Ing. Lukáš Wagenknecht

  • BPP
  • Praha 8
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.08.2022 22:16:00

Jasnější varianta se někomu nemusí líbit

Jasnější varianta se někomu nemusí líbit

Projev na 28. schůzi Senátu 10. srpna 2022 k zákonu o evidenci skutečných majitelů

 Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Teď neslíbím, že budu úplně stručný, protože budu listovat materií, která není úplně jednoduchá pro pochopení člověka, který není v tom detailu v té dané praxi.

První, co sdělím, jsem velice zklamaný touto předlohou, která nám sem doputovala. Má velké dopady a dosahy na věci, které se týkají korupce. Budu to postupně vykládat od obecného ke konkrétnímu.

Transpozicí této směrnice AML, o co primárně jde... O nástroje pro praní špinavých peněz. Takže když budete například kriminálník, který chce prát špinavé peníze, nebo když budete, například tady dnes padlo od pana vicepremiéra Stanjury, že nedáme ani korunu, že je podstatné, aby ani koruna neskončila v diktátorské zemi... Takže když tady budeme mít pátou kolonu Ruska v ČR, jako že ji tady máme, ona bude chtít skrývat majetek v ČR, další možnost, která tady je, je opět využití institutu skutečného majitele, kterého řešíme.

Třetí varianta, může to být politik, který se snaží vyhýbat střetu zájmů. Myslím, že asi všichni víte, o kom mluvím. Minulé asi 2, 3 roky jsme to tady řešili na úrovni té nejvyšší politické. Právě pojem skutečného majitele je ten hlavní nástroj, jak toho člověka schovám za ten majetek.

Jednoduše, pokud využiji institut tzv. svěřenského fondu, právní uspořádání podle tohoto zákona, založím ten svěřenský fond třeba v ČR nebo na Seychelách, ten svěřenský fond potom koupí akcie české společnosti, jakékoli... Pokud takto proběhne tento proces, my bychom implementovali tento návrh, co nám pan ministr předkládá, ten vlastník se může skrýt. Vysvětlím potom, jakou formou.

Jinými slovy ten, kdo by se chtěl skrývat, např. to může být opravdu ruská teroristická nějaká guerilla tady v ČR, ale jak jsem říkal, i politici se můžou schovávat, aby neměli střet zájmů, nebo opravdu ti, kteří perou špinavé peníze, mohou jednoduše tímto mechanismem propojení ovládání té korporace, akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, přes svěřenský fond krásně zakrýt to, že ji vlastní a ovládají.

Jedním z příkladů, jak to probíhalo na té politické úrovni, už jsem tady zmínil, bývalý pan premiér dlouhodobě podle aktuálního znění toho zákona před touto novelou tvrdil, že neovládá svůj holding, tím pádem pak na základě toho není ve střetu se zákonem o střetu zájmů a dalších postupů. Tento výklad vznikl na základě toho, že byla přijata novela minulý rok, kterou jsme tady projednávali, s kolegou Goláněm, který tady teď není, jsme se snažili to nějak upravit, napravit, pardon, omlouvám se, neviděl jsem, je tady, promiň, Tomáši... Takže jsme se opravdu snažili to moc napravit, ale nedopadlo to. Paní Benešová nám slíbila, že to napraví, pak to nedopadlo. Nicméně pak bylo třeba implementovat ten výklad, který právě se týká toho, co já tady napadám, a je špatně. Ale ne pouze já.

Teď věcně. Jak jsem řekl, pokračujeme v té praxi, která tady poslední rok, dva, tři probíhala. Ta praxe je taková, že se mohou skrývat ti skuteční vlastníci, my to v tuto chvíli nebudeme měnit. My to necháme úplně stejně. Ale byla šance to změnit tak, aby ten, kdo by chtěl ovládat korporaci přes svěřenský fond, se rozkrýt musel. Pokud by to neudělal, už by porušil nějaký zákon. V tuto chvíli ten zákon neporuší.

V praxi – o co jde? Než řeknu, proč jsem to řešil, já jsem původně nechtěl tady nějakou chvíli o tom povídat a měnit to, těšil jsem se, že to bude konkrétně napsáno tak, že budu spokojený, že konečně budeme mít transparentní rozkrývání vlastníků v ČR. Čekal jsem to od této vlády, opravdu. Nicméně, dostal jsem do emailu a přeposlal to i kolegům z naší komise informaci od Asociace Hydra, teď jsem si ještě dohledával, co to je, je to nezávislý spolek. Právě tento spolek napadl letos u Evropské komise špatnou implementaci směrnice AML, právě kvůli tomuto procesu Komise zahájila řízení o infringementu. Takže ti, kteří opravdu našli tu chybu, se nám ozvali, dali nám na vědomí, ne pouze mně, dali to na vědomí, myslím, že i na vládu, ten materiál poslali, a některým poslancům, panu Bendovi, panu Michálkovi a dalším. V tom emailu bylo několik subjektů. Já jsem to pouze přečetl a začal jsem to řešit. Řekl jsem: Aha, ono to vypadá, že to je pravda, ten zákon je špatný. Pak jsem se podíval do toho, co navrhuje vláda, a ono je to úplně stejné.

Když řeknu věcně, o co jde, zkusím to velice jednoduše. V čl. 3 odst. 6 směrnice AML, která je účinná, je vymezeno, kdo je tam skutečný majitel, kdo ovládá korporaci. Většinou to je ten, kdo vlastní větší podíl než 25 % té dané korporace. A další možné varianty. Pokud ale tam není možné zjistit, že ji opravdu ovládá, protože někdy můžete ovládat úplně jinak, např. tím, že máte zlatou akcii, máte jedno procento, i tak můžete ovládat tu společnost. Nebo není možné doložit jakkoli jinak, že by mohl ovládat to, že těch vlastníků máte hodně. Máte třeba společnost, která má tisíce akcionářů, nikdo z nich nemá 25 %. V tomto případě není možné určit, kdo ovládá, a tak je tam druhý bod b) v tomto článku, který říká: Pokud to nelze určit, u té korporace, ovládá její statutární orgán, když to zjednoduším. Ten se zapíše do evidence skutečných majitelů. V dalším bodě toho článku 3 odst. 6 se řeší právě svěřenské fondy. U těch platí tzv. fikce toho, že kdo je zakladatel, obmyšlený, beneficient nebo kontrolní orgán svěřenského fondu, ten je vždy ten, kdo ovládá, pokaždé. Tam to je jasně napsané. A teď se dostáváme do varianty, která kombinuje tyto dvě věci, protože my to můžeme kombinovat. Když vlastníte nepřímo tu korporaci, přes svěřenský fond, to znamená, tou je ta fyzická osoba, která má svěřenský fond jako mezistupeň, ten reálně potom vlastní ty akcie té akciové společnosti. Toto v té směrnici přímo není popsáno, jak by to mělo být. A toto je vlastně ten hlavní kámen toho problému. Protože když si to člověk čte, jsou dva možné výklady.

První je takový, že byste postupovali podle prvního písmene, pokud nedoložíte, že někdo ovládá, je to statutární orgán toho svěřenského fondu. Analogie toho, jak to funguje u korporací. Takže je možné, pokud neprohlásím, že ovládám společnost, jako zakladatel, obmyšlený atd. svěřenského fondu, prohlásím, že ji neovládám, bude tam zapsán váš statutární orgán, třeba nějaký právník, nějaká právní kancelář, která bude skutečným majitelem. Vy nebudete vidět. Jeden možný výklad, my ho tady máme, implementujeme a pokračujeme v něm.

Druhý možný je takový, že budeme postupovat podle té stejné analogie jako u svěřenských fondů, i když ty fondy budou nepřímým vlastníkem té korporace, bude platit, že kdekoli ten svěřenský fond bude, kdokoli ho bude vlastnit, vždy finálním vlastníkem té společnosti, která je nad ním, budou ty čtyři osoby, které jsem jmenoval. Zakladatel, obmyšlený, pardon, i ten svěřenský správce tak. I on bude také, pět subjektů.

Jednoduše, je to ta jasnější varianta, vyjasnější, ale někomu se nemusí líbit. Takže máme tyto dva možné výklady. Ministerstvo má ten první, kde se opravdu můžete lehce schovat. Založíte na Seychelách svěřenský fond, prohlásíte, že neovládáte, a dáte tam advokáta, který to reálně vlastní, budete ruský oligarcha, který se v nějakém věstníku neprojeví, budete moct vlastnit společnost v ČR, ta tady bude podnikat, dostávat dotace atd. Nástroj, jak to schovat.

Právě proto, že tady ten druhý možný výklad byl, nebyl jsem si jistý, požádal jsem Evropskou komisi, aby mi dala stanovisko, které tady bylo dneska napadeno. Já se k tomu později ještě vyjádřím, jenom abyste ho pochopili, to, co jsem dostal já, to je stanovisko, které jsem si vyžádal, na základě smlouvy o evropské společenství, na základě jejího prvního protokolu, to je ten první. On mluví o tom, že má být spolupráce mezi parlamenty národními a evropskými orgány. Vy jako senátoři máte právo, stejně jako já, se zeptat Komise na její názor, ona vám podle smlouvy a jejího protokolu musí odpovědět. Je to taková analogie, dejme tomu, naší interpelace. S touto váhou jsem po 14 dnech dostal dokument, který mi napsal, že podle názoru Evropské komise, když to zjednoduším, platí ta varianta dvě, to znamená, že pokud je společnost ovládaná svěřenským fondem, kde na konci je těch pět lidí, o kterých jsem se bavil, ovládá těch pět lidí konkrétně. Jinými slovy, pokud budeme mít nějakou společnost, která je ovládaná přes svěřenský fond někým, v české evidenci skutečných majitelů by těch pět lidí mělo být napsáno. Může se stát, že někdo bude lhát, že tam neuvede pravdivé informace. Já jsem si tady prošel soudem, jsem to otestoval, kvůli jednomu holdingu, který měl nepravdivé informace v tomto rejstříku, nebyly mi vydány vůbec, nebyla poskytnuta informace. Soud řekl, že opravit ty informace může pouze ten skutečný majitel. Vy ne. I toto nefunguje v praxi, ta aplikace, abychom to vymohli. Mám na to soudní rozsudek, odvolaný až do konce. To jsem také otestoval.

Tento dokument mám od Evropské komise, proto jsem řekl, na základě tohoto dokumentu, ještě k němu uvedu jednu věc, ten dokument, není to, jak tady bylo řečeno, nějaký dokument, já jsem žádal právě o výklad Komise k transpozici směrnice AML v páté verzi. Já jsem chtěl, aby mi Komise řekla, jak to má být. Neptal jsem se na to, jak má vláda napsaný zákon. Ne. Samozřejmě informace o tom, že nějaký proces probíhá, oni měli. Ale já jsem chtěl ten výklad. Když jsem toto stanovisko dostal, horko těžko, protože na rovinu, psát takovéto paragrafy není jednoduchá věc, nemáte horu úředníků, tak jsem to napsal tak, aby to odpovídalo veškerým náležitostem. V této oblasti. Doufám, že je trochu srozumitelné, o čem se bavíme. Ten můj návrh, který tady pak budu načítat, pokud se dostaneme do podrobné rozpravy, v tuto chvíli umožní povinnost kohokoliv, kdo tady bude vlastnit společnost v ČR, přes svěřenský fond, aby byl v naší evidenci.

Ještě podotknu jednu věc, která je zajímavá, u nemovitostí, když budete v tom svěřenském fondu vlastnit nemovitosti, taky je to možné, tak tam to automaticky vědět musíte. Kdo bude chtít korporace nějakou formou ovládat, bude tady nepřátelské území, bude prát špinavé peníze, aby se skryl, bude to politik, aby pak podle zákona o střetu zájmů nemusel nějakou formou dokazovat své postavení a čerpal dotace, podle toho aktuálního znění, které tady máme, které replikuje aktuální praxi, která byla aplikovaná ministerstvem poslední roky, bude pokračovat dál. My nepřijmeme tu správnou, lepší, transparentnější verzi, jak skrývat majetek.

Zažil jsem hodně kauz, vidím tady kolegyni Dernerovou, prostřednictvím pana předsedajícího, řešili jsme třeba ROP Severozápad a jiné kauzy. Víte, jak se tady zneužívají peníze u nás. Pak ti lidé, kteří peníze zneužijí, je potřebují proprat. Potřebují je nějak ulít, někde posunout dál. Toto, co tady dnes řešíme, ten hlavní nástroj, jak skryji svoji identitu, je, že ten majetek nějakou formou ovládám.

Takže to je k samotné věcné materii v první části. Já to řeknu jednoduše a pak to na konci zopakuji. Toto je temno. Pokud toto projde, tak je to temno. A budeme v něm pokračovat dál.

Pak se tady velice krátce zmíním o pojmu "gold-plating". Ta směrnice určuje, jak by se měli stanovovat skuteční majitelé. My nadstandardně, což nejsme ale jediní, máme možnost, aby také v případě toho, že chcete tzv. ovládat, jste mohl ovládat jen tím, že máte podle zákona o korporacích podíl ve společnosti 25 % a více, ale už jen tím, že jste tzv. beneficient, když to zjednoduším, ten, který bere podíl na zisku. Také ta možnost tady je. Oni mi bylo slibováno na jednání naší komise, že to vypadne ze zákona, najednou se to dostalo zpátky. Asi nějaký posun v názoru ministerstva. Asi by mi to tak nevadilo, kdyby to v té kombinaci, o které tady budu mluvit, došlo k tomu, že se opět dá krásně skrýt. Takže to, že se tady bavím o nějakém textu, to není něco navíc. Nikdy byste nedali něco navíc, aby to v zákoně nebylo. Vy to transponujete, vy to vyložíte tak, aby to bylo v českých podmínkách aplikovatelné.

Abych tady ještě doplnil, že ten názor není pouze můj názor. Já jsem si vyžádal ještě názor od úředníků ministra, pana Michala Šalamouna, legislativní rada vlády, ministr pro tyto věci. Oni tyto připomínky stejně jako já, já jsem to ani nevěděl, uplatňovali v průběhu celé tvorby tohoto zákona. Třikrát v rozporu. Nakonec ustoupili s tím, že ministerstvo spravedlnosti má stanovisko komise, že tato verze projde a bude to v pořádku, o to jsme se tu dnes také bavili. Jen doplním, na jednání komise padlo, že žádné takové stanovisko nemají. A první stanovisko, které tady chápu, že ministerstvo má, je to, které mi dnes doputovalo asi před hodinou. Tak já se pak k němu vyjádřím.

Další, kdo má úplně stejný názor, je Nejvyšší soud. Ten soud, který v konečné fázi také odmítl mou soudní žalobu. Také to tam doputovalo a bylo to pak shozeno. On vykládá právní předpisy a ten konstatuje, že se mu nelíbí, jak komise vykládá svá práva. Ale mimo jiné říká, budu to tady parafrázovat, dokument vám můžu vždy doložit, že aplikační praxe bude úplně stejná. Takže opět to, co říkám já, jsme v té verzi, která je tou temnou verzí pro mě, kdy se můžeme skrývat a my v ní budeme opět pokračovat dál.

Já tu nechci být osobní, ale mám takové podezření, zkrátka úředníci, kteří psali minulý rok tu novelu a pak ji aplikovali, psali toto samé. Jsem si jistý, že to byl ten samý úředník. Můžeme se takto domnívat, že to je konzistentní názor jednoho člověka, ale já bych chtěl, aby ČR byla lídrem v transparentnosti. A my jsme ve válce. V ekonomické válce, která je navázána na válku s Ukrajinou. Tady ta pátá kolona u nás je. A ona se bude skrývat pořád dál tímto procesem.

Dál bych zmínil věc, která se týká pojmu "ovládání a kontrola". Druhá část mého pozměňovacího návrhu vrací zpět to, co dnes už máme. Evropská směrnice AML používá pojem "control", já to řeknu anglicky. Když to přeložím do českého jazyka tak, jak se to překládá v jiných zákonech, například v zákoně o účetnictví, obchodních korporacích, protože ono to vychází ve směrnici o účetnictví, je to rolováno dál, tak my to používáme jako pojem "ovládání". A ono je to pak používáno v jiných zákonech, třeba v zákoně o střetu zájmů. A to v českém zákoně bylo, bylo to tak překládáno. A my máme nově zaveden pojem místo "ovládání" "kontrola". My jsme to škrtli a místo "ovládání" jsme napsali "kontrola". Já jsem se ptal proč, vždyť to zavádí nihilismus právního řádu, vždyť to bude nesrozumitelné a pokud tady bude nějaká pátá kolona Ruska chtít jakkoli se vyhýbat jakýmkoli informacím, budou říkat: "Já neovládám, já kontroluji, nejsem ve střetu," a tak dále.

Bylo mi řečeno, že ten pojem je malinko širší. On je širší o to, co jsem říkal, o ten gold-plating. Takže ministerstvo si rozšířilo něco, co nemuselo. A tím zdůvodňuje, že používá pojem, který zavádí rozporuplný výklad několika právních předpisů v ČR. Já to vracím zpátky, škrtám "kontrolu", nahrazuji slovem "ovládání".

Ještě doplním, kdybych byl úplně doslovný, když si dáte do Googlu, do čehokoli, do slovníku slovo "control" v angličtině, tak je to de facto manažerské řízení v překladu do češtiny, nebo ovládání čehokoli. Správný překlad slova "kontrola" je slovo "check". Řeknu jednu věc. Ono v překladu české verze té směrnice EU používají slovo "kontrolují", ale ve smyslu "mají pod kontrolou". Ale kdekoli v českém právním řádu z angličtiny je to slovo překládáno takto.

Vracím to zpátky, aby to nebylo nesrozumitelné a nejasné, jestli je to ovládání nebo kontrola, aby se kdokoli mohl potom vyhnout jakémukoli jinému právnímu předpisu, který ošetřuje další navazující případné procesy.

Teď bych se ještě vrátil k dokumentu. Já děkuji panu kolegovi Goláňovi, protože on mi ten e-mail ze včerejška přeposlal. A na rovinu, tady jsem rozhořčený možná ještě víc. Zaprvé jak jsem vám už jednou řekl, ten dokument, mám ho na svých sociálních sítích, já se omlouvám, dostali ho všichni členové naší komise, kteří jsou v klubech, ti už ji mají několik dnů. Je to na mé sociální síti, je to opravdu dokument. Tento dokument, který mám já a z kterého jsem vycházel a pozměňoval věci, to není nějaký papír. To je interpelace. A není to pouze jednoho generálního ředitele jako evropského direktoriátu. Je to dvou generálních ředitelů. Je to generální ředitel pan Kalaja, ten je z DG, které má na starosti legislativu, který ve svém zastoupení požádal pana generálního ředitel Berrigana, který je generálním ředitelem DG FISMA, který to má na starosti. Takže já mám, parafrázuji, interpelaci od dvou generálních ředitelů, která říká, jaký je výklad EK k tomu, o čem jsem se tady bavil. A já to tady chci zmínit.

Dnes přišel e-mail, včera nám bylo řečeno, že žádná speciální komunikace nebyla. Já jsem se na ten e-mail podíval. To, co tady padlo, není bohužel doslovným překladem toho, co v textu e-mailu je. To mě velice mrzí. Asi to kolegové z ministerstva dělali ve spěchu, ono to bylo celé ve spěchu. Co bych tady první zmínil? Tady zmiňuje překlad e-mailu, který tu pak četl pan ministr, že stanovisko DG FISMA, které tu mám interpelováno od generálního ředitele, na jehož odůvodnění se v pozměňovacím návrhu já odvolávám, neobsahuje právní posouzení novely zákona ESM, ani tak nemá být vykládáno. Takže nějaký úředník poslal, jestli jsem pochopil, včera odpoledne e-mail, že tohle není pravda. Že to není právní posouzení. V nadpisu mé interpelace je Transpozice pojmu "skutečný vlastník" směrnice AML do českého právního řádu. Je to stanovisko dvou direktoriátů.

Nicméně pak, když se podívám do textu samotného e-mailu, tak ono nemluví o tom, že by to byl přímo můj dokument. Ono mluví o tom, že se nemůže odvolat na dokument z datumu 4. 7. Ale tento dopis je ze 7. 7. To byl asi nějaký jiný dokument. Toto jsem 7. 7. dostal z EK, po 14 dnech.

Malinko mě překvapuje, že EK tady odpovídá v nějakých věcech do půl hodiny a mně toto trvá 14 dnů, ale dobře, chápu to, je to standardní lhůta, nebude tady zahlcovat úředníky, to jsme řešili v minulém tisku. Takže to je první věc, která je nepravdivě přeložená v tom e-mailu. EK nezpochybnila tento dopis. Ani nemůže.

Já jsem se pak ještě koukal, do ten e-mail vytvořil. Je to nějaká paní, budu číst jméno, protože to je konkrétní, to můžeme, pak ho asi dostanete. Nějaká paní Katja Friedrichsen. Koukal jsem se, ověřoval jsem si, kdo to je, je to úřednice DG FISMA, ano je, ale tato úřednice to dělá v zastoupení pana Salazara Romera, opět je to v tom e-mailu, který je tím úředníkem, který to má na starosti. On je na dovolené a ona ho zastupovala. A dále v zastoupení vedoucí oddělení nebo odboru, paní Pruni, která má také dovolenou. Takže úřednice, která zastupuje relevantního úředníka a zároveň vedoucí oddělení, kteří jsou na dovolené, protože teď v EK jsou dovolené, píše do půl hodiny nějaké stanovisko, které uvádí v tuto chvíli odkaz na nějaký úplně jiný dokument, chápu, bylo to narychlo, ale pokud můj návrh nebo mé stanovisko řešili 14 dnů, a to není jednoduchá věc jim to tady vysvětlit, pro mě je to velice náročné, abyste to pochopili, a tady za půl hodiny přijde nějaký dopis od zastupující úřednice úředníka, podřízeného vedoucímu oddělení, já se velice omlouvám, pak máte proti sobě dokumenty dvojí váhy. Takže pro mě ten e-mail, který tu dnes je, opravdu nevyvrátil ten rozpor. A možná by bylo fajn si to teď vyjasnit. Asi jako když máte od ministra stanovisko a pak přijde od úředníka, který zastupuje úředníka, který je na dovolené.

Další věc, která je v dokumentu, kterou jsme malinko pominuli, kterou asi nevím, jestli úředníci panu ministrovi úplně nepřeložili, to je věc, která je v e-mailu také napsaná, abychom nešli do detailu. A to je to, já to budu asi rovnou překládat. V tom e-mailu je dodatek: "Jak víte, česká novela je v současné době ve fázi návrhu." To znamená tím se my nemůžeme dotknout samotného posouzení ze strany EK, které může být provedeno, až bude zákon schválen. Takže je to nějaký návrh a stejně pak ještě proběhne posouzení potom toho, co tu paní úřednice, která zastupuje toho, kdo je na dovolené a jeho vedoucí, sem poslala. Mě to velice rozhořčilo.

Nicméně takto, aby tu padlo, že to v tom textu také je, to tu nepadlo, aby to tu zaznělo, že opravdu text, jak je postaven, v tuto chvíli ještě není 100% ujištěním. Pravda je, že text uvádí, že nejeví nesouladné požadavky AML směrnice. Tato paní úřednice ale neřekla, že je to v souladu.

Já se tady nebudu dohadovat, ale pro mě je váha těchto dvou dokumentů... Čekal jsem, že přijde něco opravdu zajímavého, že to bude, pokud něco přijde, toto z mého pohledu opravdu nevnáší jasnost do našeho dnešního projednávání a rozhořčilo mě to. Ten úředník, který to má na starosti, psal asi půl hodiny po našem jednání, dostal stanovisko, jsem rád, že to bylo velice rychlé, ale je to zastupující úřednice úředníka, který je na dovolené.

Dál bych ještě řekl, zopakuji to, já jsem nežádal o právní posouzení, to je tu také napsáno. V žádném případě, já jsem chtěl stanovisko EK k aplikaci směrnice. Tak je to v překladu e-mailu. A v textu té paní je nepravda. Asi jí něco řekli ti čeští úředníci a oni na to odpovídali v nějaké rychlosti. Ale já jsem nechtěl: "Řekněte mi, jestli český zákon je špatně," já chci "řekněte mi, jak se implementuje správně směrnice, aby se neskrývali skuteční majitelé, aby se nepraly špinavé peníze, aby se politici nemohli vyhýbat střetu zájmů, aby pátá kolona Ruska u nás nemohla skrývat majetek". To jsem chtěl.

Co bych ještě řekl, dvě věci, které jsou podstatné. Také to tu zaznělo, i když toto je asi větší váha, my jsme tu vždy vyděšení tím, že když něco neschválíme, tak se něco stane. Dneska to bylo snad u každého tisku. Vypršela lhůta, musíte to schválit, senátoři, jinak se nic nestane.

Zopakuji, co se v tuto chvíli reálně děje s těmi penězi, pan ministr mě pak možná doplní, ale jsou dvě věci. Máme infringement pro nenaplnění směrnice na základě podnětu asociace Hydra, o které jsem mluvil, která nám informace poskytla. Druhá věc je potom čerpání z Národního plánu obnovy. Pamatujete si, jak byla kauza kotle pro Lovochemii? To jsou peníze, které byly plánovány. Já doufám, že už tam ty peníze nebudou. Tak tyto peníze máme pozastavené. A tady stále padá termín 1. 10. nebo kdyby ty peníze a tak dále, my dáváme žádost o platbu. První je, proč tento zákon tu nebyl už před třemi měsíci, abychom to mohli beze spěchu probrat, aby to bylo v pořádku, abychom tu neměli zavedené temno dál a dál? Dobře, chápu, že obstrukce ve sněmovně, pochopil jsem, že tam byly, že pan ministr musel bojovat. I když pan Vondráček z hnutí ANO mu hodně pomáhal nakonec v protlačení procesu samotného. I on sám poukazoval na stanovisko Nejvyššího soudu. Nicméně v této fázi milník, jak je nastavený, to jsou podmínky čerpání operačního programu, tak je musíte splnit. Ale co mám informaci já z dneška, to jsem si vyžádal, my jsme ještě nepožádali o naplnění toho milníku. Až požádáme, teprve se to bude řešit. Takže to není nějaký pevný termín. Termín, který je, je žádost o platbu, která může proběhnout, ale z mého pohledu, abychom nenapravili to, co je reálně špatně u nás, problematiku praní špinavých peněz, abychom to za 14 dnů nezkusili vrátit zpátky, pozměnit a sněmovna to případně rozhodla, to není důvod, aby se to nezkusilo.

To je asi to podstatné za mě. Já doufám, že vše, co jsem chtěl, jsem zodpověděl. Ještě možná, co padalo na naší komisi, že tady netransponujeme zrovna právě tuto problematiku. Ano, ale ten paragraf, který to upravuje, se kompletně mění, takže já pouze míním to, co mělo ministerstvo. Za mě je to v tomto bodu všechno, omlouvám se, pokud to bylo komplikované. Snažil jsem se to říci srozumitelně. Ještě jednou to uzavřu.

Máme dnes šanci rozhodovat o pozměňovacím návrhu, který sleduje výklad EK, dvou generálních ředitelů v rozporu s úřednicí, která zastupuje úředníka, který je na dovolené. Tento návrh je transparentní a rozkryje nám skutečné vlastníky, kteří vlastní korporace nepřímo prostřednictvím svěřenských fondů, protože my tu řešíme zákony o tom, jak tu budeme sankcionovat kohokoli, to můžeme, ale když nevíme, kdo to je, tak k čemu ten zákon je? A my to nevíme.

Varianta 2, která je ministerská, kterou tu ministerstvo tlačí. Velice mě mrzí, že se ministerstvo nesnaží tlačit tuto lepší variantu, ten výklad tak možný je. Možná tam třeba úředník sedí nějakou dobu, má to v hlavě od paní Benešové, tak to pokračuje dál, nebo je to názor pana ministra, já nevím, a nechci tady vůbec, aby to bylo o nějakých emocích. A pokud bychom dnes zkusili schválit ten pozměňovací návrh, sněmovna se může sejít, stejně se scházet bude kvůli vratkám pana prezidenta, v září začíná jejich pravidelná schůze, mají na to dost času, aby to případně schválili v té verzi, která je podle mě správná, transparentní, která omezí korupci v ČR. Takhle, omezí možnost praní špinavých peněz pomocí tohoto textu. A nebo se případně vrátí k té verzi, kterou má pan ministr, a případně schválí. Bude to už odpovědnost jejich.

Mně by bylo stydno, kdybych toto dnes neudělal. A za mě, já jsem tady vystupoval hodně k těm věcem, ale řeknu vám za mě osobně za dobu, co tu jsem, v oblasti té transparentnosti toto je největší temno, které jsem zažil. A myslím to vážně bez jakékoli legrace, protože pokud se budou opět zneužívat prostředky a bude se tento nástroj používat, jako že bude, tak jsme měli šanci to změnit.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama