Ing. Klára Dostálová

  • BPP
  • ministryně pro místní rozvoj
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.07.2021 14:14:00

Odstranili jsme veřejnou sbírku z dotačního programu Živel

Odstranili jsme veřejnou sbírku z dotačního programu Živel

Projev na 111. schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. 7. 2021 k návrhu bodu Informace vlády o poskytnuté pomoci zasaženým subjektům tornádem, domácnostem, obcím a firmám v regionu jižní Moravy na program schůze

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si vážím toho, že bylo řečeno, že není potřeba zařazovat mimořádný bod, že se předpokládá, že samozřejmě člen vlády tady vystoupí k pomoci na Moravě. Za to děkuju, protože skutečně jsem na toto byla připravena, abych vám sdělila, jak se to vlastně celé vyvíjelo. Co se týká pomoci lidem a obcím zasaženým tornádem, tak skutečně vláda přijala nový dotační program, tzv. Živel, na obnovu obydlí. Forma podpory je tedy jednorázová dotace dle výše skutečné škody až dva miliony korun, potom zvýhodněný úvěr až tři miliony korun do výše celkových nákladů nepokrytých pojištěním. Lze tedy získat až pět milionů korun. Žádat může vlastník nebo spoluvlastník obydlí atd. Samozřejmě jde o účelovou dotaci, tzn. dotace nebo úvěr se využije na obnovu obydlí, to jest na rekonstrukci, výstavbu nebo pořízení jiné nemovitosti.

My jsme i vyslali na místo mobilní týmy, aby byly v každé obci, nejenom na Moravě, ale i v Ústeckém kraji, aby skutečně těm lidem pomáhaly s vyplněním žádostí, aby poskytovaly ten servis. Já si také velmi vážím toho, jak ti lidé k tomu tam přistupují, je to skutečně obrovský tlak na psychiku jako takovou. Proto si myslím, že není úplně namístě odsuzovat vládu za to, že okamžitě během jednoho dne v podstatě přišla s programem, aby psychiku těch lidí podpořila, aby věděli, že se stát za ně postaví. Můžeme si tady říkat, jestli jsme se měli takto postavit i k nepojištěným lidem, ale už to tady padalo i z vaší strany: Je tam mnoho seniorů, důchodců, prostě my jsme stáli před tím prostorem, jak to řešit. Nakonec i po dohodě s Českou asociací pojišťoven, když jsme o tom debatovali před těmi 12 nebo 14 dny, tak jsme říkali, že není možné jim nepomoci. Ale vztáhli jsme to k jednomu jedinému datu, to nařízení vlády, to znamená ke 24. 6., jak říkám, po dohodě s pojišťovnami. Domluvili jsme si i tu výši záloh až na 500 tisíc korun.

U těch nepojištěných je ta situace; samozřejmě, že stát musí apelovat na to, aby lidi byli odpovědní ke svému majetku, aby se pojišťovali. Na druhou stranu ti senioři - a tady je potřeba trošičku i solidarity ze strany vlády, naší Sněmovny - je potřeba si uvědomit, kdo tady mohl čekat tornádo typu F4. Kdo mohl v Ústeckém kraji čekat downburst? To jsou jevy, které se tady objevily poprvé v životě. Nicméně, uběhlo 12 dnů, my samozřejmě reagujeme na mnoho příběhů, které jsme samozřejmě vyslyšeli v rámci zejména Jihomoravského kraje, a proto dneska ráno vláda upravila nařízení vlády dle potřeb. Nejenom, že jsme odstranili veřejnou sbírku a tady bych se ráda vyjádřila k tomu, že jsem samozřejmě použila slovo, že jde spíš o interpretační nepřesnosti. Já jsem dokonce, tady mám i mail od své šéfky legislativy, která říká, že skutečně to bylo bráno tak, aby ti lidé věděli, že jednu fakturu nemůžou hradit dvakrát. Že prostě ty sbírky musejí použít na jiné náklady, které nejsou například spojeny s náklady, které budou mít hrazeny z dotace.

Na druhou stranu beru tu argumentaci, beru tu výtku, proto jsme na to byli připraveni s tím, že veřejné sbírky jsme odtamtud vyjmuli, stejně tak jako jednáme v Jihomoravském kraji s příslušnými organizacemi, neziskovými organizacemi, aby i účel toho daru dávaly samozřejmě na jakoukoli škodu způsobenou tornádem, aby to zase explicitně nebylo dáno třeba do toho obydlí. Aby ti lidé skutečně potom neporušovali rozpočtová pravidla a nedocházelo k dvojímu financování jedné a té samé věci.

Na jižní Moravě jsme se ale setkali s dalšími příběhy. Jako například paní seniorka, která říká, že se nepojistila, že samozřejmě je strašně ráda za to, že stát jí umožní, protože musí stavět úplně nový dům, tak velkou dotaci, zvýhodněný úvěr. Nicméně, že ten úvěr by ráda samozřejmě jí s tím pomohla vnučka. Ale že je potřeba a i ta vnučka to samozřejmě asi vyžaduje, aby ta nemovitost byla převedena na tu vnučku. Takže my jsme samozřejmě reagovali v tom nařízení vlády i na tyto majetkové poměry. No a protože prostě neustále během těch 12 dnů probíhala debata s Českou asociací pojišťoven, tak skutečně včera došlo k dohodě, že je namístě bonifikovat, prostě zvýhodnit lidi, kteří jsou odpovědní a pojistili si svůj majetek. A ta bonifikace spočívá v podstatě v tom, že do té celkové škody se bude započítávat jenom 70 % toho pojistného plnění. A těch 30 % zůstane těm pojištěným na jakoukoli škodu. Ono totiž je jasné, že ta škoda není jenom na nemovitostech, ale i na zahradách, na různých kůlnách, altánech atd., na vybavení domácnosti - to znamená, aby skutečně i ti pojištění měli takovýto bonus. Na tom je shoda s Českou asociací pojišťoven, která toto podpořila.

Já věřím tomu, že skutečně je potřeba reagovat na problémy, které jsou vyvolány v terénu. Na druhou stranu si nemyslím, že je něco špatného na tom, že vláda přišla s tou pomocí rychle. A že se to vyvíjí v čase, je samozřejmě dobře, že na to vláda reaguje. Že se nezabetonovává ve svých názorech, ale že samozřejmě reaguje na ty jednotlivé potřeby lidí. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama