Ing. Miloš Zeman

První přímo zvolený prezident ČR
  • BPP
  • prezident České republiky
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,7. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

03.12.2018 13:37:41 - Kamenáč Bill Csc.

Sdělení k diskusi o Istanbulské úmluvě

Dobrý den. Prof. Mons. Petr Piťha uveřejnil na stránkách svatovítské kapituly článek, kde uvádí jasné příklady toho, k čemu můžeme dojít, když ČR podepíše Istanbulskou smlouvu. Jasně dokládá to, že o čem hovořil ve svém svatováclavském kázání, se ve světě už děje.
http://kapitulavsv.cz/wp-content/uploads/2018/11/Mons.-Petr-Piťha-Sdělení-k-diskusi-o-Istanbulské-úmluvě.pdf
IÚ se tak dostává co do nebezpečnosti na stejnou úroveň, jako Pakt o migraci. Proč stále trváte na tom, že Istanbulská úmluva je neškodná?

Odpověď

19.03.2019 14:10:51 - Ing. Miloš Zeman
Nikdy jsem neřekl, že Istanbulská úmluva je neškodná. Naopak jsem řekl, že je prospěšná pro muslimské země, které jak obecně známo, utlačují ženy. Řekl jsem také, že je zbytečná pro nás, protože u nás nehrozí ženská obřízka, nehrozí vynucené sňatky a podobně. To je vše.