ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

11.04.2016 13:46:43 - Maestrov

Pane místopředsedo

Jak chcete zabránit tomu, aby lidé v Česku ukrývali své peníze v daňových rájích, když vůbec nemáte tušení, na jaké bázi daňové ráje fungují? Nebylo by třeba dobré pověřit asistenty, aby vám nějaké informace dohledali? Podle mě je náplní práce poslance se zajímat o všechny problémy a VY JSTE MÍSTOPŘEDSEDA ROZPOČTOVÉHO VÝBORU, a o tom, jak funguje výběr daní i za našimi hranicemi byste měl něco vědět. Nebo to nepovažujete za důležité téma, ale jde podle vás o pseudokauzu? Do třetice. O čem tedy jako poslanec a člen RV rozhodujete, kromě rozpočtu? Děkuji za stručnou a jasnou odpověď. Mates

Odpověď

11.04.2016 18:39:59 - Ing. Ladislav Šincl
Vážený pane MATES,
z Vašeho dotazu je jasné, že nevíte co může či nemůže jakýkoliv poslanec. Jakýkoliv poslanec je totiž zástupce moci ZÁKONODÁRNÉ a tedy přijímá zákony a z Ústavy mu  nepřísluší vyšetřovat (není vyšetřovatel) kdo a proč ukrývá peníze v daňových rájích.
Od toho je moc EXEKUTIVNÍ, která je od moci ZÁKONODÁRNÉ oddělena (stejně jako moc SOUDNÍ) - tj. např. taková "daňová kobra" - což je společný tým Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. Tito lidé jsou speciálně určeni na to, aby bojovali proti daňovým únikům a daňové kriminalitě. Tato "daňová kobra" spadá pod ministra financí Andreje Babiše a ministra vnitra. Také mezi moc exekutivní spadá tzv. FAU - tj. finančně analytický útvar přímo spadající opět pod ministra financí A. Babiše. Činnost tohoto útvaru se řídí primárně zákonem č. 253/2008 Sb. (což schvalují poslanci) o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a ve své práci mimo jiné využívá informací zpravodajských služeb a mimochodem mohou ve své kompetenci mít "vhled" na jakýkoliv účet a finanční transakci českého rezidenta - tj. i Vás i mne.  
Pletete se v názoru, že nemám žádné tušení "na jaké bázi daňové ráje fungují", sám jsem v 90 letech měl nastoupit do FAU. Osud tomu ovšem chtěl jinak.  Nechci být typ poslance "brouka - pytlíka", který se tváří, že ví a zná  vše a ve skutečnosti  pořádně nezná "vůbec nic"...  a proto  se již delší domu specializuji na oblast loterií (zákon o hazardních hrách a dani z hazardních her), pojišťovnictví (zákon o pojišťovnictví a pojišťovacích zprostředkovatelích), cla (celní zákon), daň z příjmů, bankovnictví, FAU (jsem místopředsedou stálé komise pro dohled na FAU) atd. Jelikož jsem i ve výboru životního prostředí tak se myslím orientuji díky mé dlouholeté praxi i ve vodárenství (vodní zákon).  O těchto oblastech si myslím, že mám "více než obecné povědomí". Jiné oblasti nechávám svým kolegům.Snad jsem aspoň trochu na Váš dotaz odpověděl.