Ing. Michal Kostka

Poctivě, s odvahou, za to, aby se věci dělaly lépe...
  • KSČM
  • Kroměříž
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,63. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.01.2015 22:46:29

14. zastupitelstvo aneb „bombové“ jednání

14. zastupitelstvo aneb „bombové“ jednání

Jednání krajského zastupitelstva konaného 10.12.2014 začalo skutečně výbušným tématem. Jako první bod programu byla zařazena informace o situaci ve Vrběticích, kde vybuchly muniční sklady.

Diskuze se vedla především okolo toho, zda hejtman měl nebo neměl vyhlásit stav ohrožení. Hejtman tvrdil, že na věc neměl právo, někteří zastupitelé, v čele s nechvalně známým lidovcem Čunkem, tvrdili, že nejen právo, ale i povinnost měl. Nejsem právník, hodnocení, kdo měl pravdu, ponechám na jiných. Čunek mimo jiné prohlásil, že je zřejmě jediným ústavním činitelem, který byl původním povoláním pyrotechnik. Na to se do diskuze přihlásil zemanovec Maniš, který tvrdil, že býval také pyrotechnikem. Maniš (vedle kterého jsem mimochodem seděl) mimo jiné pobavil tím, že nejprve pronesl vskutku bombastické tvrzení, že kdyby to vybouchlo všechno, bude to mít sílu srovnatelnou s výbuchem jaderné zbraně, ovšem bez radioaktivity, a otřese se i Zlín (podotýkám, že vzdálený 20 km vzdušnou čarou). Na což reagoval hejtman tvrzením, ať se s takovými slovy mírní, že by je mohli rozmazat novináři. A vskutku, za pár minut už jsme se bavili zprávou o Manišově tvrzení na jednom internetovém serveru, Manišovo tvrzení se tak zřejmě stalo nejmedializovanější událostí zastupitelstva. Nutno zmínit, že další jednání už tento bývalý starosta tolik nezmedializuje, protože bude odstupovat ze zastupitelstva kvůli střetu zájmů.

Na posledním jednání zastupitelstva v roce se vždy opakují body, jejichž schválení má roční platnost. Nejinak tomu bylo letos. Nejvýznamnější z těchto bodů je jistě rozpočet, na kterém je pak většina těchto bodů částečně závislá. Rozpočet, s příjmy 8,2 mld. Kč a výdaji 8,4 mld. Kč, byl také jako každoročně tématem diskuze. Jenže nyní to bylo jiné v tom, že rozpočet kritizoval i náměstek hejtmana, zemanovec Nečas. Jako důvod svého hlasování proti uvedl tři důvody. Jedním bylo, že v rozpočtu nejsou peníze na financování rekonstrukce interny vsetínské nemocnice. To je sice pravda, ale je faktem, že všichni ostatní radní deklarovali, že chápou potřebnost této akce a že jsou ochotni a připraveni hledat peníze hledat v průběhu roku. Druhým Nečasovým argumentem bylo, že v rozpočtu jsou některé zbytečné výdaje. To je možná zčásti také pravda, ale zaprvé vytvořit rozpočet, který je dokonalý, je v podstatě nemožné, za druhé těch výdajů, o jejichž nutnosti by se dalo diskutovat, není tolik, a za třetí jde tyto věci dořešit rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Třetím Nečasovým argumentem bylo, že dětská centra byla převedena z gesce zdravotního odboru krajského úřadu pod sociální odbor. Tomuto argumentu nerozumím vůbec. Změna gesce se udála samostatným usnesením rady kraje, schváleným více než dva měsíce před předložením rozpočtu zastupitelstvu, které samo o sobě s rozpočtem nijak nesouviselo. Proč náměstek Nečas takto míchá změny gesce a rozpočet, je mě osobně nepochopitelné.

Jiný podivný postoj k rozpočtu přišel na zastupitelstvo sdělit zástupce velmi obskurní Strany svobodných občanů Pajonk. Přes své prvotní apelace na rozvážné nakládání s penězi kraje a šetrnost (byl rozhodně šetrnější než kdysi repelenti, kteří obdarovávali celé zastupitelstvo, on obdaroval jen hejtmana pokladničkou) se ukázalo, že buď má problémy se čtením nebo s prací na počítači (povoláním je přitom stejně jako já softwarář) nebo je přes své přesvědčení o nutnosti rozvážně nakládat s penězi prostě líný si přečíst rozpočet do konce. To se ukázalo, když kritizoval, že zveřejněný návrh rozpočtu obsahuje velkou kapitolu programový fond, která však není dále rozepsána. Že tomu tak není a že návrh zveřejněný na úřední desce 25.11. obsahuje i rozpis programového fondu jsem si rychle ověřil, což může učinit každý na http://www.kr-zlinsky.cz/data/clanek/5693/dokumenty/p02-rozpocet-zk-na-rok-2015.pdf, strana 48.

Přes tyto kritiky byl rozpočet schválen, i hlasy části opozice. Z dalších „jednoletých“ opatření jmenujme dotace na veřejné služby Centra cestovního ruchu, Energetické agentury, Technologického inovačního centra nebo knihoven krajských nemocnic, smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby, smlouvy s dopravci a Koordinátorem veřejné dopravy, na regionální funkce knihoven a činnost zlínské filharmonie a podprogramy v oblasti životního prostředí a venkova nebo sociálních služeb.

Mezi další významné body patřily další změny zřizovacích listin, které byly ovšem především nutnou reakcí na nový občanský zákoník, tentokrát se týkaly příspěvkových organizací v oblasti školství a ředitelství silnic. Po předchozím projednání s obcemi byl aktualizován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kroměříž. Byly schváleny investiční akce na silnicích Střílky – Šelešovice, průtahu Fryštákem a průtahu Nedašovou Lhotou. Bylo schváleno i usnesení deklarativního charakteru, které požadovalo, aby problém VaKu Zlín byl řešen ve prospěch občanů (zde je problém velmi vysokých cen vody, které pak jdou do rukou soukromých subjektů). Je otázkou, zda usnesení, týkající se pouze obcí okresu Zlín, má schvalovat krajské zastupitelstvo, spíše by si měli asi lidé udělat pořádek v obcích, kterých se to týká, sami, ale na druhou stranu, proč ne.

Menší rozruch udělal i občan, který přišel na zastupitelstvo s kamerou a začal si jednání natáčet. Pro mě nepochopitelně se do něj začal navážet hejtman. Občan zdůvodnil svou aktivitu tak, že se mu nelíbí, že z krajského zastupitelstva není zveřejňován záznam. Na což hejtman reagoval tvrzením, že je to problematické z hlediska zákona o osobních údajích. Když je to z hlediska zákona problematické pro kraj, to není přece důvod navážet se do občana. Jestli z toho ten občan sám bude mít nějaký právní problém, to už je jen jeho problém. Já osobně nemám problém s tím, když mě na jednání zastupitelstva někdo natáčí. I vedení KSČM nedávno schválilo materiál (na materiálu jsem se zásadní měrou podílel), který říká, že KSČM usiluje o úpravu zákonů tak, aby bylo možno zcela legálně a bez problémů zveřejňovat záznamy ze zastupitelstev a podobná data, která jsou ve veřejném zájmu. V některých krajích, kde je KSČM v koalici, jsou již záznamy ze zastupitelstev zveřejňovány, a i když Zlínský kraj z důvodu právní problematičnosti záznamy zatím nezveřejňuje, já osobně to nepovažuji za uzavřené téma.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout