Ing. Marta Nováková

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.09.2018 11:32:00

Větší právní jistota pro vlastníky ochranných známek

Větší právní jistota pro vlastníky ochranných známek

Poslanci PS P ČR včera schválili novelu zákona o ochranných známkách, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Díky ní bude správa a zápis ochranných známek jednodušší.

 Nově půjde přihlašovat i netradiční známky, například zvukové, pohybové či holografické.

„Mezi hlavní změny patří například zavedení certifikačních ochranných známek či upuštění od obligatorního grafického znázornění, které bránilo přihlašování netradičních známek,“ říká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a dodává: „Nově také bude Úřad průmyslového vlastnictví v předstihu před uplynutím doby platnosti ochranné známky informovat o této skutečnosti jejího vlastníka.“

Cílem novely je transpozice směrnice a Nařízení Evropského parlamentu a Rady, jíž se mění zákon o ochranných známkách, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon o správních poplatcích. Dochází tak ke sladění systémů ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek v ostatních členských státech Evropské unie. Odstraňují se tak nedůvodné rozdíly v národních úpravách dotčených zákonů. Novela též výrazně posiluje právní jistotu vlastníků ochranných známek v rámci vnitřního trhu EU.

Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví spočívá v zavedení možnosti domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství.

Správu a nakládání se správními poplatky v řízení o ochranných známkách bude nově upravovat zákon o správních poplatcích.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama