Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.11.2019 6:38:00

Příprava dopravních staveb může zrychlit až o tři roky

Příprava dopravních staveb může zrychlit až o tři roky

Tempo výstavby dopravní infrastruktury v Česku vázne a často kvůli tomu bývá podrobeno oprávněné kritice. Hlavním důvodem zdlouhavých příprav je zejména složitá legislativa.

Tento stav částečně napravila již loňská novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou inicioval pardubický poslanec Martin Kolovratník. Nyní nastává druhá fáze, jejímž cílem je zkrátit dobu přípravy strategických dopravních staveb zhruba o třetinu, ze stávajících až 13 let. Novela má za cíl zjednodušit povolovací procesy, které často brání včasnému zahájení staveb.

Cílem novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury je zkrácení procesu příprav staveb do deseti let. „Jedním z klíčů ke zkrácení doby příprav staveb je možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení. Nově by nemusela být dokumentace tak podrobná, jako musí být nyní. Navíc by s ní byl spojen pouze jediný přezkum. Podle státních investorů by tento krok mohl zkrátit lhůtu příprav až o tři roky,“ říká předseda sněmovního podvýboru pro dopravu a dodává: „Dalším klíčem je zavedení Jednotného závazného stanoviska u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. V takových případech bude nově vydáváno jediné závazné stanovisko, které nahradí veškeré správní akty vydávané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což může oproti současnosti urychlit přípravu staveb až o rok.“

Ministerstvo dopravy navrhuje zavedení pevné lhůty pro vydávání závazných stanovisek. „Podle návrhu je tato lhůta stanovena maximálně na 30 dní a ve zvlášť složitých případech je lhůta prodloužena na 60 dní. Pokud úřady nevydají stanovisko v uvedené lhůtě, počítáme se zavedením tzv. fikce souhlasu. Navíc počítáme s vyhotovováním jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury a jeho využitelnosti až po dobu 3 let od jeho vyhotovení,“ říká pardubický poslanec Martin Kolovratník.

Ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj také v zákoně o vyvlastnění navrhují stanovení konkrétních lhůt pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění potřebného pozemku pro stavbu. Úřady budou mít 60 dní od zahájení vyvlastňovacího procesu na stanovení ústního jednání s dotčenými majiteli pozemků, po kterém bude následovat 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění. „Podle současné legislativy nejsou stanoveny žádné lhůty a z mého pohledu není vyvlastňovací úřad dostatečně motivován k bezodkladnému rozhodnutí. I kvůli tomu se někdy bezdůvodně řízení protahuje,“ vysvětluje pardubický poslanec Martin Kolovratník.

Hlavní nástroje liniového zákona pro urychlení dopravních staveb

• Umístění a povolení dopravní stavby v jednom řízení s jedním přezkumem – zkrácení až o tři roky

• Zavedení Jednotného závazného stanoviska u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí – zkrácení až o jeden rok

• Zavedení pevných lhůt pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů vydaná během územního či stavebního řízení; maximálně 30 dní, ve zvláštních případech 60 dní.

• Jeden znalecký posudek pro více pozemků k ocenění hodnoty pozemků, využitelný po dobu tří let od jeho vyhotovení.

• Konkrétní lhůty pro vyvlastňovací úřady; 60 dní od zahájení řízení musí být stanoveno ústní jednání, následně 30 dní od ústního jednání musí úřad rozhodnout.

Celý návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zkráceně liniový zákon, naleznete ve veřejné knihovně připravované legislativy ZDE.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout