Ing. Klára Dostálová

  • ANO 2011
  • Královéhradecký kraj
  • místopředsedkyně PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,67. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.05.2024 19:05:00

Vznikl paskvil, kde hlavní roli hrál pan ministr Vít Rakušan

Vznikl paskvil, kde hlavní roli hrál pan ministr Vít Rakušan

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 21. května 2024 k migračnímu paktu a hrozícímu kolapsu stavebního řízení

 Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážená paní ministryně. Já mám dneska dva body, které by chtěla zařadit na program této schůze.

První bod s názvem Migrační pakt - a co bude dál? Protože je velmi důležité se na půdě Poslanecké sněmovny pobavit o dalších krocích směrem samozřejmě k migraci a nelegálním uprchlíkům. Jenom si shrňme pár faktů. 14. května na EKOFINu, to znamená Radě Evropské unie, vlastně byl finálně schválen migrační pakt, který začne platit za dva roky, to znamená, první uprchlická zpráva o stavu migrace se bude připravovat v roce 2026. Ten migrační pakt, jak ho všichni známe a už jsme se s ním asi detailně všichni seznámili, v podstatě je od začátku špatně, protože ten migrační pakt vůbec neřeší to, aby se nelegální migranti na půdu Evropské unie vůbec nedostali. On bohužel řeší tu fázi, když už je ten migrant na evropské pláži nebo v Evropské unii, tak aby se o něj Evropa postarala. To zásadní, co v migračním paktu chybí, je ochrana vnějších hranic, boj s pašeráky, efektivní návratová politika a spolupráce s třetími zeměmi.

Bohužel ten pakt, jak ho známe dneska, se významně připravil za českého předsednictví, vznikl prostě paskvil, kde hlavní roli hrál pan ministr Vít Rakušan, a tento paskvil v podstatě, pokud by se nic neudálo, tak povede k ohrožení bezpečnosti naší evropské kultury a hodnot, a v podstatě můžeme očekávat stejný vývoj i na území České republiky, jako bohužel vidíme v Německu, ve Švédsku, ve Francii a podobně.

Stejně tak migrační pakt, tak jak byl schválen, neobsahuje žádnou explicitní výjimku pro Českou republiku. Tady v tom bodě si myslím, že pan ministr Rakušan podvedl nejenom české občany, českou veřejnost, ale i vládu samotnou. V migračním paktu jsou skryté kvóty pod názvem stanovený počet. Znovu opakuji, že kdokoliv si zadáte do wikipedie slovo kvóta (?), tak vám vyjede definice stanovený počet nebo poměr. Ty kvóty jsou nastaveny - minimálně 30 000 uprchlíků ročně na přerozdělení, nebo se vyplatit 20 000 eur za jednoho. Znovu opakuji, jsou to pouze minimální částky. Ve stejném migračním paktu, pokud si to chce někdo ověřit, čl. 57 odst. 1, je, že Komise může určit vyšší počet, ať už na přerozdělení, nebo na vyplacení.

Pan ministr Rakušan ještě rád používá takzvané třetí opatření, to znamená pomoci s nějakým technickým zabezpečením v postižené členské zemi. To se v migračním paktu nazývá alternativní solidární opatření a je to pouze, pokud si to členský stát vyžádá. Pokud členský stát řekne, že nestojí o žádné navýšení kapacit a tak dále na pomoci s vízovou politikou, nepotřebuje policisty, nepotřebuje žádné tyto další služby, tak členskému státu zbývá pouze přerozdělit, nebo se vyplatit.

Distribuční klíč v migračním paktu se nazývá referenční klíč, je stanoven na základě počtu obyvatel a výkonu ekonomiky, na Českou republiku tak tedy budou připadat zhruba 3 až 4 %. Pokud vezmu číslo 1,2 (?) nelegálních migrantů v loňském roce, tak by se to týkalo zhruba 48 000 lidí, což je zhruba 30 až 40 miliard korun ročně, znovu říkám ročně. Zároveň se vláda Petra Fialy zavázala ke splacení a pořízení F pětatřicítek, bude muset řešit jádro, bude muset řešit směrnici na budovy, kterou také vlastně připravilo české předsednictví. Bohužel jde o ty emisní povolenky na domácnosti, kde samo MPO to spočítalo na nějakých 500 miliard korun po dobu 10 let. Tak mě by samozřejmě velmi zajímalo, kde na to Česká republika vezme.

On samotný migrační pakt ještě má takový sporný článek 63 odst. 3. kde se vlastně řeší to, že když to přerozdělení těch uprchlíků bude nižší než 60 %, tak tam doslova je napsáno, že státy převezmou, nikoliv že mohou převzít, samozřejmě je to slovíčkaření, ale o to více by si to zasloužilo prostě rozdiskutovat na půdě Poslanecké sněmovny, protože když vezmete opět ten zdravý selský rozum a podíváte se na ten migrační pakt, a řekněme, všechny státy sedmadvacítky se budou radši vyplácet, než aby přijímaly uprchlíky, tak co s těmi penězi ty postižené státy jako budou dělat? To jako máme představu, že skutečně si na těch březích budou stavět nové a nové detenční zařízení, že si totálně zastaví svoje přístavy? Takže tady si také myslím, že to tak úplně není a že skutečně pod tím je skryto to, že pokud samozřejmě ty státy nebudou mít ambice si přerozdělovat ty uprchlíky, že to prostě vypadne z té Evropské komise, protože to slovíčkaření v těch evropských legislativách je opravdu velmi důležité a je potřeba se na ty věci dívat ve všech souvislostech, možná u migračního paktu, protože my samozřejmě neustále apelujeme na pětikoalici, aby otevřela tento bod.

Všichni už víme, že to je průšvih, že se to nepovedlo a tak dále, ale přece si všichni zasloužíme, i česká veřejnost, se pobavit o tom, co bude dál. Co bude dál? Protože mě úplně zaráží, že dneska vlastně se debatuje, ať už pan premiér, nebo pan ministr Rakušan, že už je 15 států, které také nesouhlasí s migračním paktem. A co jste dělali dosud, milá vládo? Proč jste tedy neoslovili těch 15 států, které jsou proti, abyste sehnali blokační menšinu, aby ten migrační pakt v takovéto podobě nikdy nespatřil světlo světa? Vy zatím české veřejnosti jenom lžete. A já jsem velmi ráda, že i pana ministra Dvořáka usvědčily novinky.cz, kde pana ministra Dvořáka natvrdo usvědčily ze lží, které samozřejmě říkal, ať už v mediálním prostoru, nebo zde na půdě Poslanecké sněmovny.

První lež, kterou samozřejmě označují Novinky jako nepravdu, je, když pan ministr Dvořák říkal, že v migračním paktu nejsou kvóty, není tam ani povinná solidarita. Novinky napsaly, že to je nepravda, my normální lidé řekneme, že to je samozřejmě lež. Kvóty, kterými se rozumí přijímání migrantů, v textu nejsou, je tam stanovený počet, ale s povinnou solidaritou migrační pakt počítá. Stejně tak pan ministr Dvořák lhal o výjimce pro Česko, doslova cituji pana ministra Dvořáka. Dozvídáme se, že pan vicepremiér lhal, když tvrdil, že tam nejsou kvóty, a když je tato lež o lži vyvrácena - tuto lež vyvrátily panu ministru Dvořákovi právě Novinky, že tam samozřejmě ta povinná solidarita je, dozvíme se, že pan vicepremiér a premiér lhali, když tvrdili, že tam je výjimka, a ona tam skutečně je, tvrdil pan ministr Dvořák. No, a Novinky to označily opět jako nepravdu, neboli hezky česky řečeno - lež. Ve skutečnosti žádná výjimka v nařízení o řízení a azylu a migrace není. (?) Nebudu to citovat celé, prostě jenom ty nepravdy je potřeba neustále říkat, abychom si byli vědomi toho, jak nám zástupci české vlády lžou.

Další lež, ze které byl usvědčen pan ministr Dvořák, o české verzi nařízení, pan ministr Dvořák říká: Strašně se mi líbí, jak kdekdo vykládá pakt, který má 350 stránek a ještě nemá českou verzi, ale všichni už vědí, co tam je a co to způsobí. Opět Novinky označily jako nepravdu neboli lež, protože pakt je ve skutečnosti tvořen deseti různými legislativními úpravami a jen nařízení o azylu a migraci má přes 300 stran. Ostatní dokumenty mají další stovky stránek.

No a poslední nepravdu, zavádějící informaci, lež, kterou označily Novinky.cz, o postoji Babišovy vlády. Pan ministr Dvořák říká: Dovolte mi nejprve citaci. Vláda bude navrhovat jiný systém, podtrhuji jiný systém řešení vyvolané migrace, pokračuji, které v souladu s mezinárodními konvencemi, a respektuji, opět podtrhuji princip solidarity mezi státy Evropské unie. Toto prosím pěkně je programové prohlášení Andreje Babiše z roku 2017. No a Novinky usvědčily opět pana ministra Dvořáka z nepravdy, ze zavádějících informací, protože skutečná pasáž je ve skutečnosti delší a obsahuje kromě jiného také odkaz na spolupráci zemí Vé čtyřky a výběr uprchlíků mimo hranice Evropské unie, což nám pan ministr Dvořák zapomněl zcela cíleně dodat. Takže této vládě není možné věřit ani kliku od dveří. Takže já věřím tomu, že si občané udělají obrázek sami, protože můžete vzít jed, milí občané, na to, že opět nebude schválen tento bod zařazený na program jednání, protože současná vláda se o tak závažných věcech, jako je bezpečnost České republiky, odmítá bavit.

Druhý bod, který bych, paní předsedkyně, ráda zařadila, je hrozící kolaps stavebního řízení v České republice. Já myslím, že už jsem tady vystupovala mnohokrát. Vyzývala jsem opravdu všechny starosty, starostky, primátory, primátorky, abychom vzali rozum do hrsti a udělali něco s tím očekávaným chaosem, který nastane 1. 7. 2024. A co se nedozvím v kuloárech, že samozřejmě jste si toho už vědomi, milá vládo, a že jediné na co čekáte, jsou volby a hned po volbách dáte návrh na prodloužení termínu spuštění nového stavebního zákona. Prostě jste si vědomi toho průšvihu a mě by jenom zajímalo, proč se chováte tak nefér, proč to neřeknete naplacato, protože už to vědí úplně všichni, od stavebníků až po úředníky, že se to nedá zvládnout.

A já si s dovolením tady jenom zrekapituluju, abyste věděli, v jakém průšvihu se v podstatě aktuálně nacházíme. Tak digitalizace stavebního řízení prošla mnoha zakázkami. Nebudu ani mluvit o tom, že tím, že pan ministr v podstatě nezrealizoval ty zakázky v původní verzi, tak přišel o peníze z Integrovaného regionálního operačního programu a tak dále. Bavíme se tady samozřejmě o stovkách milionů korun. Ale na pováženou, opravdu na pováženou jsou veřejné zakázky. Tak nejprve byla zadána evidence elektronických dokumentací, nepravomocně zrušeno ÚOHSem. A jenom abyste viděli, jaký důvod, protože to je samozřejmě velmi jako úsměvné, když si vezmete, jak zrovna Piráti prostě hlásají tu transparentnost, no tak ÚOHS to zrušil, protože nedodrželo Ministerstvo pro místní rozvoj při zadání veřejné zakázky evidence elektronických dokumentací zásadu transparentnosti. Takže ÚOHS to zrušil. Aktuální stav: Ministerstvo pro místní rozvoj opět zrušilo tuto veřejnou zakázku a ÚOHS opět posuzuje to nové zrušení. Takže nemáme nic.

Další veřejná zakázka, evidence stavebních postupů; zrušeno panem ministrem Bartošem. No, a definitivně zrušena celá tato soutěž byla 26. 1. 2023. Nemáme nic. Další výběrové řízení s názvem Integrační platforma stavebního řízení a portál stavebníka; nepravomocně zrušeno. Aktuální stav: ÚOHS zrušil tuto veřejnou zakázku a opět samozřejmě posuzuje i to nové zrušení. Dostáváme se dál. Národní geoportál územního plánování. Jeden z účastníků podal námitky proti zadávací dokumentaci. Následně ÚOHS vlastně posuzuje tento návrh na zrušení veřejné zakázky Národní geoportál územního plánování. Ministerstvo proto uzavřelo smlouvu se společností SEVITECH na základě jednacího řízení bez uveřejnění a je možno očekávat, že budou předloženy návrhy na zákaz plnění těchto smluv, stejně jako tomu je v případě digitalizace stavebního řízení. A máme tu další veřejnou zakázku; hardwarové a softwarové prostředí pro sdílení informací a dat územního plánování, jednací řízení bez uveřejnění, Národní geoportál územního plánování. Tak samozřejmě ÚOHS ve svém prvostupňovém rozhodnutí ze dne 5. 3. 2024 neuznal tuto veřejnou zakázku a prohlásil toto jednací řízení bez uveřejnění za nezákonné.

No a jdeme dál. Pak tu máme digitalizaci stavebního řízení. Opět tato veřejná zakázka pravomocně zrušena už druhostupňovým rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Můžeme pokračovat dál. Softwarové prostředí pro sdílení informací a dat, digitalizace stavebního řízení v režimu JŘBU. Prvostupňové rozhodnutí ÚOHSu je, že se zakázka zrušuje a že postupoval zadavatel, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, v rozporu s citovaným zákazem, a proto bylo předchozí zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zadávanou zakázku v otevřeném řízení zrušeno. Podle § 264 odst. 3 citovaného zákona je plnění smlouvy zakázáno a samozřejmě je tam uplynutím lhůty čtyř měsíců.

A můžeme pokračovat dál. Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo tedy další zakázku, a tentokrát prosím jde o veřejnou zakázku na evidenci elektronických dokumentací a evidenci stavebních předpisů. Ale pozor, ta zakázka má jméno Konsolidace licencí Ginis Standard a upgrade na GINIS Enterprice+. Tak jako to opravdu byste museli být velcí Colombové, abyste pod touto zakázkou hledali evidenci elektronických dokumentací a evidenci stavebních postupů, což samozřejmě bylo uchazeči napadeno. Takže samozřejmě uchazeči napadli, že tato veřejná zakázka nemá s digitalizaci stavebního řízení nic společného, omezuje okruh potencionálních dodavatelů a tak dále a tak dále. Ze všech výše uvedených důvodů má tedy zadavatel povinnost v podstatě toto vysvětlit. On ÚOHSu vysvětlil, že postupoval správně. No, nicméně mám zde úplně nové rozhodnutí ze dne 14. května 2024, kde vydal ÚOHS přesně na tuto zakázku předběžné opatření a ukládá se zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do pravomocného skončení tohoto správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Takže, přátelé, máme 21. května. Nemáme nic. Nemáme prostě nic. A stále nám budete tvrdit, že 1. 7. 2024 spustíte digitalizaci stavebního řízení, spustíte nový stavební zákon. Tak pojďme tedy dál. Jak jsme na tom s vyhláškami, když už tedy chceme mluvit o datu 1. 7. 2024? No, asi vás moc nepřekvapím, ani zde nemáme nic. Celkově, když se podíváte teď na web Ministerstva pro místní rozvoj, tak tam máte u všeho napsáno, že se to spustí k 1. 7. 2024. Ale už jenom ta první vyhláška o stanovení dalších obecních stavebních úřadů, když si to rozkliknete, tak samozřejmě není, řeší se aktuálně připomínky. Vyhláška k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací není, je součást mezirezortního připomínkového řízení. Vyhláška k územně analytickým podkladům není, řeší se mezirezortní připomínkové řízení. Vyhláška o požadavcích na výstavbu není, běží notifikace v Evropské unii. A takto bych mohla pokračovat. A znovu apeluji, znovu apeluji, pojďme vzít jako česká Sněmovna rozum do hrsti, pojďme uklidnit celou stavební veřejnost od stavebníků až po úředníky, posuňme realizaci digitalizace stavebního řízení o půl roku, aby se jak stavebníci, tak úředníci mohli s příslušnými dokumenty seznámit, aby si mohli osahat tu novou elektronickou verzi Portálu stavebníka, protože dneska - a my jezdíme se stínovou, lepší vládou skutečně po regionech - každý starosta vám řekne, že ještě doteď nemají ani tu výpočetní techniku, natož aby byli jejich úředníci proškoleni.

1. 7. je velmi krátká doba, způsobí to zmatek, chaos a já si myslím, že toto si Česká republika nezaslouží. Prosím, otevřeme tento bod, podrobme pana ministra Bartoše, aby skutečně přiznal, jak se ty věci mají, a pojďme vzít rozum do hrsti, aby se z toho nestal kolaps stavebního řízení.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama