Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.

  • Piráti
  • Plzeňský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.05.2019 13:46:00

Půl promile je lepší než žádná promile

Půl promile je lepší než žádná promile

Projev na 8. schůzi Senátu dne 2. 5. 2019, k návrhu změny zákona o vnitrozemské plavbě.

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři, dne 20. dubna 2018 předložila skupina poslanců novelu zákona o vnitrozemské plavbě. Cílem novely bylo přestat automaticky vodáky trestat za požití alkoholu, aniž by svým jednáním ohrožovali své okolí. Vodáci byli definováni jako vůdci a osoby podílející se na plavbě malého nemotorového plavidla nepodléhajícímu rejstříku plavidel.

Původní návrh počítal se zrušením automatické pokuty s tím, že jsou platné další obecné zákony, které řeší samotné jednání lidí pod vlivem alkoholu. Kupř. zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zakazuje pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit život, zdraví jiné osoby nebo poškodit majetek.

Dále odpovědnost za škodu řeší i občanský zákoník a v případě trestního zákoníku je alkohol přihoršující okolností. Při projednávání novely došlo k několika projednávání ve výborech. Návrh se vrátil ze 3. čtení zpět do 2. Přijal se kompromisní návrh, který vyhovoval většině sněmovny. Kompromisní návrh čítal 2 body. 1. omezilo se množství alkoholu pro toho, kdo vede plavidlo. Po dlouhých diskuzích až na půl promile. Sněmovna hlasovala i o hranicích 0,8 promile, či 1 promile, ty však neměly podporu většiny sněmovny. Posádka, tedy ten, kdo nevede plavidlo, tedy ten, kdo neřídí, není omezen a řídí se tak pouze obecnými předpisy, které jsem již uváděl.

2. bodem kompromisního návrhu bylo povolení. Omezilo se na vodní cesty, na kterých neprobíhá nákladní vodní doprava. Což jsou dopravně významné cesty využívané a některé významně dopravní cesty využitelné. Na těch to platit nebude. Jako příklad uvedu třeba Vltavu, která je vodácky využívaná do Českých Budějovic, od Českých Budějovic ještě toto povolení neplatilo. Přesněji řečeno, v zákoně je uvedeno – „A toto plavidlo je vedeno na nesledované vodní cestě, účelové vodní cestě, dopravně významné vodní cestě, uvedené v bodu 2, písmena b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu, nebo na vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční kilometr 196 je Strž.“

Vyjmutí se tak nebude vztahovat kupř. na šlapadla na Vltavě, protože to už je sledovaná vodní cesta, ta využívaná. Nicméně vodácké cesty jsou dominantně na nesledovaných vodních cestách. Půl promile je tak lepší než žádná promile, která teď platí, a proto předkladatelé přijali toto kompromisní řešení. A o schválení tohoto kompromisního řešení prosím i Senát.

3. čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh schválen usnesením č. 359. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout