Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.

  • Piráti
  • Plzeňský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.12.2018 17:07:00

Hospodářský výbor přijal jedno promile

Hospodářský výbor přijal jedno promile

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 7. prosince 2018 k zákonu o vnitrozemské plavbě

 Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já bych asi na začátek zareagoval na paní poslankyni Procházkovou. Proč tam je to jedno promile. No, to jedno promile je tam kvůli tomu, že je to kompromisní návrh. V původním návrhu vůbec nebylo. Původní návrh byl úplně bez omezení s tím, že tato pokuta se nebude apriori dávat někomu, kdo neohrožuje ostatní, kdo se chová zodpovědně. O tom celý ten návrh je. Protože někteří nesouhlasí s tím, aby tady bylo neomezeně pro toho vůdce plavidla, tak jsme navrhli kompromisní návrh, omezit vůdce plavidla toho, kdo je vlastně zodpovědný za celou tu posádku, za celé to plavidlo, aby byl omezený nějakou určitou mírou alkoholu.

Na hospodářský výbor, když jsem předkládal tento kompromisní návrh, tak tam byly částky 1 promile, 0,8 promile, 0,5 promile. Hospodářský výbor projednal toto a zaujal stanovisko, že je v pořádku 1 promile, protože jedná se o bezmotorové plavidlo. Jedná se o - když tomu můžu říct - dopravní prostředek, ve kterém není třeba tak reakční doba toho člověka, který je ovlivněn alkoholem. Proto co největší možná míra, kterou povolíme vodákům.

Ještě abych se vrátil vůbec k cestě, jak jsme se dostali až sem ke třetímu čtení a tomu návrhu na vrácení do druhé čtení opět. V březnu tohoto roku jsem navštívil pana ministra Ťoka, který to asi může i potvrdit a přišel jsem za ním s tímto návrhem, že bych rád toto řešil. Pan ministr mi dal de facto negativní stanovisko, které stále trvá, že je proti prolamování nulové toleranci. Proto jsem požádal o spolupráci pana poslance Kolovratníka, se kterým jsme si na to sedli, prodiskutovali jsme to a nadále jsem obcházel veškeré kluby. Zástupci osmi poslaneckých klubů je pod tímto návrhem podepsáno.

Vzhledem k tomu, že v prvním čtení byly velké výtky, udělal jsem kompromisní návrh na to, nemít neomezeně vůdce plavidla. Mít to nějakým způsobem omezené na jedno, 0,8, 0,5. Tento kompromisní návrh jsem předložil hospodářskému výboru. Hospodářský výbor přijal jedno promile. Hospodářský výbor do druhého čtení dává tento návrh. Ve druhém čtení mohl kdokoliv podat protinávrh. Kdokoliv mohl říci, jedno promile je moc, chceme méně. To se nestalo. Nyní jsme ve třetím čtení a navrhuje se vrácení opět do druhého. Tento návrh přednesl pan ministr Ťok s vizí, zdali by vodáky nešlo vyjmout ze zákona úplně, tudíž nebyli by omezeni ani tím jedním promilem, měli by neomezeno.

Osobně si myslím, že návrh vyjmout vodáky úplně není šťastný. V momentě, kdy je vyjímáme je pouze z paragrafu o přestupku, tak pro ně platí všechna ostatní pravidla. Musí dodržovat všechna ostatní pravidla. Je to analogicky, pokud bychom chodce vyjmuli ze zákona o pozemních komunikacích, nebyl by účastníkem silničního provozu. Najednou by také nebyla pro něj pravidla z pozemního provozu. Stejně tak je to v té dopravě na vodě. Takže jsou tam další pravidla, která ty vodáci musí dodržovat, že vůdce toho plavidla je zodpovědný za posádku. To je důležité pravidlo. Že kdykoliv Plavební správa nebo policista může vyloučit posádku, která je pod vlivem alkoholu vůbec z plavby, že jí může vyloučit ven. To je podle mě také dobré pravidlo, že vůbec dodržují předpisy. Splavnost jezů apod., že se musí řídit všemi pravidly, co jsou obsažené i na těchto dopravně nevýznamných cestách, kterými vodáci jezdí. A asi bych mohl pokračovat, co všechno... Vlastně všechno, krom tohoto předpisu, krom tohoto jednoho paragrafu o alkoholu, že apriori dostane pokutu ten, kdo má nějaký alkohol, aniž by se choval jakkoliv špatně vůči svému okolí, jakkoliv ohrožoval někoho nebo ohrožoval i svojí posádku, to samozřejmě také nemůže.

Z toho důvodu si myslím, že vrácení do druhého čtení není šťastné. Požádal bych, zdali bychom mohli schválit tento zákon nyní. Nevracet ho do druhého čtení. Nechat se případně překvapit, co Senát, udělá pozměňovací návrh u toho, jestli se mu ta jedna promile bude líbit, či ne.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout