ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

13.11.2014 13:30:41 - Kramářová

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/zivotni-prostredi-se-v-cr-oproti-od-roku-1989-zmenilo-k-lepsimu/1142382

Taky si myslíte, že se Životní prostředí se v ČR oproti od roku 1989 změnilo k lepšímu? A pokud ano, proč stále takový strach z emisí a bůh ví čeho? A proč stále nějaké dotace na ochranu živ. prostředí, když to dosud šlo i bez nich?

Odpověď

16.11.2014 12:00:07 - Ing. Ladislav Šincl
Vážená paní,
určitě jsou v ČR místa kde se životní prostředí změnilo k lepšímu. Já ovšem žiji v Moravskoslezkém kraji, konkrétně v oblasti Karvinsko, kde zlepšování životního prostředí má hodně velké rezervy.
Za největší problém tohoto regionu a této oblasti považuji zejména znečištěné ovzduší a zde přítomný nebezpečný Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12), který škodí lidskému zdraví. Jde o polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Hlavní problém je v tom, že tento uhlovodík se nabaluje jemný polétavý prach PM10, který se pak vdechováním dostává do těla. 

Nejhorší situace s tímto polétavým prachem je bohužel na Ostravsku a Karvinsku. Imisní limit pro PM10 je zákonem stanovený na 50  [µg.m-3] s překročením max. 35x za rok. Realita je ovšem úplně jiná.  Např. ve Věřňovicích na Ostravsku byl tento zákonem stanovený limit překročen k dnešnímu dni již 91x, (s dosaženou hodnotou 233[µg.m-3] tj. téměř 5x víc, v Orlové 72x, v Karviné 68x atd. atd. .  

Imisní limity pro polétavý prach a benzo(a)pyren jsou zde běžně výrazně překračovány a nic nenasvědčuje tomu, že se nám bude během nadcházejících měsíců dýchat lépe. Všechny předchozí vlády deklarovaly, že ovzduší na Ostravsku je jejich prioritou. Mám ovšem obavu, že jejich prioritou bylo spíše přesvědčit veřejnost, že ovzduší na Ostravsku je jejich prioritou neboli věc ve skutečnosti neřešit, ale jen vytvořit zdání, že se řeší.  V této věci jsem již mnohokrát interpelovat všechny ministry ŽP co jsem v PS zažil - ale výsledek vedoucí ke zlepšení bohužel pořád nevidím.

L.Š.