Ing. Petr Šilar

  • KDU-ČSL
  • Ústí nad Orlicí
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.10.2020 18:43:00

Ústav je skutečně ohrožen jaksi fyzicky, nemá důstojné prostředí

Ústav je skutečně ohrožen jaksi fyzicky, nemá důstojné prostředí

Projev na 27. schůzi Senátu dne 14. 10. 2020, Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019.

Ještě jednou dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, vážená předsedající, dovolte mi, abych vystoupil ne přímo k výroční zprávě, ale právě k té části, o které mluvil pan Stehlík a nyní i kolega Oberfalzer.

Dopředu říkám, že mám poněkud jiné informace, než má kolega Oberfalzer. Co se týká té probíhající rekonstrukce a způsobu zajištění financování, byla především velká část na státu, to znamená, jedná se o uvolnění prostředků, všechny věci, které byly řízeny, tak byly řízeny podle pravidel, což ostatně doložila i potom zpráva policejního vyšetřování, jinak bylo podáno trestní oznámení, takže policejní zpráva vyšla jaksi do vzduchu, s tím, že celá věc byla odložena, nebyla zjištěna žádná přímá souvislost s vedením té rekonstrukce s managementem ústavu. Ale to si myslím, že není podstatné.

Podstatné je to, že ústav je skutečně ohrožen jaksi fyzicky, že nemá důstojné prostředí. Je to především to, že není zajištěné financování na rekonstrukci toho domu. Já jsem se podrobně celou záležitostí zabýval, několikrát jsme to i konzultovali. Z toho důvodu jsem o tom hovořil s ministryní financí, paní Schillerovou. Pak jsem jí psal i velice podrobný dopis, abych se při dalším jednání dozvěděl, a při ještě jednání s některými poslanci, kolegy, že věc je zase stejná, jak je u nás v Čechách zvykem. Prostě někomu se hodí k tomu, aby ten dům nebyl dostavěn, protože tam existuje silné developerské lobby, které chce ten dům odkoupit a postavit tam něco jiného. Proto dochází k zpochybňování a přenesení různých zpráv na ministerstvo financí, aby neuvolňovali další prostředky, že to je prostě zbytečné a nějakým způsobem marné. Já to nebudu rozebírat dopodrobna, ale je to v současné době takové, že...

Ještě se vrátím k tomu znaleckému posudku, který vedení ÚSTR nechalo zpracovat, o němž Senát informovalo. Jasně vyplývá, že dokončení započaté rekonstrukce je pro Českou republiku z dlouhodobého hlediska výhodnější než pronájem obdobných prostor. Ekonomickým argumentem je i fakt, že stát prostřednictvím ústavu už rekonstrukci věnoval několik let přípravy a nemalé prostředky na projekt. Při zvážení všech okolností se obávám, že jediným srozumitelným důvodem k zastavení rekonstrukce je to, o čem teď se otevřeně hovoří, to znamená zájem developerů levně získat parcelu, na které budova ústavu stojí. Říkám to tak, jak k tomu jsou všechny indicie. Ale říkám, je to u nás oblíbenou činností.

Z toho důvodu jsem psal paní ministryni písemně, ona mi pak potvrdila, že tuto věc dostala... Dovolím si přečíst znovu ten dopis: „Vážená paní ministryně, moc vás prosím, nepodlehněte ani developerským tlakům ani těm, kteří se snaží, možná právě s ohledem na ty developerské zájmy, očerňovat vedení ústavu. Snaha vedení dokončit rekonstrukce v budově a zajistit ústavu optimální podmínky pro činnost má moji důvěru a podporu moji i ostatních senátorů, ale taktéž většiny senátorek a senátorů napříč politickým spektrem. Podpořte, prosím, dokončení toho projektu i vy. Je to nejsmysluplnější možné rozhodnutí.“

Z toho důvodu jsem vám nechal poslat k této výroční zprávě usnesení Senátu, doporučující, nebo přidané usnesení Senátu, kterým bych chtěl znovu zvednout hlas, protože v současné době po několika jednáních ministerstvo, teď samozřejmě mají velmi dobrý důvod k tomu neuvolnit další finanční prostředky, protože, víte, že s koronavirem je to teď složitější a s rozpočtem možná úplně špatné. Takže taky by se mohlo jednat, aby se získaly náhradní prostory. Proto si dovolím vás požádat, abychom podpořili toto přídavné usnesení.

Senát Parlamentu České republiky vyjadřuje podporu vedení Ústavu pro studium totalitních režimů v jednání s ministerstvem financí ve snaze uskutečnit rekonstrukci sídelní budovy ÚSTR na adrese Siwiecova 2, Praha 3, zajistit tak odpovídající a důstojné zázemí pro činnost této důležité instituce. Pokud by nebylo možné rekonstrukci realizovat, Senát žádá ministerstvo financí, aby umožnilo ÚSTR získat jiné vhodné prostory. Zároveň vyzývá vládu České republiky, aby byla tomuto úsilí nápomocna. Pověřujeme tímto předsedu Senátu k zaslání usnesení na předsedu vlády a ministryni financí ČR. Podepsána je moje osoba, konečně i kolega Tomáš Goláň, a protože tady není zpravodaj, kolega Chaloupka, tak jsem ho nemohl podepsat, také s tímto návrhem usnesení. Žádal jsem všechny předsedy klubu, abychom dohromady to podpořili, tak vás ještě jednou znovu žádám teď na jednání pléna. Teď skočím úplně zpátky k té výroční zprávě. Možná, že jsem tím měl začít. Ten ústav pro mě je nesmírně důležitý kvůli jedné velmi důležité věci, kterou jsem měl možnost zažít, a to, že jsme měli možnost besedovat, já několikrát s pracovníky ÚSTR, ale také účastnit se některých výstav, které jsou vedeny v našich školách.

Já si myslím, že za tu činnost, co dělá ÚSTR, vedení ÚSTR, pracovníci a rada v čele s kolegou... No, teď mně pan senátor, já se omlouvám... Vyskočil. To už se u těch starců stává. Takže za to bych to chtěl podtrhnout. Prostě vychovávat naše děti, seznamovat je s naší historií, protože my jsme zjistili ve školách takové díry ve vzdělání a takové nesmyslné předsudky, zvláště z období 50. let a z období poválečných let, za to bych skutečně, za tuto práci bych ÚSTR a její pracovníky navrhl na nějakou medaili, kdyby to bylo možné, protože tato činnost je nesmírně důležitá. Nesmírně důležitá, povýšil bych ji nad všechny ostatní výstavy, ale to, že svoji práci a historii připomíná našim dětem, to považuji za velmi důležité. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama