Ing. Ludmila Bubeníková

  • STAN
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.08.2015 5:37:00

Velká Polom se velkých investic nebojí

Velká Polom se velkých investic nebojí

Ve Velké Polomi už zase budují, přestavují a modernizují. V červnu v obci zahájili tři investiční akce v celkovém finančním objemu okolo třiceti milionů korun.

 Všechny tři musejí být dokončeny letos a jelikož se renovované objekty nacházejí u silně frekventované silnice I/11, po dokončení budou zásadním způsobem dotvářet image obce.

Cílem akce „Stavební úpravy objektu čp. 137, Velká Polom“, který má v nájmu Policie ČR, je odstranění zásadních nedostatků, které uživatelům objektu komplikovaly život. Do budovy v zimních měsících při nafoukání většího množství sněhu opakovaně zatékalo. „Proto jsme rozhodli, že ji zastřešíme sedlovou střechou, která mnohem lépe zabraňuje podobným problémům. Funkčními by se měly stát i garáže u objektu, nájezdová rampa zpřístupní objekt i imobilním občanům. Zateplením fasády by se mělo dosáhnout větších energetických úspor a barevná fasáda tuto stavbu zkrášlí, což je velmi potřebné,“ řekla starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková (STAN).

Další akcí jsou „Stavební úpravy tělocvičny a zázemí ZŠ Velká Polom“. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit zázemí pro výuku tělesné výchovy žáků, sportovní volnočasové aktivity obyvatel a spolků, rozšíření sportovních zařízení o lezeckou stěnu, zvýšení bezpečnosti uživatelů tělocvičny, zvýšení motivace k pohybovým aktivitám, snížení energetické náročnosti budovy zateplením fasády a střechy a výměnou zastaralého topení a v neposlední řadě estetizace objektu.

„Realizací této stavby završíme poslední etapu modernizace našeho školského zařízení. Záměrem rekonstrukce celého školského areálu jsme se začali zabývat již někdy v roce 2004, kdy jsme připravili k modernizaci nejstarší část školy z roku 1961 včetně školní kuchyně a jídelny, později následovala novější část školy a výstavba nové mateřské školky, poté přibylo dětské hřiště i víceúčelové hřiště u objektu základní školy,“ popsala starostka. Obec na akci získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí a byla rovněž podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) na druhý stavební objekt. Zakoupeno bude také nové vybavení tělocvičny podle požadavku ředitele školy.

Upraveny budou i venkovní plochy

Největší akcí za téměř 23 milionů korun je rekonstrukce sokolovny, označená jako „Revitalizace víceúčelového zařízení v obci Velká Polom, 2. etapa“. Cílem projektu, na který je podána žádost o dotaci z ROP, je změnit dispoziční řešení sokolovny tak, aby odpovídala současným potřebám. Tedy zpřístupnit objekt osobám s omezenou schopností pohybu a orientace vybudováním bezbariérového přístupu, zrekonstruovat zázemí pro rozhodčí na úroveň hygienických a estetických norem, přistavit, zrekonstruovat a zkvalitnit prostory velkého sálu včetně zázemí pro návštěvníky a účinkující.

„A také vytvořit vhodné prostory pro divadelní vystoupení vybudováním prostorného jeviště, přistavit a zrekonstruovat prostory restaurace a kuchyně na úroveň současných standardů, vybrat provozovatele restaurace, pořídit vnitřní vybavení a venkovní posezení a vytvořit nové pracovní místo pro správce zařízení,“ doplnila Ludmila Bubeníková výčet úkonů v rámci obnovy sokolovny.

Objekt bude rovněž zateplen, opatřen novou fasádou, vyměněna budou okna i dveře, vybudována budou nová schodiště, venkovní terasa, nově bude vybudováno sociální zařízení, omítky, obklady, osvětlení a ústřední topení. Bude zakoupena technologie kuchyně a pořízena vzduchotechnika. Upraveny budou i venkovní plochy, vznikne několik parkovacích stání. „Celkově dojde k estetizaci jak objektu, tak i jeho nejbližšího okolí a spolu s již realizovanou stavbou tribuny tak dokončíme jeden z nejnáročnějších projektů, který jsme začali připravovat již v roce 2008,“ dodala starostka Velké Polomi.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama