Ing. Kateřina Konečná

Jsem poslankyne - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • KSČM
  • europoslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,92. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.03.2010 14:50:00

Vládní řešení v otázce ovduší fungují jen na papíře

Vládní řešení v otázce ovduší fungují jen na papíře

Řeč na 75. schůzi PSP ČR, 12.3.2010

 Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, páni ministři, kladu si otázku, co vlastně bylo úkolem vlády podle bodu 3 usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1531 ze dne 28. ledna 2010. Pokud žádala Poslanecká sněmovna seznam existujících či probíhajících opatření v oblasti ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji, pak můžeme být s předloženou zprávou spokojeni. Pokud byste si ale kolegyně poslankyně a kolegové poslanci dělali naděje, že vláda předloží návrhy nových řešení, pak je budete v předloženém dokumentu hledat těžko.

Je docela úsměvné, když v předkládací zprávě je uvedeno, že: "Mezi aktivity, které jsou rozpracovány ve zprávě a které mají přispět k řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, patří například vytvoření pracovní skupiny, optimalizace stávajících a hledání nových finančních nástrojů a tak dále. "

A ve vlastní zprávě se dovídáme, že pracovní skupina již existuje a že finanční nástroje je potřeba hledat na základě analýzy nízkého zájmu o finanční podporu z operačního programu Životní prostředí v Moravskoslezském kraji. Jaké rozpracování měl tedy autor předkládací zprávy konkrétně na mysli, není v těchto případech jasné.

Na 12 stránkách předložené zprávy pak najdeme prakticky samá existující či již probíhající opatření. Z nově navrhovaných opatření zpráva přináší pouze provedení analýzy možnosti vypracování místních regulačních řádů zajišťujících regulaci silniční dopravy ve velkých městech. Není zde ovšem uvedeno, kdo je za to zodpovědný, kdo to zajistí a v jakém časovém horizontu. Apel na uplatňování požadavku výsadby vhodné izolační zeleně a na důsledné vyžadování náhradní výsadby na minimalizaci kácení vzrostlé zeleně ve městech, které je plně v kompetenci obcí. Návrhy realizace informační kampaně k operačnímu programu životního prostředí. Opět nám chybí zodpovědní lidé a termín. Návrh aktivního vyhledávání potencionálních žadatelů z operačního programu Životní prostředí a návrh personálního posílení pracovišť České inspekce životního prostředí, ČHMÚ a krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V této situaci zdá se býti velmi úsměvné, že Česká inspekce životního prostředí na Ostravsku stejně jako jiné oblastní inspektoráty má od 1. ledna snížený počet pracovníků, protože jsme plošně škrtali u státních zaměstnanců. Takže je vidět, že ta snaha je opravdu, ale opravdu psaná pouze na papíře.

Celá řada dalších návrhů jako například sdělení, že v oblasti vytápění domácností je třeba motivovat k úsporným opatřením a podobně, jsou sdělení zcela nekonkrétní, mající hodnotu pouhé proklamace.

Ačkoli je již v první kapitole konstatováno, že nejvýznamnější znečišťovatelé jsou průmyslové zdroje, pak následuje téměř stejným dílem doprava a malé spalovací zdroje. Nepřináší předložená zpráva žádné nové a především účinné návrhy, jak řešit problematiku dvou skupin zdrojů, jejichž znečišťující efekt představuje v úhrnu téměř dvě třetiny znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Tedy nepočítáme-li mezi účinné nástroje apel, aby byly uplatňovány existující kontrolní mechanismy a v případě domácích topenišť a v případě kvality paliv a aby byly důkladněji posuzovány typy kotlů v předkládaných projektech.

V případě problematiky znečištění ovzduší způsobeného dopravou je zpráva bohužel ještě stručnější a omezuje se na doporučení realizovat všechna opatření navržená v rámci programu ke zlepšení kvality ovzduší. V případě opatření vyžadujících změny právních předpisů nebo programových dokumentů se zpráva zaměřuje na připravované nové znění zákona o ochraně ovzduší. Termín jeho projednání, přestože nám pan ministr řekl, že ho ještě v tomto funkčním období předloží na vládu, nicméně termín jeho projednání a nabytí účinnosti lze v této chvíli jen těžko odhadnout. Nemluvě o skutečnosti, že existují skutečně zásadní připomínky ke kvalitě tohoto zákona, které nemají s uvedeným materiálem nic společného, ale bezpochyby můžou projednávání novely zákona o ovzduší na poměrně dlouhou dobu zablokovat.

Závěrečné konstatování zprávy, že do budoucna je třeba posílit restriktivní a motivační nástroje, je signifikantním obrazem celé zprávy, které bychom mohli charakterizovat následujícími slovy: nekonkrétnost a termínová nejasnost.

Pro další použitelnost předložené zprávy a pro kontrolu dalšího postupu při řešení opakovaně katastrofálního znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji proto navrhuji, abychom přerušili projednávání této zprávy a současně, abychom vládě uložili dopracování zprávy tak, aby byla uvedena konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji, a to včetně uvedení garanta opatření a termínu realizace opatření.

Já opravdu chápu, že vláda, která nám zprávu předkládá, je vládou, která má před sebou posledních pár měsíců. Nicméně si myslím, a předpokládala jsem, že je to taky vláda zodpovědná. A pokud se má chovat zodpovědně, tak bych očekávala, že minimálně pro budoucí vládu připraví zcela jasné kroky a nástroje v oblasti legislativní. A tam, kde může zasáhnout, tak že opravdu zasáhne ještě nyní. Myslím si, že kompetence k tomu minimálně ministr životního prostředí má dostatečné. Děkuji.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout