ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,67. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.01.2017 10:50:28

Soudní exekutor navýšil náklady na úkor povinných

Soudní exekutor navýšil náklady na úkor povinných

Projev na 54. schůzi Poslanecké sněmovny 12. ledna 2017 k interpelaci na ministra Pelikána

 Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já bych na úvod jenom přečetl krátce jednu stať z odpovědi pana ministra tak, abychom si ozřejmili a připomenuli to, co už já jsem sice tady zmiňoval a potom k tomu ještě dám nějaké doplňující informace a necháme pana ministra, aby se k tomu vyjádřil.

Já jsem interpeloval pana ministra Pelikána ve věci provádění kontrol exekutorských úřadů. Toho, jak jsou prováděny exekuce, protože jsme svědky toho, že z řad občanů a povinných jsou častokrát stížnosti k tomu, nikoliv podstatě exekucí, ale formě provádění exekucí, a to, že asi ne vždy tam je úplně všechno v pořádku, což i z odpovědi pana ministra Pelikána bylo zřejmé. Čili já odcituji jeden odstavec. Takto tomu bylo např. v případě Exekutorského úřadu Český Krumlov, soudního exekutora Dr. Marka Franka. První kontrola jeho úřadu byla provedena ve dnech 14. až 15. 7. 2010. A při této kontrole bylo zjištěno, že soudní exekutor vede úřad na profesionální úrovni, nicméně bylo v jeho postupu zjištěno pochybení spočívající v nesprávném postupu při výpočtu odměny za exekuci prodejem movité věci, čímž byly v rozporu s právními předpisy navyšovány náklady exekuce na úkor povinných.

K prošetření skutečností, zda soudní exekutor změnil systém své práce, byla provedena kontrola ve dnech 20. 5. 2014, čili zhruba po čtyřech nebo třech a půl letech, a 29. 10. 2014, kdy bylo zjištěno, že soudní exekutor přes předchozí výtky dohledového orgánu od svojí zavedené praxe neupustil a systémově zvyšoval náklady exekuce - já dodávám - dále.

Na základě těchto kontrol jsem podal návrh na zahájení kárného řízení se jmenovaným soudním exekutorem. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2015 byl soudní exekutor shledán vinným kárným proviněním a bylo mu uloženo kárné opatření ve formě písemného napomenutí. Když já jsem v této věci interpeloval i pana premiéra Sobotku, tak jsem od něj dostal informaci - a to je dotaz na vás, pane ministře, ve vaší odpovědi to nebylo a předpokládám, že pan premiér tu odpověď měl asi od vás nebo z vašeho ministerstva - že v tom návrhu kárného řízení byl návrh i finančního postihu ve výši 500 tis. Kč, což není malá částka, a správní soud od toho upustil. Jak jsem četl z vaší odpovědi, došlo pouze k formě písemného napomenutí. Když jsem se díval do dat historie, myslím si, že ten návrh nebyl asi pravděpodobně od vás, že to bylo od některé z vašich předchůdkyň, to není vůbec podstatné, to je nepodstatné. Já mám dotaz, v jakém rozsahu bylo zjištěno neoprávněné zvyšování nákladů daným exekutorem nebo exekučním úřadem, když návrh finančního postihu byl v nemalé výši půl miliónu korun. To je jedna otázka.

Potom jsem v odpovědi pana premiéra Sobotky na ústní interpelaci, kdy nebyl přítomen, tak mi přišla písemná odpověď. Já zase kolegům ve Sněmovně odcituji pár čísel o tom, kolik je v České republice exekucí. Na 917 tisíc osob je vedena exekuce. Z nich 489 tisíc má tři a více exekucí a přes 133 tisíc osob má deset a více exekucí.

Dále tady mám informace - to je odpověď z Ministerstva spravedlnosti, čili vašeho ministerstva, pane ministře, o počtu prováděných kontrol exekutorských úřadů. Tady jsem před chvilkou - prosím kolegy, abyste zavnímali - odcitoval počet exekucí. Když to vynásobíme, 917 tisíc osob plus násobné exekuce, tak počet kontrol, které byly provedeny dle odpovědi Ministerstva spravedlnosti za roky 2013 až 2015, byl: v roce 2013 18 řádných a 5 mimořádných kontrol, v roce 2014 23 řádných kontrol, z nichž jedna proběhla opakovaně, a v roce 2015 24 řádných kontrol. Když to takto letem světem sečtu, tak je to nějakých 70 kontrol v rozpětí tří let, počet prováděných exekucí je /když připočítám ty násobné/ přes milión. Já se domnívám, že tohle číslo kontrol je absolutně nedostatečné.

Ostatně o tom také vypovídá to, že /nahlédl jsem na stránky Ministerstva spravedlnosti/ Ministerstvo spravedlnosti správně hledá osoby s právním vzděláním na provádění dohledu nad výkonem exekučního práva, ale je to podle mě absolutně nedostačující.

Já mám k dispozici i strategii vlády, materiál, kde jsou nějaké věci, které se týkají boje s těmito neduhy:

  • posílit regulační opatření v oblasti exekucí a zajistit dodatečnou kontrolu soudních exekutorů, termín akčního plánu červen 2017,
  • změnit systém poskytování dat z centrální evidence exekucí, termín z akčního plánu prosinec 2017,
  • zajistit dostatečné zdroje dat pro monitoring zadluženosti a předluženosti osob v České republice, termín prosinec 2018,
  • upravit v zákoně chráněný účet prostředky nepodléhající exekuci, termín červen 2017.

Když si představím, že v koaliční smlouvě, která byla prezentována, je slib, že tato koaliční vláda bude řešit tuto problematiku a víme, že dnes jsme už v lednu 2017, víme, jaká je délka legislativního procesu, tak evidentně koalice nemá zájem dostat na pořad jednání ani sněmovní tisk 499, což je senátní návrh, který řeší teritorialitu exekutorů, který tady už leží více než rok, bylo učiněno několik pokusů o jeho zařazení na pořad Sněmovny, ale samozřejmě hlasy vládní koalice to nebylo nikdy připuštěno, a vláda jaksi sama dosud tento návrh nepředložila a podle toho, jak jsem zmiňoval ta data z akčního plánu, určitě tak nehodlá učinit do léta tohoto roku. Já už jsem to tady jednou ve Sněmovně říkal, víme logicky co to znamená, že to vláda nehodlá řešit, že to byl pouze planý slib, aby se udělala čárka, že něco chceme řešit, ale podle dat, která jsem teď četl, je evidentní, že vláda to nemá v úmyslu.

Pro informaci, Slovenská národní rada tento návrh řešila a kolegové na Slovensku si s tím byli schopni poradit za tři měsíce od předložení návrhu do Slovenské národní rady. Po jeho schválení za tři měsíce to měli hotovo a nemají s tím takový problém. Šlo to.

Já se tedy ptám pana ministra, jednak tedy nesouhlasím s množstvím a rozsahem provádění kontrol exekutorů, ptám se, jaký je jeho názor na to, jestli dohled je dostatečný, jaký je jeho náhled na to, že exekutorský úřad, který jsem tady zmiňoval /myslím, že to byl Český Krumlov/, si podle odpovědi pana ministra /za to samozřejmě neviním pana ministra/ neoprávněně účtoval částky, které evidentně podle té odpovědi tomu exekutorskému úřadu zůstaly.

Takže tady dlužník je oprávněně postihován, když nezaplatil své závazky, ať už byly malé nebo velké, prostě jak se říká lidově "zaplatí to aj s chlupama, aj s úrokama", pokud je možné to z něj vymoci, a tento exekutorský úřad si neoprávněně zinkasované částky nechal a byl pouze napomenut. Připomínám svoji otázku, v jaké výši byly neoprávněně inkasované částky, když návrh finančního postihu byl půl miliónu korun.

Já myslím, že jsem v tuto chvíli zatím řekl dost a dám prostor, aby mohl reagovat pan ministr.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama