Ing. Petr Šilar

  • KDU-ČSL
  • Ústí nad Orlicí
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.04.2020 12:54:00

Situace vyžaduje celkový mentální posun

Situace vyžaduje celkový mentální posun

Projev na 21. schůzi Senátu dne 30. 4. 202, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu.

Děkuji za slovo, pane předsedající, já nevím, protože budu asi muset odejít dřív, tak proto jsem využil přednostní právo, ale jinak bych nepředbíhal. Vážený pane ministře, kolegové a kolegyně. Já bych chtěl ve svém krátkém vystoupení podpořit to, co tady říkal kolega Orel, a to, co přijal, i to usnesení, evropský výbor. Myslím si, že je zformulováno dobře, vyváženě, s důrazem na to, co tady zaznělo už teď dvakrát nebo třikrát mými předřečníky, je to, že bychom měli současnou krizi pandemickou brát jako obrovskou příležitost. Nejenom pandemickou krizi, ale chtěl bych také připomenout to, že příroda a klimatické změny se nám ukazují ještě v podobě teď sucha, které nám hrozí už několik roků, v současném létě nebo v současném jaře ještě daleko agresivnější nebo větší následky než v předcházejících letech, skutečně se jedná o katastrofu, nějakým způsobem si k tomu, že je nutné se starat o zodpovědnosti ke klimatu, ještě bych chtěl tady upozornit na to, že voda a hospodaření s vodou je podle mého názoru a podle názoru i mých kolegů vodohospodářů, odborníků možná ještě daleko větším problémem. S tím související otázka potravinové bezpečnosti, ceny potravin a další a další věci.

Mám před sebou dokument nebo nějakou zprávu, možná, že jste ji někteří dostali, je to Ústav výzkumu globální změny Akademie věd, já s těmito lidmi již delší dobu spolupracuji se nebo jsem v nějaké pracovní skupině, já bych to asi neřekl lépe, tak mi dovolte, abych tady odcitoval část jejich dokumentu, který se právě tímto způsobem zabývá.

Je zde velký apel na politickou reprezentaci, abychom ve snahách o rychlé obnovení ekonomického výkonu či zájmu lákavých řešení ekonomických, technokratických, pro zachování životní úrovně a zaměstnanosti nepřistoupili na přihlížení či odmítání již přijatých závazků a snah o zmírňování důsledků globální změny klimatu a adaptaci na ni. To by bylo pro naši budoucnost velmi nebezpečné, neboť bagatelizace problémů a realizace jednoduchých, ekonomicky atraktivních řešení může vést ke katastrofálním důsledkům pro celou planetu. Proto naše společnost, Evropa a celý svět, by měla využít této obrovské šance, která se naskýtá pro rekonstrukci ekonomického systému. Naskýtá se nám možnost vyvarovat se chyb minulých a výrazně akcentovat nové postupy, technologie, které budou mnohem šetrnější ke globálnějšímu životnímu prostředí a přitom nejen že výrazně nepoškodí ekonomický výkon, ale mohou jej posílit. Na rozdíl od podpory fosilního průmyslu ve všech jeho podobách je nutné maximalizovat pobídky, podporu a intenzivní vývoj nízkouhlíkových a chytrých technologií, vč. vhodného mixu energetických zdrojů, potenciál nástupu a očekávání přínosu průmyslu 4.0 a aplikaci umělé inteligence, alternativní směny získávání energie. K tomu je nezbytný celkový mentální posun naší civilizaci zahrnující společenskou zodpovědnost k našemu světu, vč. snah o vnímavost hlasů nastupující generace. Zdůrazním, že to jsou opatření, která nejdou proti ekonomickému rozvoji, naopak mají svůj intelektuální a etický podklad, který zároveň přispívá ke zvýšení kvality života.

A opravdu si nemůžeme dovolit promarnit čas, který nám pro dosažení rozumných a efektivních opatření ještě zbývá. Chtěl bych jenom k tomu dodat, že to je otázka obrovská změn, jak já vidím ze své dlouholeté praxe, ne změna technologií, ne změna vlastnictví výrobních prostředků, jak nás ujišťovali kdysi komunisté, že tím pádem se vyřeší sociálně spravedlnost ve světě, ale je to především změna rozumu, změna v hlavách, v našich hlavách. A využít skutečně tuto pandemii i tyto, prostě ty nepříjemná opatření k tomu, abychom skutečně podpořili všechny nové technologie a změnili své myšlení v hlavách. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama