Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,77. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.6.2022 10:39:00

Chceme motivovat zaměstnavatele k nabízení částečných úvazků

Chceme motivovat zaměstnavatele k nabízení částečných úvazků

Projev na 26. schůzi Senátu 29. června 2022 k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení

 Děkuji, dobré ráno, vážený pane předsedo, vážené senátorky, senátoři, děkuji za slovo.

S dovolením bych rád uvedl tento návrh vašeho senátního tisku 264, kterým je tedy novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Jde o návrh, který jsme připravili jako vládní návrh, kterým reagujeme na nejenom současnou situaci, ale i na dlouhodobou situaci na trhu práce v ČR, kdy je zde velká poptávka po tom, abychom dokázali vytvořit prostředí, které motivuje zaměstnavatele k tomu, aby ve větší míře nabízeli svým zaměstnancům částečné úvazky.

Tímto návrhem, který jsme zpracovali, cílíme na konkrétní skupiny obyvatel, není to plošné opatření, ale cílíme především, řekněme, na určitým způsobem zranitelné skupiny, kdy mluvíme nebo v tomto konkrétním návrhu jsme připraveni podpořit tou slevou na pojistném z toho vyměřovacího základu odvodu ve výši 5 procent rodiče, kteří pečují o dítě do věku 10 let, kteří pečují o dítě se zdravotním postižením. Jsme připraveni touto formou podpořit lidi, kteří jsou ve věku nad 55 let, a zároveň také ty, kteří jsou jako neformálně pečující, kteří se starají o osobu blízkou, která je ve stupni závislosti 2, 3 nebo 4. A také podporujeme ty, kteří procházejí rekvalifikací, nebo mladé lidi do 21 let, kteří nastupují na pracovní trh.

V tomto návrhu zákona jsou také jasně definované podmínky pro získání této slevy, tak aby nemohlo docházet k nějaké formě zneužívání, to znamená, je to poskytnuto pouze na slevu, která je u jednoho pracovního poměru, může to poskytnout pouze jeden zaměstnavatel v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Je to nastaveno tak, aby tady byla kontrola ze strany České správy sociálního zabezpečení, kdy tento zaměstnavatel předtím, než tento krok udělá, musí si u ČSSZ ověřit, zdali už na tohoto zaměstnance případně nečerpá jiný zaměstnavatel tuto formu slevy.

Takže tady je opravdu vyřešen i ten mechanismus, jak zabránit zneužívání. ČSSZ má povinnost vést evidenci těchto osob, které tuto podporu budou čerpat.

Jsem si vědom toho, že v případě debat o podpoře částečných úvazků je důležité se také ještě podívat do budoucna na tu problematiku odvodů v rámci zdravotního pojištění.

To v tomto návrhu neřešíme. To je potřeba, aby tuto část dotáhlo ministerstvo zdravotnictví, pan ministr Válek avizoval, my jsme o tom vedli debaty na úrovni vlády či Poslanecké sněmovny, že u této problematice budou oni aktivně usilovat, aby ji upravili. Závěrem chci říct to, co také často je zmiňováno, to je otázka finančních dopadů. My jsme samozřejmě vyčíslili ten odhad, který bude znamenat výpadek, krátkodobý výpadek na důchodovém pojištění, někde v rozsahu 1,9 až 3,2 miliardy korun. Nicméně jsme v situaci, kdy v okamžiku, kdy se nám podaří plus minus mezi 10 až 15 tisíci osobami, které nově zapojíme na pracovní trh, tak za každý tento počet je to zhruba 1 miliarda korun odhadovaných přínosů do systému důchodového pojištění.

Máme ambici, že by se nám mělo podařit tímto opatřením aktivovat 30 až 50 tisíc lidí, kteří dnes na tom pracovním trhu proaktivní nejsou, ať už z řad rodičů, kteří mají děti, nebo pečují o někoho, nebo z řad lidí, kteří jsou už toho těsně předdůchodového nebo důchodového věku, to znamená, ta celková bilance dopadů na důchodové pojištění, očekáváme, že by měla být kladná.

Tolik k tomuto návrhu. Budu rád za vaši podporu.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama