Ing. Ondřej Polanský

  • Piráti
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.06.2021 19:28:00

Proč návrh na konzervaci lokálek nepředložilo Ministerstvo dopravy samo?

Proč návrh na konzervaci lokálek nepředložilo Ministerstvo dopravy samo?

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 16. června 2021 k zákonu o drahách

 Znovu říkám, že se cítím trošku podveden. Vědět to, že tady nebude přítomen dneska ministr, tak nehlasuji ráno pro zařazení tohoto bodu na dnešek a nikdo z našeho klubu. Tak já tedy budu pokračovat. Jenom, prosím, uvědomte si absurdnost té situace. Budu tady klást otázky panu ministrovi, který mi na ně prostě nemůže odpovědět. Děkuji, pane ministře, za pozornost. Já ty otázky budu ale pokládat neformálně, jako skutečně. Zákon o dráhách je zde otevřen již delší dobu. Jde o novelu zákona motivovanou evropskou směrnicí, jak už říkal pan zpravodaj pro druhé čtení, k liberalizaci železnice tzv. 4. železničním balíčkem. Velmi mě mrzí, že celá debata kolem této novely se redukovala de facto na jedinou věc, a to je konzervace lokálních tratí. Když jsme tuto novelu projednávali na hospodářském výboru, a bylo to 5. února, tak jsem před hlasováním o té konzervaci varoval. Upozorňoval jsem na úskalí tohoto návrhu, především podmínku souběžného provozu 1 500 osobních a 12 nákladních vlaků, a že tato podmínka by znamenala možnost zakonzervovat asi tak třetinu české železniční sítě, včetně velmi exponovaných, ale segregovaných úseků. Bohužel se mi hospodářský výbor přemluvit nepodařilo a tento pozměňovací návrh se stal součástí pozměňovacího návrhu hospodářského výboru. Ihned po hlasování jsme začali v rámci našeho rezortního týmu pracovat na opravě této podmínky, a přitom jsme přišli i s návrhy na opravu dalších nedostatků této úpravy.

Jsem stále přesvědčen o tom, že nejlepší oprava by spočívala tento návrh na konzervaci z novely prostě vypustit a napsat jej celý znovu. Jedná se o tak zásadní návrh, že není přípustné jej podávat poslaneckým návrhem. Taková materie musí vzejít z ministerstva, musí projít mezirezortem, musí na ni existovat RIA, a musí se k ní vyjádřit Legislativní rada vlády. Tam míří můj pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 7711.

Moje první otázka na pana ministra je, proč návrh na konzervaci lokálek nepředložilo Ministerstvo dopravy samo, pane ministře zdravotnictví. Proč? Proč návrh o konzervaci lokálek nepředložilo Ministerstvo dopravy samo? Již od minulé novely z roku 2019 mně kolega Kolovratník předložil návrh poprvé, a kdy jej ministerstvo podpořilo, všichni na ministerstvu věděli, že jej v této novele bude předkládat znovu, protože se k tomu zavázal.

V této době jste měli dost času na to si návrh osvojit, zapracovat jej, vydiskutovat a předložit jako součást původního tisku 912. Proč jste to neudělali? Proč místo toho návrhu pouze jaksi umetáte cestičku, ale postavit se k tomu zpříma, nechcete. Výsledkem této aktivity je totiž něco, nad čím mně osobně zůstává rozum docela stát. Poslanec v pozměňovacím návrhu udělá chybu, vymění spojku nebo za spojku a, a místo toho, aby na ministerstvu chybu přiznali a napravili, tak se této chyby zastávají a hájí ji ještě v médiích. Stalo se to dne 14. února, kdy na portálu z dopravy vyšel velký článek otázek a odpovědí ke konzervaci železnice. Šlo o soubor otázek, kde redakce odeslala na Ministerstvo dopravy, kde byly připraveny odpovědi. Já vám teď přečtu jednu z těch otázek a požádám pana ministra zdravotnictví o vysvětlení.

Otázka redakce: V návrhu je v paragrafové části zákona spojka a, a u minimálního počtu objednaných vlaků současně v důvodové zprávě, ale u toho samého, spojka nebo. Bude tedy nutné splnit počty pro oba typy dopravy, nebo pouze pro jednu? Takto zní otázka redakce.

Odpověď ministerstva: Bohužel jsme se s poukazem na domnělou chybu setkali již poněkolikáté. Podle Ministerstva dopravy je však návrh napsán v souladu s pravidly českého jazyka a výrokové logiky. Dráha může být konzervována, pokud nejsou splněny podmínky pro dostatečný počet vlaků osobní a nákladní dopravy. Opačným způsobem lze číst návrh tak, že konzervace nemůže být povolena, pokud na dráze jezdí větší počet osobních vlaků než 1 500 za rok, anebo vyšší počet vlaků než 12 za rok. Zde postačí splnit pouze jednu z těchto podmínek, to znamená vyšší počet vlaků nákladní nebo osobní dopravy, tak aby dráha nemohla být konzervována.

Pane ministře, tohle vyjádření ministerstva není pravdivé. Prostě není pravdivé. Vyznívá úplně přesně opačně než jaká je realita. Uvědomte si, prosím, co se tady stalo. Abyste podpořili pozměňovací návrh, se kterým sympatizujete, ale bojíte se k němu postavit čelem, vypouštíte do médií oficiální cestou dezinterpretaci připraveného paragrafového znění textu zákona. Když si ten text ještě jednou, tu otázku a odpověď přečtete celou, zjistíte, že to není text, který by omylem napsalo tiskové oddělení. Tento text psal vaším jménem někdo vysoce postavený na Ministerstvu dopravy, a já bych vás chtěl poprosit o odpovědi na otázky.

Zda si za tímto textem stále stojíte. Protože oficiálně z ministerstva na toto téma žádná jiná informace nepřišla, než tahle, od doby, kdy byl text publikován. To znamená od února. Jak text vznikl, a jestli jste o tom věděl. A zda z tohoto incidentu vyvodíte nějakou odpovědnost. Protože podle mého názoru toto překračuje všechny možné meze. Vyvození odpovědnosti je totiž namístě. Já osobně si neumím představit nějaký větší prohřešek, kterého by se vrcholný exekutivní orgán (nesrozumitelné) mohl dopustit, než oficiálními kanály tahat odbornou i laickou veřejnost, včetně nás zákonodárců, za nos, a to za účelem obhajoby takového obrovského legislativního kiksu.

Jak vidíte, kolegyně a kolegové, nejen ten návrh samotný, ale i jeho další osudy budí další otázky a vyloženě si říkají o to, se zastavit a celou iniciativu přehodnotit a udělat to pořádně, s mezirezortem, s připomínkovým řízením a tak dále. Proto znovu prosím o podporu pozměňovacího návrhu pod číslem 7711. Kdyby návrh na vyškrtnutí konverzace ve třetím čtení přijat nebyl, Piráti připravili několik dalších pozměňovacích návrhů, které si teď dovolím představit.

Ve sněmovním dokumentu 7720 se skrývá návrh upravující tuto, podle ministerstva, neexistující chybu se spojkami. A kromě toho návrh snižuje nerealisticky vysokou prahovou hodnotu rozsahu dopravy osobní, kterou v dosavadní výši bylo možné splnit pouze v případě každodenního provozu celoročně, popř. značně intenzivního provozu v letním provozu. Námi nově navrhovaná hodnota 300 osobních vlaků odpovídá situaci, kdy je na trati provozován v našich podmínkách rozšířený provoz tří párů vlaků o víkendových dnech období duben až září. Popř. poněkud intenzivnější provoz v období silné letní sezóny.

Ve sněmovním dokumentu 7714 se nachází jednoduchý návrh směřující k odložení účinnosti konzervace. Důvodem je obrovský propad osobní dopravy z důvodu pandemie v letech 2020 a nejspíš i 2021, což by byly právě ty roky, které by sloužily jako referenční vzhledem k podmínce provozu 1 500 osobních vlaků.

Ve sněmovním dokumentu 7719 se nachází podle mého asi nejdůležitější návrh na opravu. Mění význam konzervace v tom smyslu, že nebude umožněno aktivně demontovat železniční svršek a trať de facto zrušit. Tento návrh umožňuje dráhu převést do vztahu (stavu)?, kdy je možno dráhu sice neudržovat, a tím naplnit smysl celého návrhu konzervace, ale zároveň ji provozovatel musí ponechat sjízdnou. I když pravidelný provoz na ní umožněn nebude. Vede nás k tomu inspirace ze zahraničí, především z USA, kde probíhá provoz na trati neudržovaných desítky let a kde se ukazuje, že při dodržení jistých podmínek, např. nízké rychlosti, může vlak projet i po něčem, co už se dá nazývat kolejnicemi jen se zvýšenou dávkou fantazie. To navrhuji s pevným vědomím toho, že jakmile bude dráha jednou snesena a provoz na ni už se nevrátí, neboť nevychází-li ekonomika dnes, těžko bude vycházet v budoucnu, kdy bude trať nutno de facto vybudovat znovu, podle současných technických norem.

Poslední pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 7721 se týká pravidel dekonzervace. V původním návrhu je totiž její ošetření provedeno nedostatečně. Navrhovaný paragraf 10 b) je nevyhovující, neboť umožňuje dekonzervovat pouze na žádost provozovatele dráhy, té správy železnic. Úplně chybí zohlednění vůle dopravce či objednatele, to je kraj a obce. A bez ukotvení těchto možností v zákoně je pak návrat dopravy na dříve konzervovanou dráhu možný spíše v rovině teoretické. Navrhují se také mechanismy, nimiž může dopravce, tak objednatel, vyjádřit zájem dráhu znovu užívat a postup jakým na základě obnoveného zájmu dojít ke zrušení rozhodnutí o konzervaci dráhy.

To je za mě pro tuto chvíli vše. Já rekapituluji otázky na pana ministra. Za prvé. Proč nešel návrh na konzervaci dráhy přímo z ministerstva, když jej podporuje, ty dva roky na jeho tvorbě se aktivně podílí, spolupracuje a umetá mu cestičku.

Za druhé. Stojíte si nadále za tím tvrzením, že spojka a znamená nebo? A za třetí. Jak vznikl ten text, kdo jej schválil, odeslal do tisku. A za čtvrté. Jak z tohoto incidentu vyvodíte důsledky?

Děkuji, pane ministře, za odpovědi.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama