Ing. Radek Lacko

  • ANO 2011
  • Hlavní město Praha
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.02.2018 9:41:47

Jak zlepšit dostupnost primární péče pro pacienty?

Jak zlepšit dostupnost primární péče pro pacienty?

Místo prvního kontaktu pacienta a lékaře označujeme jako primární péči. Ta zároveň představuje místo, kam se pacient pravidelně vrací. Z funkce radního pro zdravotnictví hl. m. Prahy jsem se zaměřil na její kvalitu a dostupnost v naší metropoli...

Místo prvního kontaktu pacienta a lékaře označujeme v systému zdravotní péče jako tzv. primární péči. Lékaři primární péče mají možnost výrazně ovlivňovat množství návazných ošetření. Při vhodně stanovaných organizačních principech celého systému a při svém dobrém odborném a technickém vybavení tak mohou významně zefektivnit celkové náklady na zdravotní péči. Primární péče může ve své podstatě vést k naplnění mnoha požadavků na zdravotní péči jako takovou: její kvalitu, dostupnost, účelnost, přehlednost i ekonomickou efektivitu.

Základní otázka zní: jak zlepšit dostupnost primární péče pro obyvatele Prahy?

Nedávno jsem byl pozván na prezentaci závěrů grantu „Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče“, které prezentovali odborníci z Přírodovědecké fakulty UK. Autoři studovali dostupnost primární péče u všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantních gynekologů a zubních lékařů. Prezentace závěru grantu byla velmi zajímavá a skutečně dokládala v některých regionech nestejnou dostupnost primární péče.

Problematickými regiony jsou například horské a podhorské oblasti (Šumava, Jeseníky, Krušné hory a Podkrušnohoří), kde jsou méně dostupné některé zdravotní služby primární péče, problémy v některých oborech primární péče se pak mohou objevovat i v jiných oblastech. Z prezentace závěrů studie i následné diskuze s odborníky vyšlo najevo například to, že důvodem lokální horší dostupnosti není ani tak nedostatek atestovaných lékařů v té či oné oblasti primární péče. Nedostatky je třeba hledat především v místních podmínkách, které prostě mnohde pro lékaře a jejich rodiny nejsou příliš atraktivní. Důležitá bude tedy nejenom bonifikace lékařů zvýšenými úhradami péče z prostředků zdravotního pojištění pro lékaře, kteří v těchto oblastech působí, ale bude třeba zlepšit i místní podmínky – toho se musí zhostit obec, město či kraj, chce-li svým občanům zajistit uspokojivou dostupnost zdravotních služeb primární péče.

Jako pražského radního mě však zaujal i jiný aspekt: na území hlavního města existuje velký počet ambulancí a lékařů všech typů primární péče. Je tedy mj. zřejmé, že je Praha pro lékaře primární péče velmi atraktivní. A přesto dochází k tomu, že sehnat v metropoli stomatologa může být složité, zajistit si dětského zubního lékaře bývá problémem ještě větším. Někteří praktici občas odmítají registrovat a ošetřovat pacienty z „kapacitních důvodů“ apod. Zejména před svátky zůstávají některé ambulance zavřené a odkazují pacienty na služby nemocnic, jejichž ambulantní čekárny jsou v těchto obdobích neadekvátně přeplněné. Takové situace nelze dál tolerovat.

Ordinační dobu by měly sledovat a kontrolovat především zdravotní pojišťovny, magistrát pak na problém dodržování ordinačních hodin zareagoval přísnějším posuzováním nových poskytovatelů, kteří žádají o registraci a v rámci výběrových řízení o smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Také každá stížnost pacienta, který byl v rámci primární péče odmítnut, musí být řádně prošetřena a v případech oprávněné stížnosti bude zjednána náprava.

Věřím, že magistrátem přijatá kontrolní a organizační opatření a  plánované  posílení financování primární péče, které plánuje ministr zdravotnictví, zajistí obyvatelům Prahy bezproblémovou dostupnost této velmi důležité péče „první linie“. Příklad ostatně vidíme v zahraničí – protože nemocniční péče vyjde vždy dráž, středem zájmu vyspělých zemí je právě dobře nastavená, fungující primární péče. Je to výhodné jak pro systém, tak pro pacienty.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama