Ing. Ludvík Hovorka

  • Šumice
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,53. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.01.2011 10:13:00

Kdyby vláda potírala korupci, bylo by ve zdraotnictví peněz dost

Kdyby vláda potírala korupci, bylo by ve zdraotnictví peněz dost

Proč chtějí lékaři odejít a kde se ztrácejí peníze nás všech na jejich lepší ohodnocení?

Několik měsíců sleduji výzvu "Děkujeme, odcházíme" a vývoj argumentací politiků. Překvapuje mě, jak málo se mluví o skutečném stavu věcí, o poměrech v českém zdravotnictví a o skutečných důvodech, proč chybí peníze v systému zdravotní péče.

Stávající systém podpory postgraduálního vzdělávání lékařů je naprosto nevyhovující a neudržitelný, mladí lékaři po dobu získávání specializačního vzdělávání pracují za minimální, naprosto nedostatečné finanční ohodnocení a za předepsané stáže a atestační zkousky musí navíc zaplatit tisíce korun.

Ministerstvo zdravotnictví za 10 let nenašlo dostatek finančních prostředků a vůli k řešení tohoto klíčového problému českého zdravotnictví. Nenašlo je, protože je nechtělo hledat. Současný systém tzv. rezidenčních míst pro jednotlivé obory je naprosto nedostatečným řesením.

Nedostatek lékařů se proto řeší přesčasovými hodinami v objemu, který přesahuje únosnou mez a může mít za následek i poškození zdraví pacientů z důvodu chyby z pracovního přetížení lékařů.

Současné nedostatečné personální obsazení některých lůžkových oddělení, které nesplňuje ani předepsané požadavky zdravotních pojišťoven, může vyústit až v uzavření některých oddělení nemocnic a snížení úhrad za péči při nedostatečném personálním obsazení.
Kvůli chybám učiněným v zákonech o vzdělávání nelékařských pracovníků a následnému neřešení následků, schází v našich nemocnicích minimálně 3000 zdravotních sester.

Pokles ekonomiky, snížení zaměstnanosti a s tím spojený snížený výběr pojistného, není hlavním důvodem, proč chybí prostředky v systému zdravotního pojištění.
Peníze chybí především proto, že odtékají prostřednictvím penězovodů k pochybným firmám a jednotlivcům za předražené léky, vakcíny, zdravotnické prostředky, předražené přístroje, outsourcingy činností, předražené IT služby, předražené opravy a rekonstrukce, apod..
Peníze mizí v mnohých nemocnicích, v některých firmách distribuujících vakcíny a léčiva,
v překupnických firmách dodávajících nemocnicím předražené zdravotnické přístroje, léčiva a zdravotnické prostředky.

V mnoha případech se zbytečně pořizuje nákladná zdravotnická technika (robotická centra, apod.), jejíž využitelnost je problematická, a která nepředstavitelně prodražuje poskytovanou zdravotní péči, přičemž chybí prostředky na péči poskytovanou běžným způsobem.
Nefunkční a těžkopádný systém stanovování cen a úhrad léčiv, zavedený jako přílepek zákona v roce 2007, nedokončené revize léčivých přípravků ani po 3 letech od účinnosti nového zákona připravují systém zdravotního pojištění o miliardy korun ročně.

Další peníze se zbytečně vyhazují na nesmyslné projekty zdravotních pojišťoven , například na IZIP, elektronické zdravotní knížky, karty života a projekty řízené a koordinované péče.
Ministerstvo zdravotnictví za podpory vlády tzv. úspornými opatřeními systematicky likviduje primární prevenci nemocí ve zdravotních ústavech, což se brzy projeví nekontrolovatelným nárůstem nákladů na léčbu nemocí. Přitom peníze na prevenci nemocí jsou nejlepší investicí do zdravotnictví.

Zrušení odvodové povinnosti u zaměstnanců s příjmy přesahujících 80 000 korun měsíčně, připravuje zdravotní pojišťovny téměř o 3 miliardy korun ročně, které opět v systému zdravotní péče chybí.

Některé řetězce zdravotnických zařízení jsou dnes provázány se zdravotní pojišťovnou, která je může zvýhodňovat. Ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven zasedá řada osob ve střetů zájmů, které nesledují zájmy pojištěnců, ale zájmy vlastního byznysu.

Za této naprosto tristní situace tolerovaného, či spíše systémově organizovaného rozkrádání veřejných prostředků vláda předkládá návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého má být do budoucna hrazena jenom nejlevnější péče a za všechno ostatní si budou muset občané připlácet. Taková je totiž pravda, o které média nemluví. Všude se hovoří jenom o poplatcích a možnosti si legálně připlatit za nadstandardní péči.

Bez jasně stanoveného hrazeného standardu (nároku na hrazenou péči), nelze umožnit připlácení na nadstandard. Současná vláda tak po vzoru reformátorů Julínka, Hroboně a Šnajdra připravuje povinné připlácení všem, kterým nebude stačit nejlevnější výkon, nejlevnější lék, nejlevnější obvaz a nejlevnější nitě na zašití rány.

Potíž je v tom, že v návrhu zákona není popsáno, co se myslí: „péčí odpovídající zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo, je pro pojištěnce přiměřeně bezpečná a její poskytnutí je v souladu s účelným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění".

Tuto větu si může každá zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení vykládat po svém a takovéto vymezení hrazené péče je ve zřejmém rozporu s ústavou Českou republiky.
Nový zákon tak nepřinese zvýšení plateb pacientů o desetikoruny za poplatky, ale zřejmě
o stovky a u náročnějších výkonů i tisíce korun jako přímé platby za ošetření a lékařské výkony. Nemá se jednat o umožnění připlácení na nadstandardní služby, jde o zavedení připlácení na všechno s výjimkou nejlevnějších léků, nejlevnějších zdravotnických prostředků a výkonů. Vymezení standardů - nároků na péči není možné učinit jednou jedinou větou.

Vláda se přitom nesnaží uzavřít penězovody do firem, které parazitují na zdravotním systému. Místo toho se uchyluje k regulaci zdravotnických zařízení způsobem, kdy po vyčerpání drasticky nastavených limitů nutí zdravotnická zařízení po část roku buď nést náklady na léčbu z vlastních prostředků, nebo léčbu neposkytovat.

Místo připravovaného omezování zdravotní péče o pacienty a likvidace primární prevence by ministerstvo zdravotnictví mělo urychleně zastavit úniky peněz ze systému zdravotní péče:
- zastavit nesmyslné projekty - IZIP, elektronické zdravotní knížky, systémy řízené péče, systémy integrované péče, Akordy, Karty života apod.,
- přezkoumat a zastavit řízené předražené dodávky nákladných zdravotnických přístrojů do českých nemocnic přes překupnické firmy,
- důsledně prověřit a přehodnotit dodavatelsko odběratelské vztahy v nemocnicích,
- zastavit nevýhodné, neodůvodněné outsourcingy činností v nemocnicích,
- odstranit diskriminační požadavky při výběrových řízeních na požadované minimální úrovně obratu dodavatelských firem, místo toho zakotvit do zadávání veřejných zakázek povinné kritérium účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti,
- nahradit těžkopádný a špatný systém stanovování úhrad léčiv, který řízeně odčerpává miliardy korun ze systému (pozn. tato část zákona upravuje výdaje 1/3, tj. cca 70 miliard korun v systému zdravotního pojištění a byla pokoutně předložena a schválena bez řádného projednání během jednoho týdne v srpnu 2007 jako 13-ti stránkový pozměňovací návrh k 18-ti stránkovému pozměňovacímu návrhu k tzv.zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů)!!!
- odstranit provázanost některých pojišťoven a zdravotnických zařízení, který umožnila minulá vláda,
- nastavit rovné podmínky pro všechna zdravotnická zařízení v úhradách zdravotní péče
- odstranit důsledně existující střety zájmů u některých členů statutárních orgánů zdravotních pojišťoven,
- zastavit nesmyslné zvýhodňování některých firem v oblasti distribuce léčiv a vakcín,
- zastavit nesmyslné slučování a omezování činnosti zdravotních ústavů,

Korupce ve zdravotnictví je rozsáhlá a nabyla značných rozměrů od okamžiku transformace krajských nemocnic na akciové společnosti a s přípravou tzv. reformy zdravotnictví v minulém volebním období.

Pokud by vláda měla skutečný zájem na odstranění zmíněných oblastí korupce ve zdravotnictví, pak by tímto způsobem získala dostatek prostředků na specializační vzdělávání nových lékařů, na zajištění přijatelných podmínek pro jejich práci a stabilizaci v České republice a ještě by zbylo dost prostředků pro primární prevenci a pro zkvalitnění lékařské péče o naše občany.

Bezpochyby by odstranění popsaných příkladů vysávání peněz bylo největším a nezapomenutelným reformním krokem této vlády, který může vláda ve zdravotnictví učinit, pokud bude chtít dostát svým slibům o potírání korupce.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama