Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.01.2020 18:39:00

Tento pozměňovací návrh se týká určitých pojistek

Tento pozměňovací návrh se týká určitých pojistek

Projev na 40. schůzi Parlamentu České republiky 21. ledna 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne v novém roce.

Jak již bylo řečeno, návrh projednal 11. prosince 2019 hospodářský výbor. Přijal jeden pozměňovací návrh Romana Kubíčka, který reaguje na zvýšené pravomoci, mezi které patří právě i ten průlom do bankovního tajemství. Tento pozměňovací návrh se týká určitých pojistek, které by měly zabraňovat tomu zneužití vzhledem k tomu, jak to popsal pan ministr, kolika různých správních orgánů se tato nová pravomoc týká. Jedním z těchto možných, a já si myslím, že i efektivních, řešení je zavedení určité povinnosti správního orgánu informovat ten dotčený subjekt či toho občana, že o něm byly zjišťovány údaje, které jsou chráněny bankovním tajemstvím.

V tomto duchu byl přijat jediný pozměňovací návrh, který byl projednán, a já si tudíž dovolím v této chvíli přečíst usnesení:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděly a zpravodajské zprávě poslance Nachera a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 582, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu, jež jsem před chvilkou odůvodnil, který v části první článku 1 v novelizačním bodě 6 § 24g doplňuje odst. 6, který zní: 6. Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle odst. 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje podle odst. 2. To je to, co jsem před chvilkou vysvětloval.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a Legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona,

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru,

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Já potom v podrobné rozpravě načtu ještě jeden pozměňovací návrh týkající se účinnosti tohoto zákona. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama