Ing. Petr Vokřál

  • Brno
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.09.2015 22:36:00

Novým webem chceme zlepšit komunikaci s veřejností

Novým webem chceme zlepšit komunikaci s veřejností

Brněnský železniční uzel a samotné hlavní nádraží nepřestávají být tématem diskusí. Současný stav nevyhovuje a neobstojí ani v budoucnosti, a proto město usiluje o nalezení dlouhodobě uspokojivého řešení této palčivé brněnské otázky.

 Projekt přestavby železničního uzlu Brno (ŽUB) je významný nejen pro město a jihomoravský region, ale i v rámci celoevropské dopravní sítě. Brno totiž leží na křížení dvou hlavních transevropských koridorů: Baltsko-jadranského koridoru a Východního a východostředomořského koridoru. Název projektu Europoint Brno označuje nejen modernizaci železniční sítě v Brně, ale i rozvoj nové čtvrti v centrální městské zóně.

Ve hře jsou tři varianty

Na nových stránkách ZDE i v informační kanceláři projektu na Radnické 2 město předkládá veřejnosti souvislosti všech tří uvažovaných variant: Nádraží u řeky, tedy odsunu hlavního nádraží 800 metrů jižně od stávajícího, Nádraží pod Petrovem, tj. odsunu hlavního nádraží 300 metrů západně, ale také nulové varianty, kdy se Brno moderního nádraží nedočká. „Na stránkách europointbrno.cz bychom chtěli naprosto vyváženým způsobem informovat o všech třech variantách,“ řekl primátor Petr Vokřál.

„Jde nám o to, aby se zlepšila komunikace s veřejností, abychom tak předešli demonstracím a podobným projevům nespokojenosti vyvolaným nedostatkem informací o tom, jak projekt vlastně probíhá,“ vysvětlil P. Vokřál. O variantě řešení přestavby ŽUB ve finále nerozhodne město, nýbrž Ministerstvo dopravy ČR. Vyjde přitom ze Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, již zadala zpracovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a na jejímž zpracování se město Brno podílí. Dokončení studie proveditelnosti se očekává v listopadu 2016. Koncem příštího roku se tedy na základě vládního usnesení k brněnskému železničnímu uzlu završí náročný proces přípravy projektu Europoint Brno.

Studie vyhodnotí klady a zápory

Ve studii proveditelnosti, kterou zpracovává státní organizace SŽDC, budou posouzeny dvě koncepční varianty řešení přestavby železničního uzlu: s nádražím u řeky a s nádražím pod Petrovem. Tyto dvě varianty byly již dříve upraveny a dopracovány ve studii Dopracování variant řešení železničního uzlu Brno, aby mohly být vzájemně porovnány. Studie proveditelnosti vyhodnotí i nulovou variantu, označovanou jako „bez projektu“, tedy udržování provozuschopného stavu ŽUB v dnešní podobě, kdy bychom nedosáhli mj. požadované potřebné kapacity železničního uzlu.

Prověření variant je jedním ze základních požadavků pro spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie. Do zpracování studie proveditelnosti je zapojena i iniciativa Jaspers, která poskytuje členským státům EU podporu potřebnou k přípravě velkých projektů.

Informací na webu bude přibývat

Aktuálně jsou na stránkách ZDE k dispozici informace o principu řešení variant včetně zapojení nových tratí Rychlých spojení, popis rozvoje městské infrastruktury a návazností veřejné dopravy, ale i možnosti urbanistického rozvoje dotčeného území. Další informace budou zveřejňovány při postupném zpracovávání studie proveditelnosti.

„O dílčích výsledcích studie proveditelnosti budeme na webových stránkách pravidelně informovat,“ ujistil náměstek primátora Richard Mrázek, „a to po každém zasedání Výboru studie proveditelnosti,“ dodal.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama