Ing. Pavel Uhlíř

  • ODS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,18. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.12.2011 18:40:13

Občanští demokraté v Pardubickém kraji znají již svého lídra

Občanští demokraté v Pardubickém kraji znají již svého lídra

Na včerejším regionálním sněmu proběhla volba lídra krajské kandidátky ODS v Pardubickém kraji. Delegáti ze čtyř oblastních sdružení měli možnost v tajné volbě rozhodnout o svém lídrovi, který pozvedne prapor ODS v Pardubickém kraji ve volbách do ZPk

Samotnému jednání předcházela schůzka členů regionální rady, kteří ještě před samotným zahájením regionálního sněmu ladili poslední přípravu materiálů, které jsou potřeba pro jednání regionálního sněmu.

S úderem 17 hodiny již všichni delegáti, kterých bylo celkem 96 ze 101 řádných delegátů, očekávali zahájení sněmu předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje Janem Čechlovským, který po standardních úkonech předal následně slovo moderátorovi Františku Dittrichovi.

Jak bývá podle jednacích řádů zvykem, byl schválen moderátor sněmu, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, mandátová, volební a návrhová komise. Pak již nastal pro delegáty sněmu čas „t“, protože se přistoupilo k samotné volbě lídra.

Podle abecedy se postupně představili tři kandidáti, kteří byli jednotlivými oblastními sdruženími nominováni na lídra kandidátky. Byli to Jan Mazuch, Petr Tupec a Ladislav Valtr. Všichni byli limitováni časem určeným pro kandidátský projev v délce 5 minut. Po jednotlivých představeních měli přítomní delegáti možnost položit všem kandidátům doplňující otázky, aby mohli následně přistoupit k samotné volbě.

Volební komise seznámila přítomné delegáty s hlasem rozhodujícím s principem a způsobem volby. Poté byly vydány volební lístky a po čase určeném pro provedení volby se odebrala volební komise do salónku hotelu Zlatá štika v Pardubicích, aby spočítala hlasy přidělené jednotlivým kandidátům. Netrvalo dlouho a předseda volební komise seznámil delegáty a hosty regionálního sněmu s výsledkem voleb.

Z celkem 96 vydaných volebních lístků bylo odevzdáno 96 volebních lístků, z toho 95 platných a 1 neplatný. Lídrem krajské ODS v Pardubickém kraji byl s celkem 50 hlasy zvolen starosta Horního Jelení a místopředseda regionálního sdružení ODS Pardubického kraje Petr Tupec. Na druhém místě skončil s celkem 33 získanými hlasy Ladislav Valtr, současný místostarosta Chocně a se ziskem 12 hlasů skončil na pomyslné bronzové příčce Jan Mazuch, pardubický podnikatel a dlouholetý člen ODS v Pardubicích - Polabinách.

Po této volbě následoval blok zpráv z Poslanecké sněmovny PČR, Výkonné rady ODS a předsedů jednotlivých oblastních sdružení i zpráva z KRK regionálního sdružení.

V rámci zprávy jednotlivých předsedů byli delegáti informováni o přípravě senátních voleb ve volebním okrsku Svitavy a Chrudim i o způsobu a formě volby - Svitavy budou volit na sněmu volitelů a ve sloučeném okrsku Chrudim - Havlíčkův Brod proběhne přímá volba doplněná o volbu korespondenční.

Dalším očekávaným okamžikem bylo schválení varianty volebního řádu, podle kterého se bude na březnovém regionálním sněmu ODS Pardubického kraje volit zbývající pořadí kandidátu pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.

Na návrh regionální rady proběhla tajná volba, kde delegáti regionálního sněmu měli možnost se rozhodnout mezi variantou volebního řádu z roku 2008 (podle něho se sestavovala kandidátka pro krajské volby v roce 2008, bez tzv. propustnosti košů) a novým navrženým volebním řádem, který umožňoval propustnost košů. Delegáti v tajné volbě rozhodli o výběru variantu volebního řádu z roku 2008 s komentářem: „Proč měnit osvědčené a vyzkoušené věci, které řešil tento volební řád“. Někteří mohli tesknit, jiní se radovat nad konečným výběrem volebního řádu.

Současně delegáti regionálního sněmu souhlasili s návrhem regionální rady, aby se na březnovém regionálním sněmu mimo volby zbývajících kandidátů pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje zvolilo i nové vedení regionu, tzn., že dojde ke zkrácení funkčního období o cca 3 měsíce (volební sněm vedení regionu se měl původně konat v červnu 2012).

Poté již následovalo jménem předsedy Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje poděkování přítomným delegátům a hostům za účast na regionálním sněmu, popřál jim příjemné svátky vánoční a do roku 2012 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti včetně správného vykročení „pravou nohou“ vedoucí k úspěchu při volbách v roce 2012.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama