ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

22.11.2014 10:42:46 - Silvie S.

platy

Proč jste si zvýšili plat, když většina lidí zdaleka nedosáhne ani na průměrnou mzdu? Navíc jste si jej přidali docela razantně. Proč nemohlo dojít k zvýšení jen o procento? Zajímalo by mě, kdy přidáte nám?

Odpověď

25.11.2014 12:46:43 - Ing. Ladislav Šincl
Nevím nic o tom, že by si poslanci nějak zvýšili plat. Nic takového k dnešnímu dni tj. 25. 11. 2014 nebylo v PS schváleno a plat poslanců a jiných tzv. "představitelů" (např. senátorů) je pořád stejný. Pravděpodobně své informace čerpáte z nějakého bulváru typu Blesk apod., který se moc fakty nezatěžuje. Protože nemám co skrývat, tak Vám to  upřesním:

- dnem 31. prosince 2014 končí doba, po kterou je pro určení platu a některých náhrad výdajů ústavních činitelů, s výjimkou soudců obecných soudců, relevantní speciální platová základna zmrazena.

- přechod na postup podle obecné úpravy (§ 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb.) by znamenal z výše uvedených důvodů skokový nárůst platů těchto osob, jakož i představitelů některých dalších státních orgánů  jejichž odměňování je na zákon č. 236/1995 Sb. navázáno ve zvláštních zákonech

- pokud by obecná výše platové základny zůstala i po 1. lednu 2015 stejná jako v současnosti (tedy 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře za předminulý kalendářní rok), vzrostl by podle nejnovějších propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí provedených na základě již zveřejněných předběžných údajů Českého statistického úřadu o výši uvedené průměrné mzdy za rok 2013 (23 674 Kč) například plat poslance bez funkce o 14 500 Kč, plat ministra o 27 600 Kč a plat předsedy vlády a předsedů komor Parlamentu o 38 800 Kč.

- současná vláda České republiky tuto současnou situaci (tj. nebezpečí skokového nárůstu) vyhodnotila jako neadekvátní a proto se v současné době hledá jiné řešení tak, aby se :

1) zamezilo dalšímu pokračování narušování obecných principů daných v původním dnes platném zákoně (neboli nechat fungovat automatický mechanismus – koeficient – ať je jakýkoliv)

2) zamezilo již několikrát zmiňovaném téměř každoroční tzv. rozhodování a dohadování se ve „vlastní věci“ , tj. o vlastních platech

3) zamezilo narušování principu rovnosti mezi představiteli třech státních mocí (soudní, exekutivní a zákonodárnou) tak jak o tom rozhodl Ústavní soud ve svém nálezu pod číslem 181/2012.

Návrhů řešení se objevuje mnoho a to co jste se dočetl někde v bulváru byl pravděpodobně pouze jeden z nich. Pro mne je důležité, aby se nakonec přijalo takové řešení, které  bude v souladu  s přípravou státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na další roky, a také ve vztahu k rozhodnutí Ústavního soudu,