Ing. Miroslav Balatka

  • BPP
  • Sokolov
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11. 12. 2019 20:39:00

Formou emisních povolenek stát inkasuje další peníze z nejslabších regionů

Formou emisních povolenek stát inkasuje další peníze z nejslabších regionů

Projev na 14. schůzi Senátu 11. prosince 2019 k energetickému zákonu

 Děkuji za slovo,

já moc rád slyším tady od pana ministra to, že se počítá s podporou uhelných regionů, to slyším velmi rád, nicméně právě k té podpoře bych se teď chtěl vyjádřit, mám tady k tomu připravenou trošičku delší řeč, snad nebude příliš dlouhá, nicméně rád bych tady debatu trošku vrátil do reality, a do té reality uhelných regionů. Já jsem z jednoho z nich, tak si myslím, že vím, o čem mluvím.

Zkrátka a dobře, podstata emisních povolenek tkví v tom, že zpoplatňují vypouštění emisí do atmosféry, aby byl vyvíjen tlak na omezování jejich produkce, mluvili jsme tady o tom, tyto peníze, které stát tímto způsobem vybere, jsou příjmem státního rozpočtu, nejen, a za rok 2019 se bude jednat přibližně o 15 mld. korun, které nám přitečou, nebo které vlastně zaplatíme. To je tato část.

Největšími plátci do státního rozpočtu a spotřebiteli těch povolenek jsou, jak už tady padlo, jsou největší znečišťovatelé, to znamená výrobci elektrické energie z fosilních paliv, to znamená elektrárny, které jsou převážně ve třech krajích, což je Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Tyto kraje jsou současně také ekonomicky nejslabší z celé ČR. Potýkají se dlouhodobě se strukturálním postižením a mnohé ekonomické ukazatele se oproti zbytku republiky nadále zhoršují. Na tyto prohlubující se rozdíly opakovaně upozorňovala a upozorňuje Evropská komise. To tedy znamená, že z nejslabších regionů stát ještě oproti jiným navíc inkasuje další nemalé peníze formou emisních povolenek.

Pro představu, o jakém balíku, to už tady padalo, nicméně třeba konkrétně ze Sokolovska, což je nejmenší hnědouhelná pánev v ČR, na emisních povolenkách za letošní rok odejde do státního rozpočtu nebo zaplatí se na emisních povolenkách 2 mld. korun, což je obrovské číslo, takže to nejsou žádné drobné, pro ty regiony je to hrozně cítit.

A právě na uhelný průmysl logicky, který je v ČR naprosto většinově v těchto nejslabších krajích, ze kterého odtékají největší peníze na emisních povolenkách, dopadají samozřejmě logicky i regulatorní efekty emisních povolenek nejvíc.

Další věc je ta, že útlum těžby, který bude přímým dopadem, nebo je přímým dopadem platby za emisní povolenky, způsobí právě v těchto krajích, zejména další socioekonomické problémy, protože fosilní průmysl je v těchto oblastech dominantním zaměstnavatelem. V Karlovarském kraji, ze kterého pocházím, výrazný útlum těžby už začíná, přichází první propouštění.

Ten konec a ta transformace, která tyto regiony čeká, o kterých tady mluvil i pan ministr, samozřejmě je zaprvé velká zátěž pro ty regiony, ale je současně i velkou příležitostí, nicméně pokud ta příležitost má být uchopena, pokud těm krajům má ve výsledku nakonec pomoct, řekl bych, zvednout je ze dna, dostat je aspoň na průměrnou republikovou úroveň, tak bude stát určitě nemalé peníze a nemalou energii.

Já si právě myslím, že na tyto věci by měly být, hlavně mohly, nebo hlavně měly být použity peníze, které jsou vybrány z těchto regionů formou emisních povolenek. Původní vládní návrh novely tuto problematiku a logiku, o které jsem tady teď hovořil, pomíjel. V původním návrhu vlády nebyly uhelné regiony a transformace, která je čeká, naprosto nijak zohledněny, slovo uhelný region se tam nevyskytovalo. Vlastně až pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně se do § 12 odst. 3 dostala alespoň jedna velmi vágní věta, která nějakým způsobem deklaruje podporu projektů pocházejících z těchto postižených regionů. Při posuzování projektů z modernizačního fondu, o kterém už tady byla řeč.

Já tu větu možná přečtu, tak jak dneska v tom návrhu zákona je, a ta věta zní, cituji: Při posuzování budou zvýhodněny projekty realizované v regionech postižených útlumem těžby uhlí. To je všechno. Tato jedna věta, která ale neříká, jakým způsobem, o kolik, jestli to bude formou bodového ohodnocení, jestli to bude formou financí nebo nějakého zvýhodnění jiného, je to tato deklarace, s tím, že vlastně ta úprava nebo ta podpora bude řešena v prováděcím projektu, který bude připravovat ministerstvo pro životní prostředí. Je to současně ministerstvo, které v původním návrhu zákona tyto uhelné regiony úplně pominulo, nebo se o nich vůbec nezmiňovalo, o nějaké podpoře, takže v podstatě příslib, který nám byl dán paní náměstkyni na výboru, že to zvýhodnění bude nějakým způsobem nastavené, ale vlastně se ještě neví jak, tak mě úplně, řekl bych, neuspokojilo, myslím si, že ty uhelné regiony si zaslouží nějakou jednoznačnou a jasně deklarované zvýhodnění, které by jim stát v tomto mohl poskytnout.

Proto budu navrhovat a v podrobné rozpravě načítat pozměňovací návrh, který je velmi jednoduchý. Tuto jednu holou větu rozšiřuje nebo jednu vágní větu rozšiřuje o ohraničení minimální podpory projektů v postižených krajích, a to minimálně o 10 % bodového ohodnocení projektů. Alespoň. Je to v podstatě jakási minimální část, o kterou by byly tyto projekty z těchto regionů zvýhodněny. A další věc u toho pozměňovacího návrhu, další zpřesnění, tam je uvedeno, v uhelných regionech, region jako takový náš správní systém vůbec nezná, nevíme, co je to region, jak daleko od jámy je ještě region postižený eventuální těžbou, jestli to je 10 km nebo 15 nebo 20. V tom případě po dohodě s kolegou Linhartem jsme do toho ještě vložili, že jsme to slovo regiony nahradili slovem kraje. Kraj je jednoznačně definovaná správní jednotka, jakoukoli neurčitost v tomto směru vylučuje. Každopádně tato úprava je pouze zpřesněním deklarace, která už v zákoně je, není to nic, co by uhelné regiony spasilo nebo zachránilo. Ale bohužel v tuto chvíli ze Senátu víc dělat nemůžeme, upravujeme ten zákon, který nám přišel ze sněmovny. Myslím si, že schválením tohoto pozměňovacího návrhu máme šanci vyslat jasný signál o tom, že Senát na postižené regiony nezapomíná, že jim dává alespoň větší jistotu, že alespoň část prostředků vybraných na jejich území z emisních povolenek bude použita na projekty v nich, alespoň část se tak dostane zpět do těchto regionů. Máme možnost vyslovit podporu regionům, které tuto podporu skutečně potřebují.

Ještě jenom bych rád řekl, že problém těchto regionů je problémem celé ČR, byl bych velmi rád, aby to tady zaznělo. To je asi všechno, každopádně bych vás poprosil o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama