Ing. Monika Červíčková

  • ANO 2011
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,62. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.05.2020 9:09:00

Novela notářského řádu přichází s rozsáhlou digitalizací a vyšší ochranou podnik

Novela notářského řádu přichází s rozsáhlou digitalizací a vyšší ochranou podnik

Už od příštího roku by založení obchodní společnosti mohlo být výrazně jednodušší. Se zásadními změnami přichází novela notářského řádu, kterou Sněmovně předložila poslankyně Monika Červíčková (ANO).

 Důležitou součástí návrhu je digitalizace procesu založení, změn a zrušení všech obchodních společností, možnost vyšší ochrany před krádežemi firem a zlepšení dostupnosti apostilace. Novela, pod níž jsou podepsaní poslanci hned z několika poslaneckých klubů, má podporu Notářské komory ČR i vlády, která ji posvětila souhlasným stanoviskem.

Nejen v důsledku pandemie se aktuálně podnikatelská sféra potýká s řadou problémů. Usnadnit start podnikání by měla novela zákona o notářích a notářské činnosti (tzv. notářský řád), kterou Sněmovně předložila poslankyně Monika Červíčková (ANO).

„Primárním impulsem k přípravě novely pro mě bylo obeznámení se s případy krádeží společností. Už počátkem loňského roku jsme se proto sešli v týmu zástupců Notářské komory a Ministerstva spravedlnosti, abychom návrh potřebných legislativních změn připravili. Postupně se však ukázalo, že aby měla novela smysl, musíme ji rozšířit i na další oblasti, které jsou dlouhodobě problematické. Velkým tématem byla digitalizace procesu zakládání firem a dalších úkonů. Kvůli odladění všech technických parametrů tedy příprava novely trvala poměrně dlouho, teď už je ale na stole a já věřím, že se nám pro ni podaří získat podporu napříč politickým spektrem, neboť pro podnikatele přináší mnoho pozitiv. Na prvním místě mezi ně patří výrazné zjednodušení a časová úspora při zakládání obchodních společností všech typů. Míra digitalizace tohoto procesu nás přibližuje evropskému standardu,“ vysvětlila Červíčková.

Digitalizace zakládání obchodních společností - firma do hodiny

Jak už bylo řečeno, stěžejní částí novely je digitalizace procesu zakládání obchodních společností. Zatímco dosavadní způsob stále vyžaduje fyzickou přítomnost žadatele v notářské kanceláři, návrh Červíčkové a dalších poslanců počítá od 1. ledna příštího roku s možností, že si notář potřebné údaje ověří u dotčených institucí (základní registry a informační systémy veřejné správy) a bez fyzické přítomnosti žadatele, se kterým vše vyřídí prostřednictvím zabezpečeného videopřenosu. Posledním krokem je online zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Uvedený postup by se navíc uplatnil jak u zakládání společností s ručením omezeným, tak i všech ostatních typů obchodních společností. Notářský zápis vznikne za využití úředních průkazů vybavených čipem (podle evropské legislativy), elektronického podpisu, videokonference a NFC čtečky v mobilním telefonu.

„Postupná digitalizace procesů je v moderní společnosti naprosto nezbytná a znamená hlavně usnadnění života našich občanů. Proto jsme pro zakládání obchodních společností, kde je kladen velký důraz na spolehlivou identifikaci žadatele jako prevence před účelovým zakládáním subjektů, vytvořili vlastní zabezpečený online kanál. Díky němu budeme schopni takovým nekalým praktikám předcházet. Bezpečně, rychle a bez nutnosti fyzické návštěvy půjde založení s. r. o. u notáře vyřídit v rámci jedné hodiny,“ říká k novele notářského řádu prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer. Jak dodává náměstkyně vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková, „Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě usiluje o zjednodušení zakládání společností. Již několik let je možné si založit živnost online bez fyzické přítomnosti na úřadě. Jsme rádi, že to tak bude i u všech obchodních společností."

Strach z podvodných praktik je přitom v případě digitalizace zbytečný. Navrhovaný systém klade důraz na právní jistotu, bezpečnou identifikaci a eliminuje možnost použití pozměněných či padělaných dokladů totožnosti či zneužívání tzv. bílých koní jako majitelů účelově založených obchodních společností, které následně slouží k nelegální činnosti.

Bič na zloděje obchodních společností i zlepšení dostupnosti apostil

Právě bezpečnost je ostatně jedním z leitmotivů novely. Ta jako nástroj proti krádeži celých obchodních společností, resp. převodu podílů v s. r. o. falšováním ověřovací doložky zavádí evidenci ověřených podpisů v elektronické podobě. Na speciální webové stránce tak bude podle jména a data narození uvedených v ověřovací doložce podpisu možné zjistit, zda je doložka pravá. Zvýší se tím nejen bezpečnost převodů ve společnostech, ale také v katastru nemovitostí.

Další změnou, s níž novela přichází, je zlepšení dostupnosti apostil. Dosud lze k notářské listině získat apostilu (doložku veřejných listin prokazující podpis a otisk razítka notáře na listině za účelem jejího použití v zahraničí) pouze v Praze na Ministerstvu spravedlnosti nebo od zprostředkovatele. Novela oproti tomu počítá s vydáváním apostil regionálními notářskými komorami, což opět usnadní život podnikatelské veřejnosti, která tyto služby využívá.

Návrh novely notářského řádu (sněmovní tisk č. 793) už svým souhlasným stanoviskem podpořila vláda a kladně se k němu vyjádřilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo spravedlnosti: „Ministerstvo spravedlnosti předložený návrh podporuje, protože představuje další významný krok v elektronizaci právního styku mezi lidmi. Navíc lidem přiblíží ověřování listin pro jejich použití v cizině, tzv. apostilační službu. Současný stav totiž ukazuje, že centralizovaný systém vydávání apostil má své limity. Navrhujeme tedy, aby apostily pro notářské listiny vydávaly jednotlivé regionální notářské komory. Tento decentralizovaný model zajistí, že klienti budou mít k této službě blíž a současně bude Notářská komora moci efektivněji zajišťovat dohled nad touto ověřovací agendou,“ uvedla Pavla Belloňová, ředitelka legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR.

Digitalizace zakládání obchodních společností (srovnání):

tabulka

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama