Ing. Pavel Jelínek, PhD.

  • SPD
  • Olomoucký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.06.2021 16:47:00

Vyvěšování státní vlajky jako součást projevování národní hrdosti

Vyvěšování státní vlajky jako součást projevování národní hrdosti

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 15. června k návrhu změny zákona o užívání státních symbolů České republiky.

Dobrý den, dámy a pánové, za SPD jsme podali pozměňovací návrh. Státní vlajku vyvěšují dle platného znění zákona číslo 352/2001 Sb. v § 7 oprávněné osoby uvedené v § 2 písmeno a) až s) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo při příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí. Pod písmenem r) najdete vysoké školy, školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle zvláštního zákona. Právě vyvěšování státní vlajky na budovách škol se týká změna při používání státních symbolů uvedená v zákoně číslo 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákona číslo 213/2006. Sb., zákona číslo 274/2008 Sb. a zákona číslo 183/2017 Sb. tím způsobem, že povinnost dle věty první se na osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. r) o letních prázdninách, to znamená v měsíci červenci a srpnu, na které spadají dva státní svátky, nevztahuje. Všech ostatních zákonem zmíněných budov se však výjimka z vyvěšování státní vlajky netýká a ani v důvodové zprávě vládního návrhu zákona není adekvátně vysvětleno a odůvodněno, jakým způsobem a z jakého důvodu byla právě školská zařízení vybrána jako jediné budovy, kde byla záměrně vynechána povinnost vyvěšování státní vlajky České republiky.

Státní vlajka je symbolem státní a národní svrchovanosti a nezávislosti, kterým je nezbytné vždy projevovat náležitou úctu, a to právě vyvěšováním na všech budovách bez výjimek v časech ani obdobích. Primárně budovy škol, kde se žáci a studenti seznamují s významem státních symbolů, jejich důležitosti a užívání a kde by se měli učit národní hrdosti a vlastenectví, mají být místa, kde je nutné reprezentovat a hájit státní symboly, jakým je státní vlajka České republiky, a to právě jejím vyvěšováním. A to i v období, kdy žáci a studenti školu prezenčně nenavštěvují, bez ohledu na čas ani období vyvěšování státní vlajky jako součást projevování národní hrdosti, u které je nutné ji podporovat zákonem a z těchto projevů neslevovat. Naopak je záhodno v občanech posilovat pocit hrdosti na vlastní národ, vlastenectví a sounáležitost s národem a upevňovat tak českou státnost.

V případě vládního návrhu zákona ve znění výše zmíněném se jedná o dva dny státního významu, to je státních svátků České republiky, které jsou navíc významně spjaty právě se školstvím. Jde o 5. červenec, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kdy si připomínáme symbolické výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který kromě křesťanství a vzdělanosti znamenal příchod písma hlaholice a prosazení staroslověnštiny jako oficiálního jazyka. Dále 6. červenec, den upálení mistra Jana Husa, který je připomínkou výročí smrti teologa, kazatele, rektora pražské univerzity, díky němuž jako jazykovědci dnes používáme diakritiku zavedenou v českém pravopise.

V důvodové zprávě vládního návrhu zákona neexistuje přesvědčivý argument, který by pádně objasnil vyjádření neúcty ke státní vlajce České republiky jako ke státnímu symbolu právě tím, že nemůže být vyvěšena u příležitosti těchto významných státních svátků. Na těchto svátcích stojí učení a historie naší země. Stejně tak není dostatečně vysvětleno, proč by oprávněná osoba nemohla o těchto svátcích do dotčených budov docházet a vlajku řádně vyvěsit, pakliže tomu lze u všech ostatních budov a tam žádné problémy nejsou na všech státních budovách a všech ostatních příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra či místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.

Žádám vás o podporu pozměňovacího návrhu, který jsme za SPD vložili do systému pod číslem 7998 a který je proti zrušení povinnosti vyvěšování státní vlajky na školách v době prázdnin.

Děkuji za podporu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama