ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

28.07.2014 10:27:21 - aneta J.

proč?

Už to zaznělo, není to tak z mé hlavy a mě by zajímala jen vaše odpověď. Nemyslíte, že z Vás strana udělala ,,užitečného idiota"? Proč jste návrh zpochybnil zrovna vy, když dezorientovaných vás bylo více? Vůbec mi to k vám nejde. děkuji Aneta

Odpověď

29.07.2014 10:41:59 - Ing. Ladislav Šincl
Těší mne, že Vám to ke mně nejde.
Idiot je označení pro člověka postiženého těžkou mentální retardací (též slabomyslností či oligofrenií), tj. s narušenými psychickými funkcemi. Možnosti vzdělávání při takto silném postižení jsou většinou silně omezené. Za idiota se označuje jedinec s  IQ  nižší než 35, přičemž v rozmezí 20–35 jde o idiocii prostou, při IQ nižším než 20 o idiocii těžkou. Takto postižený dokáže zpravidla zvládnou jen nejzákladnějším jednoduché zrakově-prostorovým dovednosti í a také se může při vhodném dohledu a vedení podílet malým dílem na domácích a praktických úkonech. 

Mé IQ je pravděpodobně o několik stupínků vyšší a tak mne označovat za idiota je určitě nadnesené.

Dovolte mi jen zopakovat, (není to stejně jako u předchozího tazatele a tak čtěte až do konce), že v době kdy probíhalo hlasování o návrhu kolegy Urbana neboli o "zelené naftě" jsem si  jako zpravodaj sněmovního tisku 208 připravoval podklady pro následují sněmovní tisk č. 208. Jde shodou náhod také o novelu spotřební daně - tentokrát o zvýšení spotřební daně na tabák. Díky kreativnosti poslanců z různých stran zde bylo podáno 23 pozm. návrhů, včetně dalšího pozm. návrhu kolegy Urbana, který chci podpořit, protože se snaží podpořit českého výrobce místo zahraničních dovozců.  

Jako zpravodaj mám za úkol předložil srozumitelnou proceduru hlasování a tak jsem se snažil na toto komplikované hlasování o 23 různých pozm. návrzích, které se často vzájemně vylučují, soustředit, abych zde neudělal chybu. Nebudu se vymlouvat na hlasovací zařízení jak je u jiných kolegů běžné - v dané situaci jsem paradoxně udělal v této situaci chybu při hlasování týkající se "zelené nafty" a pozm. návrhu kolegy Urbana.

Jakmile jsem zjistil, že na hlasovací listině je něco jiného než jak jsem chtěl hlasovat, tak jsem chtěl podat námitku proti hlasování jak mi umožňuje zákon o jednacím řádu v § 76 odst. 5 a stanovisko Ústavního soudu č. 476/2002 Sb, kde se mimo jiné píše, že každý poslanec má právo podat námitku proti výsledku hlasování v případě, že na hlasovací listině je jiný výsledek než jaký byl jeho úmysl.

Nicméně než jsem stihl podat námitku proti výsledku hlasování, požádal předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák, který má přednostní právo a musí mu být uděleno slovo jakmile o to požádá, o přestávku. Předsedající PS mu ihned vyhověl a já jsem mohl podat svou námitku proti výsledku hlasování logicky až po přestávce. Řídící schůze vedl hlasování velice rychle. Mezi hlasováním o Urbanově pozm. návrhu a rozhodnutím o přestávce proběhlo několik desítek sekund.

Tuto mou „slavnou námitku pro výsledku hlasování“ poslanecká sněmovna mohla i nemusela přijmou. V tomto případě ji přijala. 

Jelikož každý den probíhá běžně několik stovek hlasování, podávání námitek proti hlasování je v PS ze strany poslanců ze všech stran velice časté. Mně se toto pochybení stává tak jednou za volební období.

Například ihned po podání mé „námitky proti výsledku hlasování“, která byla přijata 95 poslanci, opoziční poslanec František Laudát z TOP 09 podal také „námitku proti výsledku hlasování“ neboť hlasoval PRO přijetí mé námitky (tedy se spletl stejně jako já), tak jako několik jiných poslanců z opozice, kteří mne pak den a půl drtivě kritizovali za to, že jsem podal námitku já. Tato jeho „námitka“ byla rovněž přijata a tedy se opakovalo hlasování o mé původní „námitce proti výsledku hlasování“. V tomto druhém opakovaném hlasování již hlasovalo 98 poslanců (tedy o tři více než v předešlém hlasování včetně jednoho opozičního poslance)

Na otázku zda-li jsem věděl či nevěděl o čem je hlasováno (pozm. návrh. kolegy Urbana týkají se zelené nafty) musím odpovědět, že jsem moc dobře věděl o co jde neboť jsem tento návrh osobně podávat několikrát v minulém volebním období a je mi i velice blízký.

Jenže v tomto volebním období je naše strana v koalici a já se snažím prosazovat v současné době jiné priority ČSSD - jde konkrétně o plnou valorizaci důchodů, zvýšení platů policistů, hasičů, učitelů, zvýšení výdajů na sociální služby a jiné.

Je to možná špatný příměr, ale pomohu si filmem Sofiina volba, kdy si hlavní autorka musí vybrat z jejich dvou dětí jedno, které bude dále žit v koncentračním táboře Osvětim. To druhé bude odvezeno do nedalekého tábora, určeného pouze pro likvidaci vězňů. 

Já jsem si také musel vybrat mezi mi blízkým Urbanově návrhem týkající se zelené nafty, který by mohl teoreticky trošku na chvíli snížit cenu benzínu  a prosazením plné valorizace důchodů, zvýšení platů policistů, hasičů, učitelů, zvýšení výdajů na sociální služby atd. 

Vybral jsem si to druhé neboť příjetí Urbanova návrhu, by hlavně  mohl způsobit snížení příjmů státního rozpočtu o 14mld. a tím by mohl vážně ohrozit výše uvedené priority ČSSD. Proto jsem nyní tento návrh nepodporoval. 

L. Šincl