Ing. Petr Bendl

  • ODS
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,71. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.09.2021 12:27:00

Desítkám malých soukromých zemědělců byly pozastaveny dotace

Desítkám malých soukromých zemědělců byly pozastaveny dotace

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 16. září 2021 – interpelace ministra Havlíčka k pozastavování dotací drobným zemědělcům kvůli Agrofertu

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové,

je to smutný pohled tady za mě, na dnešní interpelace nedorazil žádný ministr, viděl jsem tady chvilku pana ministra životního prostředí, ale jinak... Pan ministr Havlíček... Ve věci, která, si myslím, je závažná a ve svém důsledku může znamenat obrovské národohospodářské škody pro celou Českou republiku, ve věci konfliktu nebo chcete-li střetu zájmů našeho pana premiéra a firem, o kterých říká, že už je tedy neřídí, i když o tom existují podle mě důvodné pochybnosti.

Já jsem se obrátil na pana ministra Havlíčka s interpelací, s žádostí o definování a odpovězení čtyřech jednoduchých otázek: Které firmy ke kterému datu a v jakém objemu z holdingu Agrofert v období 2014 až 2021 čerpaly finanční dotace podpory či investiční pobídky ze zdrojů v rámci Ministerstva průmyslu. Kdo rozhodl o jejich udělení, zda bude požadovat vrácení podpor, pokud ano, jaké kroky v této věci učinili nebo se chystají učinit a z jakých zdrojů byly finanční podpory poskytnuty, ze které konkrétní položky a kapitoly státního rozpočtu případně z rozpočtu které instituce nebo organizace a na základě jakých pravidel.

K těm otázkám jsem došel především po veřejné interpretaci premiéra, který říkal veřejně, že Česká republika nic platit nebude, že z evropských peněz ještě nebylo nic proplaceno, že holding Agrofert ještě žádné peníze nedostal z Evropské peníze a tudíž není důvod, proč by je měl vracet.

Já jsem se úmyslně obrátil na MPO, protože jde z MPO o dotace, které nejsou nárokové, nejsou to podpory a dotace a investiční pobídky, na které by, např. na rozdíl od zemědělství, kde takovéto podpory existují, měla jakákoli firma nárok.

Jenom pro ty z vás, kteří tu interpelaci, kterou je možné si přečíst včetně odpovědi na internetových stránkách Parlamentu České republiky. Tam jsem se dozvěděl, kde všude bylo čerpáno, včetně data rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou čerpaly firmy. My všichni žijeme jenom Agrofertem, všichni mají pocit, že to je jenom jedna společnost Agrofert, nicméně Agrofert je holding vlastnící a roztahující se celou Českou republikou.

Tak jenom namátkou: Fatra, a.s. - vyplaceno 547 tis. korun na podporu úspory energie, výzva, Cerea, a.s. - 2,5 mil., Ethanol Energy, a.s. - 59 mil. na úspory energie, Primagra, a.s. - úspory energie 927 tis., Výzkumný ústav organických syntéz - 2 mil., Pekárna Zelená louka, která obdržela 100 mil. korun tedy ze státního rozpočtu v tuto chvíli, jestli tedy platí, že to ještě nebylo proplaceno evropskými penězi, která mimochodem také dostala od Ministerstva průmyslu nebo prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu investiční pobídku ve formě slev na dani ve výši nebo má alokovanou ve výši 81,6 mil. korun. A je tady prostě řada dalších a dalších firem, které čerpají finanční prostředky. PENAM např., Výzkumný ústav organických syntéz - ten je tady mnohokrát, Centrum organické chemie - celkem 33 mil. korun atd. atd. Já bych s tím hodně dlouho zdržoval. GEMOS CZ, spol. s.r.o. a další společnosti, to člověk žasne. CS CABOT - čerpání slevy na daních ve výši 94 mil. korun, Lovochemie, strop veřejné podpory 591 mil. korun, PENAM 155 mil. korun, PRECHEZA a.s. 289 mil. korun, PREOL 46,9 mil. korun, to jsou všechno stropy veřejné podpory, čerpání slevy na daních, které mají odsouhlasené.

A já jsem chtěl vědět, zdali opravdu čerpají, kolik už bylo vyčerpáno, aby mi na to pan ministr odpověděl, neboť v jiné části České republiky dochází z důvodu střetu zájmů pana premiéra k pozastavování vyplácení dotací žadatelům o podpory v oblasti zemědělství. Já to raději odcituji, abych neřekl něco jinak, než jak to ve skutečnosti je - cituji z médií: Přestože premiér Andrej Babiš v médiích neustále opakuje, že důsledky střetu zájmů tak, jak je několikrát potvrdily instituce EU, nemohou mít žádný dopad na čerpání evropských dotací, dokazuje skutečná realita pravý opak. Státní zemědělský intervenční fond, který v České republice distribuuje finanční podpory do zemědělství, pozastavil právě z důvodu tohoto střetu zájmů proplácení dotací některým programům, např. v titulu začínající mladý zemědělec.

A cituji z materiálu, který Státní zemědělský intervenční fond rozeslal žadatelům o dotace: Evropská komise - Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova provádí vůči Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 až 2020 auditní šetření, které není doposud ukončeno a jehož předmětem je fungování zavedených řídících a kontrolních systémů za účelem vyloučení střetu zájmů. V jeho dosavadním vývoji a závěrech Evropská komise konstatuje rozpor současné situace pana Ing. Andreje Babiše jakožto veřejného funkcionáře s poskytováním dotací k projektům společností ze skupiny Agrofert, a.s. podle ustanovení § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a s čl. 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1046 - konstatuje SZIF s tím, že k proplacení příslušných dotací může dojít až po došetření týkajícího se střetu zájmů premiéra. Pozastavení výplaty dotací se dotklo pravděpodobně těch, kteří v rámci realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova nakoupili stroje nebo technologie od některé z firem, které patří do holdingu pana premiéra.

Zkusím to dovysvětlit. Malý začínající zemědělec požádal o dotaci, splnil podmínky, nakoupil stroj od firmy patřící do holdingu Agrofert, ten stroj zaplatil, nicméně Státní zemědělský intervenční fond pozastavil financování, přičemž toho zemědělce dostal do prekérní situace. Jednak on nemusel mít vůbec šanci vědět, že taková firma, od které kupuje ten příslušný stroj, vůbec patří do holdingu pana premiéra, a dostává se do ekonomicky absurdních situací, kdy vlastně neví, co s tím.

Týká se to desítek malých soukromých zemědělců, kterým takto byly pozastaveny dotace. A tak mě zajímá, jestli totéž bude v případě těch velkých dělat Ministerstvo průmyslu a obchodu, protože ta situace je následující. Stejně jako v zemědělství, a pan ministr mi na to odpověděl, dochází k jakémusi předfinancování na základě čestného prohlášení, ocituji pana ministra: "Od nabytí činnosti novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ze dne 1. 9. 2017 podepisují příjemci účelové a institucionální podpory čestná prohlášení, kde mimo dalších skutečností prohlašují, že žadatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 4c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění".

Takže stačí čestné prohlášení a peníze putují v případě velkých firem na MPO, kdežto v případě malých firem, které nevlastní žádnou takovouto strukturu, nemají šanci dozvědět se, jestli v rámci výběrových řízení nakoupily příslušné stroje a zařízení od holdingu Agrofert, tak těm je zastaveno financování. Myslím si, že to je vážná věc. Do budoucna to otevírá otázku, protože v případě, že nakonec bude konstatováno, že pan premiér je v konfliktu zájmu a je ve střetu zájmu, pak to bude znamenat, že všechny dotace, které jdou v rámci programů podpory kofinancované z Evropské unie, budou muset být vráceny. To znamená nejenom finanční prostředky z Evropské unie, ale bude povinnost vrátit i finanční prostředky, které jdou z rozpočtu České republiky jako kofinancování těchto podpor, protože kdyby se tak nestalo, porušujeme tím smlouvy s Evropskou unií a zároveň vlastně porušujeme pravidla certifikace jednotlivých programů tak, jak byly schváleny.

Já už asi nebudu mít šanci, pan ministr Havlíček asi dobře ví, proč tady v tuto chvíli není. Je to poslední šance se zeptat ministrů v rámci písemných interpelací, i když v interpelacích obecně, neboť jsou před námi volby. Mě to tedy mrzí. Myslím si, že pokud má pan ministr čisté svědomí, tak tu měl být a měl odpovídat na otázky, proč máme dvojí přístup k čerpání evropských peněz z titulu posuzování střetu zájmu pana premiéra. Jednou to nejde v případě, že jde o malé zemědělce. Jednou to jde v případě, že jde o velké akciové společnosti. Tam problém s čerpáním dotací a poskytováním úlev na daních není. Je otázkou, co bude dál, nicméně je jistá značná míra ohrožení toho, že to nakonec postihne celý ten sektor s těmi dopady a v okamžiku, kdy ty prostředky budou muset vracet, tak ty škody budou několikanásobně vyšší, než kdyby k takovýmto finančním transferům nedocházelo.

Já, pane předsedající, nebudu navrhovat přerušení, protože to nemá smysl, po volbách se tady sejde Poslanecká sněmovna v jiném složení a bude začínat zcela s čistým stolem, nicméně slibuji, že pokud budu mít tu příležitost, tak se zeptám znovu a myslím si, že vzhledem k tomu, co jsme zjistili, nebo co nám bylo odpovězeno, stojí za to ptát se, jaké finanční podpory jdou i z ostatních správců nebo platebních agentur v rámci jiných ministerstev, kolik jde podpor z MMR, z MŽP, MPSV, z Ministerstva zemědělství a podobně, protože si myslím, že takovýto extrémní konflikt zájmů ohrožuje samu existenci České republiky a její normální fungování.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama