Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,94. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.10.2017 12:48:18 - Sinuhet17

Pane Jurečko lhal jste panu Tunovi v pořadu a DOST?

Vážený pane Jurečko , lhal jste panu Tunovi v pořadu A dost ohledně oznamování postřiků řepky.
https://www.stream.cz/adost/10019447-zluta-smrt-5-ministerske-lzi
Děkuji Stanislav Cerman Chroustov

Zajímá Vás také odpověď na tento dotaz? Podpořte dotaz tlačítkem níže a my Vám odpověď zašleme na e-mail. Nicky uživatelů, které zajímá odpověď budou zobrazeny níže.

soudna1, Venda3, Mirek186, Chuck, bevelyn

Odpověď

17.10.2017 10:41:21 - Ing. Marian Jurečka

Dobrý den,
Není pravda, že bych se problematice nevěnoval tak, jak jsem před třemi lety slíbil. Zde rekapitulace některých významných nových povinností z pohledu novely zákona (č. 326/2004 Sb.,) o rostlinolékařské péči (novela zákon č. 299/2017 Sb.). Při přípravě novely jsme diskutovali, jak v souvislosti s používáním některých přípravků na ochranu rostlin (POR) systém informování obyvatel řešit. Nakonec jsme jejich použití ZCELA omezili ve vymezených pásmech. Obce nebo zastupitelstva mohou tato omezení ještě rozšířit.

Nově na zastavěných stavebních pozemcích (de facto v intravilánu obce) a v okolí do 20 metrů od nich mají zemědělci zakázáno aplikovat vymezené typy přípravků (např. senzibilující horní dýchací cesty, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci). Hranice takového vymezeného území může obec v odůvodněných případech svým rozhodnutím rozšířit (§ 52 b).

Nově je zemědělec povinen před aplikací POR nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely zjistit případné umístění včelstva na pozemku prostřednictvím evidence hospodářství podle LPIS a nahlásit jejich chovatelům aplikaci v dosahu 5 km minimálně 48 hodin předem (dosud údaje chovatelů včel o stanovištích včelstev dostávali místně příslušné obecní úřady, kde se zemědělci informovali). Zároveň je povinností chovatele včel  nahlásit včelstva a kontaktní údaje do LPIS (§ 51).

Byly razantně zvýšeny pokuty ve značné části porušení vyplývajících z povinností rostlinolékařského zákona zhruba čtyřnásobně  (např. z 500 tis. Kč na 2 mil. Kč, u nejvýznamnějších deliktů z 1,5 na 6 mil. Kč). (§ 79f až 79h)
Zákon také zpřísňuje či zpřesňuje další oblasti, například:
-§ 52 – další úprava přísné regulace letecké aplikace POR,
§§86 – úprava vymezení odborné způsobilosti osoby, které nakládají s přípravky
-velmi se zpřísňuje dohled nad celým distribučním řetězcem, který s POR nakládá – nově vydefinována povinnost registrace distributorů a další.

V těchto opatřeních které jsme udělali, jsme šli tedy výrazně nad rámec toho co jsme před třemi lety s panem Tunou diskutovali, protože podat informaci je sice na první pohled pěkné, ale laik se z toho mnoho nedozví, šli jsme tedy přímo k zákazu a omezení a navíc jsme umožnili obcím, aby do toho procesu mohly efektivně vstoupit.
Ještě doplním, za posledních šest let se snížilo užívání přípravků na ochranu rostlin v ČR o 8% a vzrostly nám plochy ekologického zemědělství a jsme dnes na druhem místě v EU pokud jde o ekologické zemědělství, tedy snažíme o pozitivní posun.


Já myslím, že je jasně vidět, že pořad pana Tuny je tendenční a z nějakého důvodu naprosto zaujatý proti resortu zemědělství. MJ