Ing. Miroslav Toman

  • BPP
  • ministr zemědělství
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.12.2019 13:06:00

Novela výslovně stanoví zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně

Novela výslovně stanoví zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 6. prosince o ochraně zvířat proti týrání.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná novela provádí transpozici směrnice Evropské unie o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely na základě dodatečných požadavků Evropské komise. V návaznosti na diskusi, týkající se množíren psů, novela zavádí definici množírny, která v sobě spojuje již existující zákaz chovu zvířat v nevhodných podmínkách s akcentovanou otázkou chovu většího množství psů a koček. Výslovně stanoví zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně, dále zavádí evidenční a informační povinnosti při prodeji a darování štěňat, to je ten evidenční list vrhu štěněte, rozšiřuje okruh subjektů, na které se tyto povinnosti chovatelů vztahují, vedle podnikatelů, chovatelských sdružení a jejich členů i na chovatele tří a více fen. Základní povinnosti při rozmnožování psů a koček platí pro všechny chovatele. (Hluk v sále je obrovský!)

Novela stanoví také zakázané činnosti s vybranými druhy šelem a lidoopy, zejména mazlení a venčení na veřejném prostranství, zpřísňuje podmínky jejich chovů, zejména velikost a vybavení prostor, a zavádí kurzy k péči o tato zvířata. Dále novela zavádí licenci k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování, například v cirkusech. Novela dále navrhuje zpřísnění podmínek pro chovatele druhů zvířat, vyžadujících zvláštní péči, zejména v zájmových chovech. Na základě rozšířeného zmocnění budou nově ve vyhlášce upraveny také požadavky týkající se péče...

Novela dále navrhuje zpřísnění podmínek pro chovatele druhů zvířat, vyžadujících zvláštní péči, jak jsem řekl, v zájmových chovech. Na základě rozšířeného zmocnění budou nově ve vyhlášce upraveny také požadavky týkající se péče, požadavky na prostory a vybavení pro chov těchto zvířat.

Dalším cílem návrhu zákona je zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umísťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Nově bude Ministerstvo zemědělství hradit účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvířata na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených zákonem.

Návrh zákona dále zpřesňuje a výslovně upravuje povinnost zajistit, aby zvíře jednoho chovatele nezranilo, ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele, upravuje povinnosti při provádění deratizace, rozšiřuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností možnosti, kdy uložit správní trest propadnutí zvířete, nebo ochranné opatření k zabrání zvířete. Součástí návrhu zákona je novela zákona o správních poplatcích. Zavádí nový správní poplatek za udělení licence k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování, zejména v cirkusech. Zvyšuje správní poplatky za povolení chovu pro chovatele vybraných druhů šelem a lidoopů. Pardon. (Ministr si odkašlal.) Zvyšuje správní poplatky za oprávnění k používání pokusných zvířat a za oprávnění k chovu, nebo dodávce pokusných zvířat. Zavádí také správní poplatek za schválení projektu pokusů.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvo zemědělství si je vědomo, že se ozývají také hlasy, že by mělo být upraveno právo vstupu Policie České republiky a pracovníků veterinárních správ do prostor, kde je důvodné podezření na týrání zvířat. Musím říci, že tato otázka není v novele v současné době upravena, neboť jsme se nesetkali se souhlasem při minulých novelách a je tam nejednoznačný přístup při této novelizaci.

My jsme tuto problematiku v případě politické podpory připraveni řešit pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama