Ing. Karel Adámek, MBA

  • BPP
  • Březová nad Svitavou
  • starosta
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,36. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.04.2015 14:14:12

VÝZVA STAROSTY MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

VÝZVA STAROSTY MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

VÝZVA STAROSTY MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU obcím, na jejichž katastrálním území se nachází podzemní zdroj pitné vody…

… podzemní zdroj pitné vody řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). V minulosti bylo podáno několik pozměňovacích návrhů tohoto zákona tak, aby obce, na jejichž katastrálním území jsou využívány zdroje podzemních vod jako zdroje pitné vody, byly určitým způsobem „odškodněny“ za omezení, která ochrana a čerpání podzemní vody jako pitné vody přináší. Poslední změna zákona byla provedena již v roce 2008. Ovšem i po této novelizaci vodního zákona zůstaly obce opět stranou oprávněného zájmu. Příjem z poplatků za podzemní pitnou vodu z našich katastrů si rovným dílem dělí Státní fond životního prostředí a příslušné kraje.Současná podoba zákona neřeší spravedlivě stav, kdy z poplatku za odběr podzemní vody plyne jeho část pouze do rozpočtu příslušného kraje a žádná část do rozpočtu obce, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Přitom právě dotčené obce jsou touto skutečností omezeny ve svém hospodaření a rozvoji, a proto by měly být příjemcem části poplatků – podobně, jako je tomu u poplatků a úhrad plynoucích obcím z horního zákona a zákona o odpadech.

Obce, na jejichž katastrálním území dochází k ukládání odpadů na skládku nebo se provádí dobývání nerostů, jsou zvýhodněny oproti obcím, na jejichž katastrálním území dochází k odběrům podzemní, pitné vody. A to rozhodně není v pořádku.

Proto navrhujeme změnit stávající znění § 88, odst. 15 vodního zákona tak, aby část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 15 % byla příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, 15 % z poplatků za odběr podzemní vody by tvořilo příjem rozpočtu kraje a zbylých 70 % by tvořilo příjem Státního fondu životního prostředí.

Příslušnému kraji by měla být zachována část poplatku na doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4 vodního zákona, tedy na tvorbu rezerv pro řešení havárií. Navrhujeme současně zvýšení podílu pro Státní fond životního prostředí na 70 %, aby byly posíleny zdroje na projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury, vedoucí ke snížení znečištění podzemních vod, zlepšení jakosti pitné vody a ochraně toho nenahraditelného přírodního bohatství.

Oslovme své poslance, apelujme společně na Svaz měst a obcí České republiky, aby nám v tomto snažení byli nápomocni. Prosaďme společně změnu vodního zákona. Neodkládejme řešení situace na pozdější dobu. Právě teď je vhodný okamžik spojit své síly a přinést našim obcím spravedlivé přerozdělení poplatků za pitnou vodu, kterou máme doslova pod svýma nohama.

Připojte se k výzvě. Kontaktujte e-mailem starostu města Březová nad Svitavou a do předmětu e-mailu napište heslo „Prameniště 2015“. Další společné kroky budou směřovat k námi požadované změně vodního zákona.
                                                         Ing. Karel Adámek, MBA v.r., starosta města Březová nad Svitavou
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout