Ing. Mgr. Tomáš Doležal, Dis.

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,74. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

2.8.2021 8:52:31

Rozbijme nemravný systém exekucí!

Rozbijme nemravný systém exekucí!

Zřejmě nejzásadnějším problémem v sociální oblasti jsou v současné době pro české občany exekuce.

 

Jde navíc o problém, jehož závažnost v čase narůstá - doslova o časovanou bombu v základech naší společnosti a státu. Z ekonomického hlediska v tom smyslu, že nemravně předražené exekuce doslova vyhánějí statisíce českých občanů mimo normální důstojný život, tzv. mimo systém. Buď do tzv. šedé ekonomiky -   což způsobuje jednak úniky ve výběru daní a pojistných odvodů, ale hlavně fatální problémy pro tyto občany v případě jejich nemoci, úrazu či dosažení důchodového věku v tom ohledu, že se v těchto životních situacích ocitají  prakticky bez prostředků -  anebo do oblasti nedůstojné závislosti na sociálních dávkách.

Další rovina tohoto problému je morální, společenská a lidská – občanům v exekucích se rozpadají rodiny, přicházejí o partnery, o děti, o střechu nad hlavou. Přicházejí o lidskou důstojnost, často končí na ulici a občas, bohužel, mají jejich osudy tragický konec. To vše v přímé souvislosti s hanebným systémem exekucí.

Čtyři a půl milionu exekucí vedených nyní proti 783 tisícům osobám je skutečně strašné číslo.

Změny jsou nutné!

Co musíme bezpodmínečně změnit – a co v tomto směru prosazuje hnutí SPD?

Na prvním místě je nutné skoncovat s praxí  mnohonásobného navýšení dlužné částky v případě vyhlášení exekuce, kvůli čemuž se zvládnutelný, byť nepříjemný, dluh stává prakticky nesplatitelným
a ničícím dlužníkům léta života, mnohdy i celý zbývající život. Náklady a příslušenství exekucí je nutné pevně zastropovat.

Dále je třeba řešit faktickou nezaměstnatelnost občanů v exekuci, protože tzv. nezabavitelné minimum ze mzdy je extrémně nízké, nelze z něj důstojně žít, natož živit rodinu. Musí být výrazně zvýšeno.

Navíc zaměstnávání člověka v exekuci je velmi administrativně i finančně náročné pro zaměstnavatele, - tudíž, i když by člověk v exekuci pracovat chtěl i za onu mizivou mzdu, většina zaměstnavatelů mu práci z tohoto důvodů ani nedá. Proto by měl veškeré náklady na provádění exekuce ze mzdy hradit exekuční orgán.

Pak je tu rovina právní  – exekuce je okamžitě vykonatelná, účet, mzda a majetek jsou obstaveny ihned po soudním rozhodnutí, které nemá odkladný účinek. Nalézací  soudy navíc nemají povinnost projednávat danou věc za osobní účasti dlužníka. Exekuční příkaz by měl mít odkladný účinek, odkladný účinek, minimálně do pravomocného rozhodnutí soudu o stížnosti potenciálního dlužníka.

A nepřijatelná je i nemravná fikce doručení, kdy je po patnácti dnech rozhodnutí o exekuční považováno za doručené a vykonatelné za všech okolností, byť jej dlužník na dané adrese prokazatelně přijmout nemohl. Pak jsou tu špinavé praktiky exekutorů při zabavování movitých věcí či  nemovitostmi hluboko pod jejich skutečnou cenou, a to i při zcela bagatelních dluzích. Proto musí být do určité výše dluhu možnost exekučně zabavovat nemovitosti a movité věci zcela zakázána.

Je naší povinností umožnit občanům v exekucích  důstojný život prostřednictvím práce za slušnou mzdu. A znemožnit privátním exekutorům vydělávat stovky milionů korun ničením lidí v obtížných životních situacích.

SPD prosazuje zestátnění exekucí

Ale naprostým základem pro tyto kroky je opětovné zestátnění exekucí. Protože exekuce, to je výkon rozhodnutí soudu či státního orgánu. A výkon spravedlnosti nelze privatizovat, nelze jej svěřit soukromému byznysu, jako je tomu nyní. To je výsostné hájemství státu.

Cílem soukromého podnikání (a to cílem legitimním) je totiž maximalizace vlastního zisku, na nic jiného není brán ohled. Proto není možné některé záležitosti trhu svěřit. Ani exekuce ne. Ty by měly provádět pouze soudy, popř. úředníci orgánů státní správy. Za předem jasně daných podmínek, zejména co se týče maximální výše úroků
a nákladů na vymáhání dluhu.

Hnutí SPD tuto ideu hájí od doby svého vzniku – a to jako jediný subjekt na české politické scéně.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama