Ing. Marta Nováková

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.03.2019 16:18:32

Počítáme s úbytkem energie z fosilních paliv a jejím nahrazením z jádra

Počítáme s úbytkem energie z fosilních paliv a jejím nahrazením z jádra

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny dne 27. 3. k bodu Informace vlády o ochraně klimatu

Děkuji. Dobré dopoledne, pane předsedající. Vážené paní poslankyně a páni poslanci. Já bych za Ministerstvo průmyslu a obchodu jen ráda možná doplnila některé informace, které tady již přednesl pan vicepremiér Brabec, ministr životního prostředí.

Jednak Ministerstvo průmyslu a obchodu je zcela zodpovědné a má ve svých kompetencích takzvaný národně klimaticko-energetický plán. Tento národní klimaticko-energetický plán vytváří Česká republika jako součást celého evropského klimaticko-energetického plánu, kdy z Evropské komise byly nastaveny základní cíle pro Evropskou unii jako celek. My v tom našem národním klimaticko-energetickém plánu jsme zanalyzovali a nastavili pravidla tak, abychom byli schopni v těch jednotlivých oblastech, kterých se plán dotýká, dosáhnout cílů, kterými by měla Česká republika přispět k těm evropským cílům. Tento plán byl poslán do Evropské komise, ale zároveň není ještě ani uzavřena naše interní národní diskuse nad tím plánem. Diskutujeme jednotlivé položky se všemi zainteresovanými subjekty, kterých se jednotlivé oblasti dotýkají.

Tento národní klimaticko-energetický plán bude zároveň základem aktualizace státní energetické koncepce, která je také v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Státní energetická koncepce je strategický dokument, jehož poslední aktualizace je z roku 2015, a já bych tady chtěla podotknout, že je to jeden ze strategických dokumentů, nad kterým byl jakýsi politický konsenzus napříč politickým spektrem.

Tento dokument nám zároveň určuje energetický mix do roku 2040. V rámci toho energetického mixu počítáme s úbytkem energie vyráběné z fosilních paliv a počítáme také s tím, že tento úbytek by měl být nahrazen rozšířením zdrojů energie jaderné. Asi bychom tady na téma rozšíření jaderné energetiky mohli vést diskusi poměrně hodně dlouho, nicméně je to jedna z částí, kterou my jako vláda a i Česká republika považujeme za zcela komplementární náhradu za fosilní paliva.

Součástí té energetické koncepce je také zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Pokud se týká podílu obnovitelných zdrojů, Česká republika vlastně už dnes - pokud se týká evropských plánů do roku 2020 - už dnes naplňuje ten podíl, který máme jako závazný pro rok 2020. Pokud se budeme bavit o podílu do roku 2030, máme připravena taková opatření, abychom se vyrovnali s těmi cíli, které, předpokládám, budeme mít dojednány v rámci Evropské komise. Říkám, že předpokládám, protože zatím v rámci Evropské komise a pro Českou republiku není žádný konkrétní závazný cíl, je tady jenom ten evropský. A jednotlivé země si dneska stanovují své vlastní cíle, kterými se na tom celkovém evropském cíli chtějí podílet.

A je to tedy otázkou dalšího jednání v Evropské komisi, abychom ten náš cíl, který jsme si nastavili, 20,8 % podílu obnovitelných zdrojů, abychom ho tedy potom dosáhli. Chtěla bych tedy říci, že konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stále roste a roste daleko více než tedy jsou plněny naše závazky v oblasti úspor energie. A tady si myslím, že je celospolečenská výzva jak v oblasti úspor energie nadále pokračovat. Chtěla bych říci, že pokud se týká obnovitelných zdrojů, tak máme dlouhodobě státní podporu, především provozní podporu pro obnovitelné zdroje, a je tedy i naplánovaná podpora pro provoz obnovitelných zdrojů i do budoucnosti. Chtěla bych říci, že dnes tedy již není podporována provozně fotovoltaika jako taková, ale jsou podporovány vodní elektrárny, biomasa, větrné elektrárny, geotermální energie a takzvaná kombinována výroba elektrické energie a tepla. A podpora obnovitelných zdrojů je nastavená v národní legislativě, primárně tedy v zákonu o podporovaných zdrojích a v Národní akčním plánu pro obnovitelné zdroje energie. A je třeba tedy opět zdůraznit, že Česká republika své závazky již vůči Evropské komisi splnila. My jsme předložili novelu zákona o podporovaných zdrojích a předložili jsme i ten Národní klimaticko-energetický plán. Já bych chtěla říci, že k té novele o podpoře obnovitelných zdrojů jsme dostali víc než 500 připomínek a ministerstvo se s nimi v současné době tedy vypořádává.

Ještě bych možná chtěla zareagovat na tady apel paní zpravodajky a pana místopředsedy Okamury prostřednictvím pana předsedajícího, a to je otázka vlastně podpory investic do vědy a výzkumu pro oblast obnovitelných zdrojů. My jako Ministerstvo průmyslu a obchodu máme ve své gesci v oblasti vědy a výzkumu program TRIO, jehož jedna významná část se má právě týkat energie a hledání nových zdrojů energie i zdrojů ukládání elektrické energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu je zadavatelem, věcným zadavatelem těchto programů a implementační agenturou je Technologická agentura České republiky. Takže já tady mám samozřejmě i celou řadu grafů, na kterých můžu jednoznačně prokázat, jak tato vláda se vypořádává s podporou obnovitelných zdrojů a pokud by vás to zajímalo, tak jsem samozřejmě připravena zodpovědět vaše další otázky.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama