Ing. Mgr. Irena Ropková

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,79. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 6. 2017 19:06:01

Díky novým výzvám dojde k výrazným úsporám

Díky novým výzvám dojde k výrazným úsporám

Rada hlavního města Prahy schválila dvě nové výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 Finanční prostředky budou tentokrát směrovány do oblastí zaměřených na „Realizaci pilotních projektů přeměny energeticky náročných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ a do oblasti „Energetických úspor v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.“ Tyto dvě nové výzvy jsou vyhlášeny od 7. června 2017.

V rámci oblasti zaměřené na projekty, jejichž cílem má být dosažení energetických úspor v městských budovách a jejich přeměnu na inteligentní budovy, byla Radou hlavního města Prahy schválena další výzva k předkládání žádostí o podporu. Tato nová výzva s číslem 30 má za cíl především podpořit aktivity, jako je například příprava konceptu inteligentní budovy, zateplení obálky budov, využití izolační zeleně, instalace tepelných čerpadel, kotlů na biomasu, fotovoltaických panelů nebo solárně-termických kolektorů.

„Vzhledem k tomu, že příprava pilotních projektů je časově velmi náročná, neboť se zpravidla jedná o rozsáhlou rekonstrukci, doporučujeme v případě zájmu začít s přípravou projektů co nejdříve. Je vhodné kontaktovat energetického specialistu, který ověří, zda vytipované energeticky náročné městské objekty je možno přeměnit na budovy s téměř nulovou spotřebou energie,“ vysvětlila radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Oprávněnými žadateli o podporu jsou hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Organizace pro výzkum a šíření znalostí. Na novou výzvu s tématem přeměny energeticky náročných městských budov je v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR alokována jedna miliarda korun.

Druhá výzva zaměřená na „Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy“, si klade za cíl zvýšit energetickou efektivitu v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

„Podporovány jsou aktivity, které směřují k úspoře primární energie. Konkrétně jde například o modernizace eskalátorů a vzduchotechniky v síti metra na energeticky efektivní zařízení,“ objasňuje radní Ropková druhou aktuální výzvu.

Oprávněnými žadateli o podporu jsou hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Celková alokace této výzvy činí 300 milionů korun.

„Nové výzvy jsou pro žadatele velkou příležitostí, jak získat podporu na projekty takového druhu. V případě jakýchkoli nejasností mohou zájemci v průběhu vyhlášení výzvy opět využít osobní, telefonické nebo e-mailové konzultace, které v rámci činnosti našeho odboru poskytujeme,“ informuje Odbor evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.

Výzvy budou vyhlášeny 7. června 2017. Příjem žádostí o podporu pak bude zahájen 10. července 2017 a příjem bude u obou výzev trvat až do 31. července 2018. Vyhlášení výsledků výzev se předpokládá nejpozději do února 2019.

Texty výzev a další informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici ZDE

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama