Ing. Miroslav Toman

  • BPP
  • ministr zemědělství
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11. 9. 2019 14:08:00

Jsou potřeba komplexní revize stávajícího lesního zákona

Jsou potřeba komplexní revize stávajícího lesního zákona

Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 11. září k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - třetí čtení

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych pokud možno ve stručnosti uvedl vládní návrh novely zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změna a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely je řešit akutní problémy složité situace lesního hospodářství a vytvořit podmínky pro její lepší zvládnutí. Vládní návrh zákona a přijaté pozměňovací návrhy projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 25. schůzi 4. 9. letošního roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

S návrhem zákona, tak jak jej odsouhlasil zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, souhlasím. Přijaté pozměňovací návrhy k lesnímu zákonu systémově doplňují a rozšiřují novelu v jejím duchu a jde především o ponechání mrtvého dřeva zetlením v lesních porostech, snížení obmýtí pro nízký les, zpřesnění povinnosti odborného lesního hospodáře, uzákonění výjimek z pravidel pro použití reprodukčního materiálu, poskytování lesních hospodářských plánů České inspekci životního prostředí v elektronické podobě, posílení nezcizitelnosti státního lesa. Dále se jedná o rozšíření finančních příspěvků vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity v lesích a zpřesnění postupu jejich administrace.

Zároveň, vzhledem k potřebě souběžně řešit objektivní potřebu co nejrychlejšího vytvoření podmínek pro snižování stavu zvěře s ohledem na škody v lesích, akceptuji pozměňovací návrhy k zákonu o myslivosti v částech, které vychází z novely zákona o myslivosti, která byla schválena vládou v roce 2017. Jedná se o možnosti zásahu Státní správy myslivosti do ustanovení výše lovu, o kontrolu plnění plánu lovu a sankce za nesplnění plánu lovu. V té souvislosti však zároveň musím konstatovat, že Ministerstvo zemědělství připravuje vlastní vládní novelu zákona o myslivosti, která bude pracovat s hodnocením stavu ekosystémů pro stanovení plánu lovu podle osvědčeného, takzvaného pracovně řečeno, saského modelu, to znamená způsobem vhodnějším, než je pozměňovací návrh, který je navržen cestou znaleckých posudků a rozhodnutím Státní správy myslivosti.

Jsem si vědom toho, že s ohledem na měnící se přírodní i společenské podmínky jsou potřeby komplexní revize stávajícího lesního zákona. V současnosti Ministerstvo zemědělství připravuje přípravu koncepce lesního hospodářství České republiky, na kterém se podílí široké spektrum organizací a odborníků od lesnických fakult přes státní správu, výzkumné instituce, vlastníky lesa i ekology. Tato koncepce na základě průřezové shody a za současného využití přijatých dokumentů vytvoří zadání pro zásadnější změnu lesnické legislativy, která nepochybně bude v souvislostech řešit i ty oblasti zákona, do kterých se pozměňovací návrhy, které nebyly v rámci tohoto sněmovního tisku přijaty, dostanou.

Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna, a chci vás o to požádat a poprosit, přijme navrženou novelu tak, jak ji schválil zemědělský výbor. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama