Ing. Miroslav Toman

  • BPP
  • ministr zemědělství
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.09.2019 18:55:00

Musíme upravit veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat

Musíme upravit veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat

Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 11. září k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl vládní návrh novely zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči. Předkládaná novela adaptuje nařízení Evropské unie o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol v oblasti veterinární péče.

Nad rámec adaptace tohoto nařízení je cílem návrhu upravit veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, stanovit veterinárně hygienické požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty z hmyzu, zakotvit průkaz prohlížitelů zvěřiny a průkaz prohlížitelů včelstev, stanovuje povinnost dotčených subjektů strpět zveřejnění informací nezbytných k ochraně zdraví lidí a zakotvit zvláštní opatření úřední veterinární závěry k zajištění živočišných produktů.

Součástí návrhu zákona je novela zákona o správních poplatcích, která zejména doplňuje správní poplatek za vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu chovatelem na jeho vlastním pozemku.

Tento návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 25. schůzi 4. září 2019 a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S přijatými pozměňovacími návrhy zemědělským výborem souhlasíme. Přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu a proto je podporujeme. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama