Ing. Mgr. Irena Ropková

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,77. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.11.2016 9:56:34

Operační program Praha – pól růstu ČR funguje úspěšně

Operační program Praha – pól růstu ČR funguje úspěšně

V letošním roce má za sebou Operační program Praha – pól růstu ČR pozitivní výsledky a naplno se rozběhla spolupráce s žadateli. Program prošel také povinným designačním auditem s výsledkem hodnocení „bez výhrad“.

 V pololetí o tomto výsledku informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Rok 2016 přinesl také rekordní počet vyhlášených výzev a operační program byl vyřazen ze seznamu nejrizikovějších programů.

Operační program Praha – pól růstu byl schválen v červnu roku 2015 a v říjnu téhož roku byly vyhlášeny první výzvy. Od té doby vyhlásil odbor evropských fondů MHMP již 26 výzev a další je připravena k vyhlášení 7. 12. 2016. Předložené projekty prošly několikastupňovým hodnocením, přičemž první z nich byly schváleny letos v červnu, a v srpnu byly s příjemci dotací podepisovány první smlouvy o financování. V srpnu prošel OP PPR designačním auditem. Ten provedl určený nezávislý auditní subjekt, kterým bylo na základě usnesení vlády č. 612 ze dne 21. července 2014 určeno Ministerstvo financí ČR. Auditní stanovisko znělo „bez výhrad“ a MHMP tedy plnil všechny podmínky pro to, aby se oficiálně stal řídicím orgánem programu.

I přes počáteční problémy se nám „Operační program Praha – pól růstu ČR podařilo kvalitně nastartovat. V uplynulých měsících jsme nabídli žadatelům opravdu maximum v podobě rekordního počtu výzev a s tím spojeným rekordním množstvím finančních prostředků na smysluplné projekty pro Pražany. Dobrá zpráva je určitě i to, že byl v září program vyňat z červené rizikové skupiny programů,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Na celý program byla připravena částka 11 mld. Kč, z níž bylo zatím na 26 dosud vyhlášených výzev přiděleno 8 mld. Kč, tedy 73 % celkových finančních prostředků programu.

„Dosud nám žadatelé předložili 271 projektů, z nich jsme již 63 schválili a připravili tak k čerpání 751 mil. Kč. Další z nich procházejí formálním a věcným hodnocením, a já doufám, že budeme moci vyhovět co největšímu počtu žadatelů,“ konstatoval Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.

Vyhlášení každé výzvy předchází pečlivá práce na jejím znění

Jedním ze současných cílů pracovníků odboru evropských fondů MHMP, tedy řídicího orgánu programu, je stále zdokonalovat přímou komunikaci s potencionálními žadateli.

Vyhlášení každé výzvy předchází také pečlivá práce na jejím znění, aby oprávnění žadatelé mohli co nejsnáze připravit projektové žádosti. Pracovníci projektového oddělení připravují pravidelné semináře a účastní se osobních konzultací se žadateli. Subjektům, které jsou oprávněny v dané výzvě žádat, jsou zasílány adresné dopisy s upozorněním na vyhlášení výzvy a informacemi o podporovaných aktivitách. Odbor evropských fondů MHMP tak chce maximálně zvýšit zájem oprávněných žadatelů. Pro příjemce dotací následně oddělení finančního řízení a kontrol organizuje semináře, které usnadní realizaci projektů a zamezí chybám ve finančním řízení.

Operační program má také od letošního podzimu nové webové stránky (ZDE), kde může odborná i široká veřejnost čerpat informace o všem, co se v Operačním programu Praha – pól růstu ČR děje.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama