ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,32. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15. 9. 2014 11:35:30

Jan Svěrák, režisér pouliční nenávisti?

Jan Svěrák, režisér pouliční nenávisti?

Otevřený dopis režisérovi Janu Svěrákovi

Pane Jane Svěráku,

v sobotu 13. 9. 2014 jsem navštívil festival Braník sobě, který má v této části Prahy 4 již tradici. Většina lidí – včetně mě – to bere jako zajímavou přehlídku domácích jídel a nápojů, divadelních a pěveckých vystoupení, zábavných atrakcí pro děti i dospělé a jako příležitost posedět a pohovořit se starými i novými přáteli – prostě happening. Vzhledem k tomu, že se akce konala přesně čtyři týdny před komunálními volbami, získala také politickou dimenzi.

Děti, pojďte si bouchnout do politika

Součástí festivalu byl stánek zdejších novin Branický budík. Jeho hlavní náplní byla „střelnice“ s fotografiemi politiků. Nestřílelo se tu puškou, jenom házelo míčkem. Když se někdo trefil do fotografie, rozsvítila se světla a všem politikům červeně zářily oči jako upírům. Nacházela se tam i moje podobizna s popiskem: Petr Horálek, ČSSD. V dolní části „střelnice“ pak byl namalovaný Ondřej Palounek, podnikatel a bývalý místopředseda ODS na Praze 4. Doprovodné nápisy vysvětlovaly, že podnikatel fakticky ovládá radnici přes vyobrazené politiky, kterým bylo vytýkáno toto: podpora developera při projektu Obytný soubor Braník, snaha vyhnat konzervatoř Duncan centre z Braníku, snaha zavřít ZŠ Školní a (podle názoru novin) nevýhodná nájemní smlouva Dominikánského dvora. Atrakce byla primárně určená pro děti – nebo aspoň během mého pobytu organizátoři stánku nabízeli míčky hlavně kolemjdoucím dětem.

Vzhledem k tomu, že jste pane Svěráku byl mezi  organizátory festivalu, do Branického budíku přispíváte a že jste u stánku se „střelnicí“ stál a s úsměvem ho schvaloval, obracím se na vás s požadavkem na vysvětlení. Neupírám vám politický názor, ani umělecké výkony ve filmové branži. (Ačkoli nejsem váš fanoušek, nemohu popřít, že jste nemalým dílem přispěl k rozvoji české kinematografie.) Když mě osobně ale někdo napadne, mám ve zvyku se bránit.

Psali jsme:

S podnikatelem Ondřejem Palounkem jsem v životě nejednal – a to ani politicky, ani společensky. Nikdy jsem nerozhodoval a nehlasoval podle jeho instrukcí, ať už si tomu věříte, nebo ne. To platí jak pro období, kdy jsem byl na Praze 4 opozičním zastupitelem (2007 - 2010),  tak v končícím volebním období (2010-2014), kdy je sociální demokracie v naší městské části zastoupena v radě. (Dodávám, že nejsem členem rady a nejsem ani tzv. uvolněným zastupitelem – práci zastupitele vykonávám ve svém volném čase vedle zaměstnání.)

Hlasoval jsem pro rozvoj ZŠ Školní, ne pro její zánik

Když jsem se v roce 2010 stal předsedou školské komise (později přejmenované pro výchovu, vzdělávání a rodinnou politiku), vždycky jsem usiloval o rozvoj ZŠ Školní a podporoval kroky nového ředitele Jiřího Vybírala, který bezpochyby významnou měrou přispěl k záchraně této školy. Jako člen výběrové komise jsem i hlasoval pro jeho opětovné jmenování. Redakce Branického budíku má pravdu v tom, že v minulosti hrozil škole zánik a že reakce občanů přispěly, že se tak nestalo. Při záchraně ZŠ Školní sehrálo ale klíčovou roli odvolání bývalého (a podle mě zcela nekompetentního) ředitele – to se stalo na základě hlasování školské rady (kde sedí zástupci učitelského sboru, rodičů i zřizovatele, tedy městské části). Pro odvolání – a radikální změnu – hlasoval i můj kolega ze sociální demokracie Miloš Hájek. Pokud existovaly reálné plány na zrušení ZŠ Školní a pronájem či prodej jejích budov v předchozím volebním období, musíte se obrátit s žádostí o vyjádření či podrobnosti na členy tehdejší rady, která se skládala především ze zástupců ODS. Sociální demokracie tehdy pracovala v opozici.

Co se týče konzervatoře Duncan centre, tato vzdělávací organizace je zřízena hlavním městem Prahou. Za problémy s nájemní smlouvou mohla v prvé řadě neochota pražské rady jasně se (několik měsíců!) vyjádřit, zda má, či nemá zájem o prodloužení nájmu. Svůj podíl na tom měla i výměna pražské koalice v listopadu 2011, která ovlivnila priority a plány vedení hlavního města v oblasti školství. Osobně jsem šel interpelovat na zasedání zastupitelstva Prahy tehdejší paní radní Chudomelovou (TOP 09), abych od ní slyšel stanovisko, zda hlavní město chce, nebo nechce budovu ve Školní ulici využívat. Jasně jsem na mikrofon před přítomnými zastupiteli hl. města Prahy prohlásil, že podporuji setrvání Duncan centre v Braníku!

Developery podpořilo minulé vedení radnice

Na téma Obytného souboru Braník jsem se vyjadřoval již mnohokrát. Rozhodnutí doporučit navýšit koeficient zastavěnosti přijala rada městské části Praha 4 devět dní před minulými komunálními volbami. V té době byla sociální demokracie v opozici! Zastupitelé ČSSD nikdy nehlasovali pro jakékoli usnesení podporující plány developera v oblasti u Branického náměstí. Naopak jsme vždy při hlasování deklarovali odpor vůči naddimenzované stavbě – jedno usnesení na jednání zastupitelstva jsem proti výstavbě podával já osobně, druhé podávala kolegyně Kotvová ze Strany zelených. Obě prošla. Zastupitelstvo ale bohužel nemá pravomoc zastavit výstavbu, jak si možná někteří lidé myslí.

Protože chci být férový, gratuluji občanskému sdružení Náš Braník k prvnímu vítězství nad developerem v soudním sporu. Na druhou stranu ale připomínám, že totéž sdružení zorganizovalo před časem v branické sokolovně divadelní hru, ve které ukazovalo, jak městská část bere lidem pozemky (nebo je snad znárodňuje za úplatu?), aby pak na nich mohl stavět developer. Je to nehorázná lež! Praha 4 nikdy nepřemlouvala vlastníky pozemků u Branického náměstí, aby prodávali stavební firmě, natož aby lidem pozemky brala. A pokud se nemýlím, tuto hru jste režíroval vy, pane Svěráku. A jednu z hlavních rolí této zavádějící podívané ztvárnila kandidátka občanského sdružení Náš Braník do zastupitelstva Prahy 4 Adéla Gjuričová.

Jak se z nepřátel stanou spojenci

V této souvislosti se nemohu ubránit otázce, proč občanské sdružení Náš Braník tak radikálně změnilo svou rétoriku u této kauzy. V minulosti totiž obviňovalo za zmíněné rozhodnutí rady o navýšení koeficientu zastavěnosti především starostu Pavla Horálka z ODS. Dnes o bývalém starostovi mlčí a všechny problémy z jeho éry (včetně hrozby zániku ZŠ Školní) „svaluje“ trochu nelogicky na současné vedení radnice. Z dřívějšího „zloducha číslo jedna“ se stal „ten, o kterém se nemluví“. Bývalý starosta dokonce na jednom z posledních zasedání zastupitelstva Prahy 4 chválil Stranu zelených za boj proti Obytnému souboru Braník! Máte, pane Svěráku, pro tento názorový veletoč nějaké vysvětlení? Zkusím vám napovědět, že předseda Strany zelených v Praze Petr Štěpánek a bývalý starosta Pavel Horálek za ODS na posledních jednáních zastupitelstva Prahy 4 před zraky všech koordinovali svůj postup. Bylo evidentní, že z bývalých politických konkurentů a nepřátel se stali spojenci. A občanské sdružení Náš Braník přece úzce spolupracuje se Stranou zelených a na kandidátce Trojkoalice chce uspět i v komunálních volbách.

Petr Hejma vám na kandidátce Trojkoalice nevadí?

A aby to bylo ještě zamotanější, tak za Trojkoalici SZ, KDU-ČSL a Starostové do zastupitelstva hlavního města Prahy kandiduje na 26. místě bývalý starosta Prahy 1 Petr Hejma. Právě jeho bratr politicky zajistil v přechozím volebním období, aby rada Prahy 4 podpořila developerský projekt Obytný soubor Braník (za toho starosty, o kterém občanské sdružení Náš Braník už nemluví). Myslíte si, pane Svěráku, že k tomu nepoužil vazby svého bratra starosty, který měl tehdy v pražské ODS silné slovo? Přece nemůžete být tak naivní, abyste si myslel, že s tím neměl nic společného. A tak se nakrásně stalo, že kandidátka občanského sdružení Náš Braník Adéla Gjuričová jde do komunálních voleb pod stejnou hlavičkou Trojkoalice jako člověk, který podle všeho pomohl developerovi v projektu Obytný soubor Braník.

V případě pronájmu Dominikánského (Branického) dvora je ještě brzy na hodnocení. Máte právo hovořit o nájemní smlouvě jako o nevýhodné (i když s vámi nesouhlasím), ale snad byste mohli dát investorovi, společnosti Zemský pivovar, šanci, aby v příštích letech ukázal, jestli to s obnovou silně zanedbaného objektu myslí vážně a zda mu jeho podnikatelský záměr vyjde. Osobně si ale nedokážu představit, že bych své politické konkurenty za odlišné hlasování, než si sám přeji, použil jako atrakci pro pouliční zábavu typu střelnice s míčky.

Jak hluboko lze klesnout

Když jsem viděl stánek Branického budíku poprvé, snažil jsem se to vzít jako „pouťovou legraci“. S časovým odstupem ale ve mně sílil pocit, že se jedná o akci, která už je z politického i morálního hlediska „přes čáru“. Zvláště když byla určená pro děti, kteří si pak mohou snadno zapamatovat, že házet věci po politicích, kteří se nám nelíbí, je prostě normální. Už jsem se vyrovnal s tím, že moje jméno i fotografie visí na stránkách neonacistů, kteří všechny varují před tím, že jako otevřený gay vedu na Praze 4 komisi pro školství a rodinnou výchovu. Ale nehodlám jen tak přejít vaše urážky, které se navíc opírají o lži a účelový výklad faktů. Z tohoto důvodu přikládám na závěr několik otázek. Kdo ví, třeba mi na ně někdy odpovíte. A osobní poznámka na závěr: za svůj režijní podíl na organizování pouliční nenávisti věru Oskara nezískáte.

1. Jakým konkrétním činem či hlasováním jsem ohrozil existenci ZŠ Školní v době, kdy jsem byl opozičním zastupitelem?

2. Proč už občanské sdružení Náš Braník nekritizuje bývalého starostu Pavla Horálka (který není můj příbuzný) za podporu developera při projektu Obytného souboru Braník?

3. Vykupovala nebo znárodňovala městská část Praha 4 lidem pozemky u Branického náměstí? A pokud ne, proč jste tento motiv použil v divadelní hře, která se hrála v branické sokolovně?

4. Považujete za střet zájmů, že Adéla Gjuričová z občanského sdružení Náš Braník kandiduje v komunálních volbách pod stejnou hlavičkou Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL, Starostové) jako člověk napojený na developery v kauze Obytný soubor Braník?

5. Považujete za lidsky normální, že malé děti se mají na ulici míčkem strefovat do podobizen politiků? Nepodporuje to v nich náhodou sklony k násilí?

Ing. Petr Horálek,
předseda ČSSD Praha 4

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama