby. Přitom například v případě rekonstrukcí bytového fondu platí, že objem prací za 1 miliardu přináší 1000 pracovních míst.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama