Ing. Michaela Šojdrová

  • KDU-ČSL
  • europoslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,87. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

13.05.2016 14:35:18 - žabkaa

azylová politika EU

Podporujete ad hoc změny azylové politiky evropské komise? A jak to vlastně funguje? EK něco navrhne a EP o tom hlasuje? Druhá část mého dotazu se týká toho, co bude EU dělat proto, aby fungovala spolupráce s Tureckem a myslíte, že tudy vede cesta?

Odpověď

28.06.2016 15:33:07 - Ing. Michaela Šojdrová

Předpokládám, že Váš dotaz se týká balíčku návrhů Komise z května. Některé jeho prvky lze podpořit, například rozšíření použití biometrické databáze Eurodac pro účely identifikace ilegálních migrantů nebo přísnější postihování azylantů, kteří zneužijí schengenského prostoru bez hranic a odejdou ze státu, v němž dostali azyl do jiného státu.

Stěžejní částí návrhu je ale ovšem velice kontroverzní téma kvótního přerozdělování žadatelů o azyl v případě krizové situace. Je zřejmé, že dublinský systém z toho či onoho důvodu nefunguje a potřebuje reformu. Tato reforma musí být komplexní a zahrnovat efektivní ochranu hranic a funkční návratovou politiku. Návrh Komise v tuto chvíli (zatím) tyto charakteristiky nesplňuje, proto také v Evropském parlamentu budeme navrhovat jeho změny a budeme o nich hlasovat, stejně jako Rada ministrů.

Evropská nařízení a směrnice navrhuje téměř výhradně Evropská komise, ve většině případů pak rozhodují Evropský parlament s Radou, přičemž ministři z členských států v Radě většinou hlasují tzv. kvalifikovanou většinou (55 % států reprezentujících alespoň 65 % obyvatel EU). O citlivých otázkách, jako jsou daně nebo zahraniční politika, pak rozhodují jen ministři v Radě, a to navíc jednomyslně.

Spolupráce s Tureckem se ex post ukazuje jako relativně fungující možnost jak stabilizovat situaci a dává nám čas, abychom se zaměřili na dlouhodobější a udržitelná řešení.