Ing. Pavel Štohl

  • BPP
  • Znojmo
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.06.2019 18:14:00

Z návrhu zákona jsem se nedozvěděl, jaká bude organizační struktura

Z návrhu zákona jsem se nedozvěděl, jaká bude organizační struktura

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2019 k zákonu o podpoře sportu

 Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

V podstatě s tím, co tady řekl pan poslanec Hnilička, v drtivé většině souhlasím. Protože tady bylo hlavně popsáno, že současná situace ve financování sportu, ve financování tělovýchovy, dětí, mládeže, je naprosto špatná, naprosto tristní. Že se s tím musí něco dělat. Tam jsme opravdu všichni ve shodě.

V čem se ale lišíme, je to, jakým způsobem tu nápravu provést. Je tady poslanecký návrh, aby finance a další věci týkající se sportu měla na starosti agentura pro sport. Tím, že je to poslanecký návrh a neprošel klasickým připomínkovým řízením, tak si myslím, že je tam spousta ne marginálních věcí, ale podstatných věcí, které jsou tam špatně nastavené.

Není žádným tajemstvím, že Ministerstvo školství, když dalo k vůbec prvnímu návrhu svoje stanovisko, tak byly čtyři a půl strany připomínek, co je tam chybně, co se musí změnit. Samozřejmě do dalšího čtení některé věci byly zapracovány. Ale, kdy jsem si nechal udělat stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak pořád tam zbyla jedna strana připomínek. A opět opakuji, ne zanedbatelných, ale podstatných, které by mohly zapříčinit, že ta situace se nejenom, že nezlepší, ale je tady i riziko, že se může zhoršit, což si samozřejmě vůbec nikdo nepřejeme.

Já zkusím říci alespoň pár věcí, které si osobně myslím - a nejenom já, ale i většina senátorů, protože v Senátu to bylo vlastně zamítnuto opravdu drtivou většinou hlasů - takže které ty věci si tam opravdu myslíme, že nejsou dobře nastavené. Já abych to nepopletl, budu alespoň některé věci citovat z ministerstva.

Takže. Ministerstvo školství uvádí: "Za velmi sporné považujeme připustit, aby k dotacím v oblasti sportu měly přístupy osoby, které nejsou sportovními organizacemi. Rovněž považujeme za problematické rozvolnění podmínek pro sportovní svazy, které se dle novely mohou stát jistými zprostředkovateli dotací ze státního rozpočtu. Tato praxe byla v letech 2014 až 2015 zcela opuštěna a byl zaveden program přímé podpory klubů, přičemž sportovním svazům pak byla ponechána role národních autorit s hlavními úkoly rozvoje metodiky sportu a organizace soutěží. Navržené tedy považujeme za krok zpět." Což je oficiální stanovisko Ministerstva školství.

Takže to byla jedna z těch věcí. Já tady opravdu těch podstatných věcí mám více, ale myslím si, že zatím zkusím říct alespoň svými slovy některé další a když bude samozřejmě zájem, velice rád se k těm dalším bodům vyjádřím.

Myslím si, že je nestandardní, aby podmínky pro jmenování předsedů agentury pro sport byly tak volně uvedené. Protože my se bavíme, že to není proti panu poslanci Hniličkovi. Protože sice může být navržen za předsedu této agentury, ale může to být kdokoliv jiný. Takže není tady mimo jiné vůbec, jaké by měl mít vzdělání. Může mít klidně základní školu. Je tam pouze, že když to hrozně zjednoduším, že stačí pět let praxe v managementu sportu.

Tady ten předseda agentury má opravdu téměř neomezené pravomoci. Už to tady zmínil pan poslanec Hnilička, že za těch - protože on je jmenován na dobu šesti let - a během těch šesti let je téměř neodvolatelný. Takže za těch šest let se bude jednat o rozdělování zhruba 50 miliard korun. A v podstatě o tom bude rozhodovat opravdu jeden člověk, to znamená předseda agentury. Paní poslankyně se potom k tomu samozřejmě vyjádří.

Pan předseda agentury jmenuje své zástupce, nebo místopředsedy agentury. Opět zde není ani zmínka, jaké mají splňovat podmínky, aby mohli být jmenováni místopředsedy agentury. Není zde vůbec jejich věcná náplň, jestli to bude místopředseda pro legislativu, místopředseda pro ekonomiku. Prostě je pouze, že jmenuje dva místopředsedy agentury.

Potom je tady v návrhu zákona zmíněno, že bude poradní orgán, který má 15 členů. Ale opět tady vůbec není uvedeno - pouze jmenuje agentura, nebo předseda agentury - ale není uvedeno, na základě jakých podmínek budou vybírání lidé do této poradenské komise, nebo jak to správně formulovat.

Další věc je, že, jak jsem to říkal, předseda agentury je jmenován na dobu šesti let. A pokud opravdu neudělá nějaké hrubé porušení, tak je téměř neodvolatelný. A teď se opět nebavíme vůbec o konkrétní osobě. Představte si, že bude jmenován jako předseda agentury člověk, který se jeví, že je opravdu skvělý, bude pracovitý, svědomitý. Zjistí se po krátké době, že tu práci nedělá dobře. Pokud neporuší opravdu nějakým zásadním způsobem předpisy, ten člověk bude o tom rozhodovat šest let. To si myslím, je další podstatná věc, která není správně.

Rejstřík trestů, byl tady zmíněn. Opět můžu citovat ze stanoviska Ministerstva školství, můžete souhlasit, nebo nemusíte. Ale znovu opakuji, je to stanovisko Ministerstva školství. Není vůbec řešeno, pokud tam například bude nějaká marginální chyba v údajích do rejstříku, co se s tím bude dělat. Jak se budou opravovat.

Takže v čem my máme zásadní názor (správně rozpor) s panem poslancem Hniličkou, je, jakým způsobem změnit situaci ve financování sportu. Já si nejsem jistý, že tím, že se to vlastně vezme z Ministerstva školství a dá se tomu samostatná agentura, že to samo o sobě je změna, která tomu pomůže. Já vůbec za sebe nemám problém, kdyby to bylo Ministerstvo pro sport, kdyby to nebyla agentura pro sport. Protože potom už samozřejmě máme pravidla, která jsou nastavena u jiných ministerstev.

Říkal jsem panu poslanci, když byl u nás v Senátu, že protože agentura pro sport má fungovat v plném rozsahu od 1. 1. 2021 - doufám, že to říkám správně 2021 - takže kdybychom se rozhodli, že opravdu uděláme od 1. 1. 2021 Ministerstvo pro sport, je dostatek času tady tyto věci změnit. Nebo další varianta ano, bude agentura pro sport, která bude začleněna pod Ministerstvo školství.

Zatím poslední poznámka. Pan poslanec Hnilička zmínil, že stav zaměstnanců, kteří v současné době působí na Ministerstvu školství, kteří se tím zabývají, je tuším 28. V tom návrhu je postupně na 80. Já nemám problém, že tam bude trojnásobek zaměstnanců, ale já jsem se nikde z toho návrhu zákona nedověděl, jaká bude organizační struktura, to znamená, co těch 50 nových zaměstnanců, kde budou začleněni, jakou budou mít náplň práce. A já si po pravdě myslím, že to by tam opravdu mělo být. Když to vezmete, je to zhruba nějakých 50 milionů korun ročně, o které se navýší mzdové náklady. Takže závěrem chci jenom říct, že ne jenom mým zájmem, ale je zájmem všech senátorů, kteří zamítli tento návrh zákona, aby se situace ve financování sportu zlepšila a já bych byl hrozně rád, pokud bychom opravdu byli schopni opustit politické strany, politické názory, ale hledat věcná řešení, abychom za dva tři roky si neřekli, ono nám to nevyšlo a ta situace ve financování sportu je ještě horší.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout