Ing. Martin Schubert

  • NEZ
  • Bohumín
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.06.2015 11:44:31

Martin Schubert, Václav Polok (NEZÁVISLÍ): Je Bohumínská nemocnice nemocná?

Martin Schubert, Václav Polok (NEZÁVISLÍ): Je Bohumínská nemocnice nemocná?

Naším cílem je nejen udržet určitý „nadstandard“, kterým nemocnice v tak malém městě nepochybně je, ale také velice citlivě vnímáme i to, že nemocnice, jako jedna z mnoha bohumínských firem poskytuje mnoha lidem nejen službu, ale také i zaměstnání.

Na úvod chceme jednoznačně potvrdit, že nemáme nejmenší zájem na tom, aby byla Bohumínská nemocnice zrušena. Naším cílem je nejen udržet určitý „nadstandard“, kterým nemocnice v tak malém městě nepochybně je, ale také velice citlivě vnímáme i to, že nemocnice, jako jedna z mnoha bohumínských firem poskytuje mnoha lidem nejen službu, ale také i zaměstnání.

Nemocnice je nemocná …

Nyní k věci samotné. V  tomto aktuálním období si finanční výbor i zastupitelstvo, ale zcela určitě taky i další odpovědní odborníci lámou hlavy nad ekonomickými problémy naší městské nemocnice, která je dnes podle čísel za rok 2014 sama vážně ekonomicky a finančně „nemocná“ a nutně by potřebovala zásadní léčebnou kůru, ba dokonce přímo chirurgický zásah. Diagnóza její nemoci je přitom zcela jasná a všem známá. Vlivem snížení výkonnostních ukazatelů a poklesem počtu ošetření (za r. 2014) opakovaně klesají příjmy z úhrad od zdravotních pojišťoven, což i při maximálně hospodárném a úsporném provozu musí nutně vytvářet silný tlak na zabezpečení řádného chodu a zajištění služeb v provozovaných oborech.

Známe strop, kolik si může rozpočet města dovolit? 

Účetní výkazy hospodaření jsou přitom v číslech nekompromisní a to i přesto, že je nemocnice každým rokem nemálo milióny dotována (v r. 2015 již kolem 18 mil. Kč) z rozpočtu města. V žádném případě však nijak nezpochybňujeme dotaci na spíše symbolické navýšení mezd zdravotnickému personálu a s ohledem na jeho fluktuaci rádi tato opatření naopak podpoříme. Výsledky hospodaření však říkají, že již druhým rokem po sobě nemocnice generuje ze své činnosti nemalou ztrátu, a dále říkají, že tato již vyčerpala všechny své kapitálové rezervy a postupně se přiblížila až na samotný práh stavu svého ekonomického ohrožení. Chceme-li i nadále zachovat provoz nemocnice, musíme začít konat. Na finančním výboru a také na zastupitelstvu jsme jako první krok navrhovali vytvoření nezávislé odborné komise, která by v úzké spolupráci s vedením nemocnice hledala řešení tohoto nepříjemného ekonomického stavu. Byli jsme však na finančním výboru i zastupitelstvu města odmítnuti a přehlasováni, což lze vysvětlit pouze tím, že zjevně ze strany vlastníka (města) není zájem na tom, aby někdo nezávislý nahlížel do hospodaření a účetnictví naší nemocnice.

Obavy jsou na místě, chybí kontrola …

Máme tedy i s přihlédnutím k výsledkům hospodaření určité obavy, že za současného stavu nemůže nastavený systém správy, řízení a vedení nemocnice být již zcela účinný a ekonomicky efektivní. Určitě taky není z nezávislého odborného pohledu zcela v pořádku, pokud někteří lidé kumulativně a dlouhodobě pracují ve více funkcích, zejména pak ve výkonném vedení společnosti nebo pokud jsou v dozorčí radě zastoupeni odborníci z jiných oborů než je ekonomika a zdravotnictví, nemluvě o tom, že v některých případech jsou tito lidé taktéž současně přímo i zastupitelé města. Je to sice logické, že jediný vlastník si tyto pozice obsadí svými „členy“, avšak tito sami žádný „patent na rozum“ nemají, ba právě pluralita nikoliv politických, ale odborných názorů by v konkrétním případě nemocnice zcela jistě pomohla daleko nejvíce.  Dnes o nemocnici rozhoduje a tuto kontroluje vcelku poměrně úzká skupina managementu, jež je blízká přímo či nepřímo ČSSD.  A pouze tento jeden směr pohledu skrze hospodaření, je podle nás možná jedním z nepřímých důsledků současného stavu. Opakovaně však chceme všechny ujistit, že tomuto tématu se věnujeme (a budeme věnovat dál i v příštím vydání OKA) jen a jen proto, že i my máme zájem v Bohumíně tuto službu dál ekonomicky udržet, zachovat a provozovat, a právě proto nás nenechávají v klidu nejen ekonomická fakta, ale také možná i vlastní konstatování ředitele nemocnice ve Výroční zprávě za rok 2014 : „skončili jsme bohužel v ,,červených číslech“ a to není nic, nad čím bychom mohli jásat …“, zejména pak, když ani velké miliónové dotace vlastníka nepostačují k vyrovnanému hospodaření. Řešení nebude lehké, ale my jsme přesvědčeni, že v této krizové situaci stále ještě existuje, jen je nutno si mnohé otevřeně přiznat a společnými silami napříč komunálním i politickým spektrem toto východisko hledat. Jako opoziční strana jsme přesvědčeni, že občané by měli být informování, byť se ne vždy jedná jen o pozitivní informace, které však vycházejí z veřejných zdrojů. A řešení? Tak toto se Vám pokusíme představit až příště …

Václav Polok, auditor ve zdravotnictví, Hnutí NEZÁVISLÍ  

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout